©

Wysoka wilgotność powietrza / kondensat

Wewnętrzna izoloacja termiczna przeciw mostkom termicznym

Podstawowym warunkiem udanej renowacji jest wyeliminowanie przyczyn, które doprowadziły do wystąpienia pleśni. Miejscowe uszkodzenia budowlane muszą zostać naprawione, a użytkownicy pomieszczenia muszą być poinformowani o tym, w jaki sposób można uniknąć ataku pleśni w przyszłości.

Aby uniknąć tworzenia się pleśni, w każdym punkcie na zamkniętych powierzchniach wewnętrznych należy uzyskać tzw. "minimalną higieniczną izolację cieplną", tzn. minimalna temperatura powierzchni po stronie pomieszczenia musi zgodnie z definicją DIN 4108 wynosić co najmniej 12,6 °C, a wilgotność względna na powierzchni ściany nie może przekraczać 70%.