Renowacja antypleśniowa

Specjalistyczne systemy antypleśniowe do każdego przypadku zanieczyszczenia mikrobiologicnego

Pleśń w domu jest uciążliwa i stanowi zagrożenie dla zdrowia. Dlatego tym ważniejsza jest jej całkowita eliminacja. Specjalne systemy renowacji antypleśniowej firmy Remmers nadają się do każdego przypadku i nie tylko zwalczają grzyby, ale również zapobiegają ich nowym atakom. Wnętrze jest zabezpieczane przed wilgocią i dodatkowo izolowane tylko w jednym cyklu roboczym. Produkty Remmers przyczyniają się w ten sposób do długotrwałej poprawy higieny w pomieszczeniach.

Tynk renowacyjny Remmers nadaje się do aplikacji pojedynczymi warstwami o grubości od 20 do 50 mm. Utwardzony tynk jest przepuszczalny dla pary wodnej, ma dobrą przewodność kapilarną i przyspiesza wysychanie wilgotnych powierzchni. Dzięki niskiemu współczynnikowi przewodzenia ciepła posiada również właściwości termoizolacyjne.

Glony na elewacjach są zjawiskiem powszechnym, ponieważ wiele czynników ma wpływ na ich powstawanie, m in. wilgoć i utrudnione wysychanie elewacji na stronie północnej, ciepło, sąsiedztwo terenów zielonych, zanieczyszczenie środowiska. Sprawdź nasze rozwiązania odnośnie renowacji elewacji zaatakowanych przez glony i pleśnie.

Color SA plus to nie tylko wyznacznik trendów w rozwiązywaniu problemów w pomieszczeniach dotkniętych pleśnią. Powłoka jest również idealna do wszystkich miejsc, w których wymagany jest zdrowy i higieniczny klimat pomieszczeń (przedszkola, szkoły, domy spokojnej starości, szpitale itp. miejsca spotkań).

Przed usunięciem pleśni należy zawsze wyjaśnić i wyeliminować przyczyny, które doprowadziły do inwazji. Działania, które należy podjąć w przypadku szkód, dzielą się na krótko- i długoterminowe.

Systemy renowacji antypleśniowej

Liczba znalezionych produktów 22
 

Widok:

Nr art. 040030

Specjalna obrzutka zgodna z wymaganiami WTA

Nr art. 040920

Mineralna szpachlówka powierzchniowa i tynk drobnoziarnisty

Nr art. 067305

Bakterio- grzybo- i glonobójczy środek kompozytowy do czyszczenia i gruntowania zanieczyszczonych i zagrożonych zanieczyszczeniem biologicznym materiałów budowlanych

Nr art. 388001

Siatka zbrojąca z włókna szklanego w otulinie polimerowej

Nr art. 641505

Farba elewacyjna wzmocniona żywicą silikonową z ochroną powłoki przed glonami i grzybami

Nr art. 299005

Bezrozpuszczalnikowy i niezawierający plastyfikatorów środek gruntujący i wiążący zarodniki grzybów pleśniowych

Nr art. 023705

Odporna na zmywanie, bezrozpuszczalnikowa, nie zawierająca plastyfikatorów krzemianowa farba do ścian wewnętrznych

Nr art. 027301

Krzemianowo-wapniowa płyta termoizolacyjna do higroenergetycznej renowacji budynków

Nr art. 027401

Nr art. 027501

Nr art. 027701

Krzamianowo-wapienna płyta ościeżowa systemu termoizolacji wewnętrznej, do miejsc o ograniczonej dostępności

Nr art. 027601

Płyta w kształcie klina, przeznaczona do termoizolacji wewnętrznej, do montażu na łączeniu ściana-sufit