• Flexfuge

  Nr art. 289925

  FL grout flex

  Zaprawa spoinowa, modyfikowana tworzywem sztucznym

  Kolory niestandardowe na zapytanie, minimalne zamówienie 25 kg
  Kolor: kolory niestandardowe* | 2899

  Kolor: kolory niestandardowe* | 2899

  Wybierz kolor
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Powłoka odporna na chodzenie po około 24 godzinach
  Grupa zapraw (DIN 18550-2) III
  Gęstość nasypowa około 1,5 kg/dm³
  Zapotrzebowanie wody około 1,2 l / 6 kg
  około 5,0 l / 25 kg

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • posadzki/ściany wewnętrzne i zewnętrzne
  • Na zewnątrz i we wnętrzach, w miejscach suchych i wilgotnych
  • Spoiny o szerokości 4 - 20 mm
  • Nadaje się do klejenia okładzin układanych na ogrzewaniu podłogowym
  • Spoinowanie ceramicznych okładzin ściennych i posadzkowych
  • Ściany z luksferów

  Właściwości

  • Bardzo niska emisja (GEV-EMICODE EC 1Plus)
  • Wysoka odporność na ścieranie
  • Zmniejszona nasiąkliwość
  • Elastyczna zaprawa spoinowa zgodna z DIN EN 13888
  • Odporność na wodę i mróz
  • Dobra przyczepność do ścianek łączonego materiału
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Nośne, czyste i wolne od pyłu.

   • Przygotowania

    Oczyścić spoiny z nadmiaru kleju.

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 5 °C maks. 30 °C
   • układanie zaprawy / szpachlowanie / spoinowanie / ściągaczka gumowa
   • Szlam nanosić całopowierzchniowo za pomocą pacy gumowej i wcisnąć w szczeliny..

    Następnie przez mocne ściągnięcie usuwa się nadmiar materiału.

    Zanieczyszczenia z zaprawy usunąć ze spoinowanej powierzchni po związaniu zaprawy za pomocą lekko nawilżonej gąbki.

  • Wskazówki wykonawcze
   • Zaprawy, która zaczęła wiązać, nie wolno ponownie urabiać ani poprzez dodanie wody, ani poprzez dodanie świeżej zaprawy.

    Nie stosować w warunkach bezpośredniego nasłonecznienia lub na nagrzanych powierzchniach.

    Sprawdzić dotykowo, czy materiał wystarczająco związał i czy jest odporny na zmywanie.

    Czyszczenie wykonuje się z użyciem minimalnych ilości wody.

    Ostatni etap czyszczenia - zawsze czystą wodą.

    Chronić przed zbyt szybkim wyschnięciem.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • układanie zaprawy / szpachlowanie / spoinowanie / ściągaczka gumowa
   • Mieszalnik, kielnia nierdzewna, paca do spoin, paca gąbkowa, gąbka

   • Narzędzia - świeżo po użyciu - należy myć wodą.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed wilgocią
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • Nienaruszone opakowania, składowane w suchym miejscu, można przechowywać przez ok. 12 miesięcy.

  • Zużycie
   • 1,8 kg / mm gr. warstwy / m²
   • około 1,8 kg/m²/mm grubości warstwy

  • Wskazówki ogólne
   • Zawartość chromu w postaci rozpuszczalnych związków chromu (VI) w odniesieniu do całkowitej suchej masy cementu wynosi mniej niż 0,0002%.

    Parametry produktów oznaczono w warunkach laboratoryjnych, w temp. 20°C i przy wilgotności względnej powietrza (w.w.p.) = 65%.

    Woda zarobowa musi mieć jakość wody pitnej.

    Produkt może zawierać śladowe ilości pirytu (siarczku żelaza).

    Zasób wilgoci pochodzącej z konstrukcji nośnej oraz warunki otoczenia mają wpływ na przebieg procesu twardnienia i nasycenie koloru.

    Jasne kolory wrażliwe na zabrudzenie w miarę możliwości nie powinny być stosowane na posadzkach.

    Należy brać pod uwagę aktualne regulacje i wymogi prawne, a odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów wymagają oddzielnych ustaleń.

    Zarówno na etapie projektowania jak i wbudowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

  Możliwe produkty systemowe

  Narzędzia, akcesoria i sprzęt ochrony osobistej