Okresy renowacji lazur i farb kryjących

Słońce wywiera wpływ na powierzchnię drewna nie tylko poprzez zawartą w jego promieniach energię cieplną, lecz także poprzez zajmujący drugi skraj widma ultrafiolet, który wnika w głąb struktury drewna. W połączeniu z opadami promieniowanie jest w stanie w ciągu kilku tygodni lub miesięcy zmienić kolor niezabezpieczonego drewna: stanie się ono srebrnoszare, a na powierzchni pojawią się stojące pionowo drobne włókna. Samo drewno stanie się zaś mniej wytrzymałe. Niepożądanej zazwyczaj zmianie zabarwienia i wyglądu powierzchni można przeciwdziałać poprzez zastosowanie pigmentowanych powłok ochronnych. Pozwalają one znacząco opóźnić szarzenie drewna.

Zwietrzanie pośrednie Normalne zwietrzanie bezpośrednieEkstremalne zwietrzanie bezpośrednie
Elementy zabezpieczone przed opadami i bezpośrednim nasłonecznieniem (np. podbitki dachoweDeszcz i słońce mogą bezpośrednio
oddziaływać na drewniane elementy (np. elewacje)
Elementy konstrukcyjne narażone są na ekstremalne obciążenia klimatyczne
Lazury i oleje bezbarwny, biały i hemlok
Impregnat lazurujący HK-Lazura do drewna 3w1
Krem impregnacyjny do drewna 3w1
5 lat1 rok< 1 rok
Olej do tarasów i mebli ogrodowych
Olej bezbarwny [eco]
3 lata0,5 roku< 0,5 roku
System:
  • Krem impregnacyjny do drewna 3w1 bezbarwny
  • Lakierobejca dekoracyjna UV bezbarwny UV+
9-11 lat1 rok<0,5 roku
Lazury i oleje – wersje pigmentowane
Olej do tarasów i mebli ogrodowych5 lat1 rok< 1 rok
Olej do tarasów i mebli ogrodowych [eco]6-8 lat1-2 lat< 1 rok
Impregnat lazurujący HK-Lazura do drewna 3w1
Krem impregnacyjny do drewna 3w1
8-10 lat2-3 lat1-2 lat
System:
  • Impregnat lazurujący HK-Lazura do drewna 3w1
  • Lakierobejca dekoracyjna UV
10-12 lat4-5 lat2-3 lat
Powłoki kryjące
Multi-Farba 3w1
Farba kryjąca 3w1 do drewna
Izolant do drewna, pod farbę kryjącą i Farba silnie kryjąca
12-15 lat5-8 lat4-5 lat
Renowacja zszarzałego drewna
System:
  • Renowator do drewna
  • Lakierobejca dekoracyjna UV
12-15 lat5-8 lat4-5 lat