Dlaczego ochrona przed radonem jest istotna?

Radon to radioaktywny gaz szlachetny, który w niezauważalny sposób może przenikać i gromadzić się w budynkach. Jest on główną – po dymie tytoniowym – przyczyną zachorowań na raka płuc. Radon i produkty jego rozpadu dostają się do płuc wraz z powietrzem, którym oddychamy. W płucach w wyniku rozpadu radioaktywnego dochodzi do napromieniowania komórek organizmu, a pochodne rozkładu pozostają w płucach stanowiąc poważne zagrożenie dla zdrowia.

©

Nieobliczalne zagrożenie

Wysokie stężenie radonu w budynkach wyraźnie zwiększa ryzyko zachorowania na raka płuc. Dawka otrzymana w wyniku wdychania radonu zależy od stężenia radonu w powietrzu, ale również od stężenia obecnych w powietrzu pyłów, czasu ekspozycji oraz szybkości oddychania. Ryzyko wystąpienia zachorowań wzrasta proporcjonalnie do narażenia na radon. Jak dotąd nie ma dowodów na istnienie progu, poniżej którego radon byłby nieszkodliwy. Dlatego też stężenie radonu powinno być w miarę możliwości zmniejszone we wszystkich lokalach przeznaczonych na pobyt ludzi.

Radon w budynkach

Radon może wnikać do wnętrza budynku m.in. przez pęknięcia i szczeliny, ale również przez nieszczelności wokół rur kanalizacyjnych i innych przyłączy, czy też przez studzienki kanalizacyjne do odwadniania piwnic. W przypadku nieprawidłowo zaprojektowanej wentylacji stężenie radonu w pomieszczeniach może osiągać wysokie wartości, również w budynkach położonych na terenie, gdzie jego zawartość z gruncie jest niewielka, ale np. występują uskoki tektoniczne ułatwiające jego transport, czy też grunty o dużej przepuszczalności. Decydującym czynnikiem okazuje się to, jak dobrze budynek (ściany i posadzki w piwnicy) jest chroniony przed radonem w strefie kontaktu z gruntem

©

Czy istnieje rada na radon?

Sprawdź sam!

Budynki nowowznoszone czy istniejące: prawidłowa i pełna ochrona jest kluczowym aspektem.

Działaj bezpiecznie z Remmers!

Radon w pytaniach i odpowiedziach

 • Skąd się bierze radon?
 • Czym jest radon?
 • Jak wygląda radioaktywny rozpad radonu?
 • Dlaczego radon jest groźny dla zdrowia?
 • Jak ocenia się zagrożenie dla zdrowia związane z radonem?
 • W jaki sposób chronić się przed radonem?
 • Czy mieszkam w strefie zagrożenia radonowego?
 • Jaka jest wartość referencyjna dla radonu?
 • Jaka jest różnica miedzy wartością referencyjną oraz graniczną?
 • Dlaczego podawana jest wartość referencyjna, a nie graniczna?
 • Co mówią przepisy o ochronie przed radonem w budynkach?
 • W jaki sposób mierzyć stężenie radonu?
 • Jakie działania zaleca się w celu ochrony przed radonem?
 • Które produkty Remmers zostały przetestowane oraz certyfikowane?
 • Co należy wiedzieć o izolacjach „przeciwradonowych”?
 • ©

Radon

 • Nr art. 301408

  Elastyczna polimerowa powłoka grubowarstwowa (FPD). Łączy właściwości elastycznego, mostkującego rysy, mineralnego szlamu uszczelniającego (MDS) (og. świadectwo badań: P-5344/081/14 MPA-BS) oraz bitumicznej powłoki grubowarstwowej (PMBC) - raport z badań zgodnie z EN 15814

 • Nr art. 2088830

  Mostkująca rysy, modyfikowana tworzywami sztucznymi bitumiczna powłoka grubowarstwowa 2K

 • Nr art. 2087130

  Bezrozpuszczalnikowa, modyfikowana tworzywem, grubowarstwowa powłoka bitumiczna 2K z dodatkiem polistyrenu

 • Nr art. 2087210

  Bezrozpuszczalnikowa, jednokomponentowa, modyfikowana tworzywem sztucznym, bitumiczna powłoka grubowarstwowa z dodatkiem polistyrenu

Poznaj

radę na radon

Więcej informacji na temat certyfikowanej ochrony przed promieniowaniem można znaleźć w naszej aktualnej broszurze.