• ©

MB FL 2K – NIEZWYKŁY TALENT WŚRÓD HYDROIZOLACJI ZESPOLONYCH

MB FL 2K zapoczątkowuje nową erę zespolonych izolacji przeciwwodnych. Ten wszechstronny z punktu widzenia spektrum zastosowań produkt łączy w sobie właściwości mineralnych szlamów uszczelniających, elastycznych klejów do płytek i wodoszczelnych zapraw do spoinowania. Hydroizolacja zespolona 3w1 może być stosowana na wiele sposobów, a swoje zalety wykazuje zwłaszcza przy renowacji starych budynków. Podłoża takie jak stare okładziny z płytek ceramicznych nie stanowią dla MB FL 2K problemu. Ten certyfikowany zgodnie z ETAG 022 system hydroizolacyjny jest dopuszczony do stosowania we wszystkich klasach odporności na działanie wody.

Związek na całe życie

TALENT 3w1 - uszczelnienie, klejenie, spoinowanie

uszczelnienie, klejenie, spoinowanie

3w1: TALENT

Jako specjalista od hydroizolacji firma Remmers postawiła sobie za zadanie ochronę wszelkiego rodzaju konstrukcji przed wilgocią, ich renowację, a tym samym długotrwałe utrzymanie. Aby osiągnąć ten cel, tworzone są innowacyjne produkty, które spełniają najwyższe standardy jakości, a jednocześnie są przyjazne dla użytkownika.

MB FL 2K to nowe, innowacyjne rozwiązanie w ofercie uszczelnień zespolonych firmy Remmers. Ten jeden produkt łączy w sobie właściwości mineralnej zaprawy uszczelniającej, elastycznego kleju do płytek oraz wodoodpornej zaprawy do spoinowania.

Dzięki doskonałej przyczepności i odporności ten wszechstronny talent może wykorzystać swoje mocne strony, zwłaszcza przy renowacji starych budynków. Tak zwane podłoża krytyczne, jak na przykład stara okładzina z płytek ceramicznych, nie stanowią problemu dla MB FL 2K.

Zalety MB FL 2K:

 • 3w1 – uszczelnianie, klejenie oraz spoinowanie
 • Uszczelnienie zespolone zarówno w nowym jak i starym budownictwie
 • Wysoka przyczepność do wielu typów podłoży
 • Do wrażliwych na przebarwienia kamieni naturalnych
 • Spoiny w różnych odcieniach kolorystycznych
 • Oddzielenie (kompensacja) krytycznych podłoży

©

Sprawdzone bezpieczeństwo w każdym obszarze

MB FL 2K

Aplikacje zgodne z normami w obiektach nowych i istniejących

Produkt MB FL 2K znajduje, zgodnie z normami, zastosowanie w szerokim spektrum zastosowań, zarówno przy renowacji istniejących budynków, jak i w obiektach nowo wznoszonych.

System hydroizolacji, certyfikowany zgodnie z ETAG 022, jest odpowiedni do wszystkich klas ekspozycji.

Za pomocą MB FL 2K można trwale i bezpiecznie uszczelnić zarówno łazienki w mieszkaniach prywatnych, jak i pomieszczenia prysznicy w obiektach użyteczności publicznej oraz obszary wokół basenów.

Klasyczne izolacje podpłytkowe mają z reguły istotny słaby punkt. Podczas gdy warstwę użytkową płytek lub płyt uważa się za wodoodporną, woda może nadal przenikać do konstrukcji mikropęknięcia w zaprawie do spoinowania lub bezpośrednio przez zaprawę mineralną.

Dzięki specjalnej recepturze produkt MB FL 2K zapewnia zdecydowanie wyższy poziom zabezpieczenia przed przenikaniem wilgoci, co oznacza, że ​​jego talent można szczególnie dobrze wykorzystać na zewnątrz budynków, tj. w przypadku takich elementów jak balkony czy tarasy.

Do produktu

Kolejny krok w rozwoju hydroizolacji zespolonych

Nie bez powodu wykonywanie uszczelnień zespolonych (tj. hydroizolacji w połączeniu z okładziną ceramiczną) zyskuje na przestrzeni lat na znaczeniu. Ten wprowadzony pod koniec lat osiemdziesiątych minionego stulecia system, sprawdził się zarówno w praktyce, jak i znalazł odzwierciedlenie w przepisach.

Produkty wchodzące w skład uszczelnienia zespolonego zostały objęte europejskimi normami wyrobu, a system jako całość w sposób bardziej szczegółowy został opisany we wprowadzonej w roku 2017 serii norm DIN 18531-18535[1].

Łącznie trzy normy zawierają opis rozwiązań płynnych hydroizolacji stosowanych w postaci ciekłej pod płytki i płyty mocowane klejami (w skrócie: AIV-F – od niem. Abdichtungen mit flüssigen Abdichtungsstoffen im Verbund mit Fliesen und Platten). W przypadku warstwy wierzchniej z płytek lub płyt, uszczelnienia zespolone można stosować w przypadku następujących elementów budynku:

 • Balkony, loggie oraz arkady (DIN 18531 część 5)
 • Powierzchnie wewnątrz budynków (DIN 18534)
 • Zbiorniki oraz niecki (DIN 18535)

[1] Normy DIN (skrótowe określenie nazwy Niemieckiego Instytutu Normalizacyjnego – niem. Deutsches Institut für Normung – oraz norm przez ten instytut stworzonych) nie mają w Polsce statusu obligatoryjnych przepisów techniczno-budowlanych, stanowią jednak zapis najnowszej wiedzy technicznej i ich przestrzeganie, szczególnie z uwagi na brak polskich norm z tego zakresu, może mieć istotny wpływ na ostateczną skuteczność oraz trwałość wykonywanych prac.

©

1 produkt. 3 zastosowania: uszczelnianie, klejenie, spoinowanie

Hydroizolacja

Dzięki elastycznej, mineralnej zaprawie uszczelniającej, spełniającej wymagania normy PN-EN 14891, każde zastosowanie staje się nie tylko zwykle bezpieczne, ale i nieskomplikowane. Dzięki szybkiemu schnięciu można przystąpić do kontynuowania prac już po kilku godzinach.

Zaprawa klejowa do płytek

W badaniach zgodnie z normą PN-EN 12004, oznaczony jako zaprawa elastyczna klasy C1 E S2, produkt MB FL 2K wyróżnił się przede wszystkim najwyższą możliwą elastycznością, jak również wydłużonym czasem otwartym. Dlatego też nadaje się szczególnie do zastosowania na tzw. podłożach krytycznych, takich jak stare okładziny ceramiczne.

Zaprawa do spoinowania

MB FL 2K spełnia również wymagania stawiane zaprawom do spoinowania w normie PN-EN 13888. Wodoodporne spoiny w sposób szczególny sprawdzają się przy zastosowaniu na zewnątrz budynków. Dzięki jasnej barwie zaprawy, możliwe jest jej zabarwienie na inne kolory.

©

MB FL 2K

Jeden produkt, trzy zastosowania

 • Wodoodporność przetestowana zgodnie z normą PN-EN 14891 – dla maksymalnego bezpieczeństwa i elastyczności oraz szybkiego postępu prac

 • Elastyczna zaprawa klejowa do płytek zgodna z PN-EN 12004 – łączy długi czas otwarty z wysoką odpornością na ruch pieszy, jak również nadaje się do podłoży krytycznych

 • Zaprawa do spoin zgodna z PN-EN13888 – odoszczelne i elastyczne spoiny dla trwałej i bezpiecznej okładziny oraz możliwość uzyskania różnych kolorów

Proste rozwiązania dla szybkich rezultatów

Uszczelnienie balkonu o strukturze warstwowej

1. Warstwa spadkowa (np. z Betofix R4 EM)

2. Gruntowanie preparatem Kiesol MB

3. Szpachlowanie drapane z MB FL 2K

4. Pierwsza warstwa uszczelnienia z MB FL 2K

5. Taśma uszczelniająca Tape VF wtopiona w warstwę hydroizolacji

6. Druga warstwa uszczelnienia z MB FL 2K

7. Łoże klejowe z MB FL 2K

8. Okładzina ceramiczna

9. Spoinowanie okładziny zaprawą z MB FL 2K

©

Instrukcja aplikacji

Uszczelnienie zespoloneprzy zastosowaniu MB FL 2K

 • 1. Przygotowanie podłoża
 • 2. Przygotowanie (mieszanie) materiału
 • 3. Szpachlowanie drapane
 • 4. Pierwsza warstwa uszczelnienia
 • 5. Wtopienie taśmy uszczelniającej
 • 6. Druga warstwa uszczelnienia
 • 7. Nałożenie zaprawy klejowej
 • 8. Ułożenie płytek
 • 9. Spoinowanie
 • 10. Pierwsze czyszczenie powierzchni
 • 11. Ostateczne czyszczenie powierzchni