• Silicon Primer P

  Nr art. 727083

  Silicon Primer P

  Podkład pod uszczelniacze silikonowe

  Wariant
  7270 | Silicon Primer P
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
  • Jako powłoka gruntująca w strefie spoin
  • Przede wszystkim na zewnątrz
  • Do miejsc silnie obciążonych mechanicznie

  Właściwości

  • Materiał szybkoschnący
  • Optymalne przyczepność do wielu podłoży
  • Dobra przyczepność własna
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Krawędzie spoin muszą być nośne, suche, oczyszczone z olejów, tłuszczów, pyłów.

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 5 °C maks. 40 °C
   • pędzel
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +40 °C.

   • Materiał nanieść za pomocą odpowiedniego narzędzia

    Następny materiał nałożyć w ciągu podanego czasu reakcji (Δ min./maks.)

  • Wskazówki wykonawcze
   • Niskie temperatury wydłużają, wysokie temperatury skracają czas twardnienia.

    Nie stosować na PMMA (np. na pleksi)

    W przypadku stosowania na tworzywach sztucznych
    wykonać próbę w niewidocznym miejscu.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • pędzel
   • Pinsel

   • Narzędzia po użyciu natychmiast umyć Verdünnung V 101.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej  12 mies.

  • Zużycie
   • Przeciętnie około 10 ml/mb na obie ścianki spoiny

   • Zużycie uzależnione jest od właściwości podłoża.

    Dokładne zapotrzebowanie należy określić wykonując odpowiednio dużą powierzchnię próbną.

  • Wskazówki ogólne
   • Należy przestrzegać aktualnie obowiązujących przepisów i wymogów prawnych.

    Zarówno na etapie projektowania jak i wbudowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej.

    Zawsze wykonywać powierzchnie próbne!

    Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

  Możliwe produkty systemowe