Nr art. 495401

  Zestaw testowy Funcosil

  Wariant
  4954 | Zestaw testowy Funcosil
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • Nieinwazyjne badanie nasiąkliwości w czasie
  • Kontrola skuteczności hydrofobizacji
  • Szacowanie współczynnika absorpcji wody zgodnie z normą DIN EN 772-11

  Właściwości


  • 4 x rurki testowe Funcosil
   1 x płytka testpowa Funcosil
   1 x cyfrowy stoper
   1 x spryskiwacz  (polietylenowy)
   1 x szpachelka malarska;  (szerokość 30 mm)
   1 x kauczuk butylowy (mocowanie)
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Oczyścić i wysuszyć samoprzylepne powierzchnie probówek/płytek testowych Funcosil.
    Oczyścić z elementów zmniejszających przyczepność powierzchnie materiału budowlanego, które mają być badane.

   • Przygotowania

    Przymocować probówki lub płytkę testową za pomocą kauczuku butylowego między powierzchnią styku probówek a powierzchnią substancji budowlanej.

  • Sposób stosowania

   • - Napełnić rurkę testową wodą z kranu do najwyższego znaku na podziałce.
    - Za pomocą stopera można określić i zapisać ilość wody przenikającej przez materiał budowlany w czasie np. 30 sekund, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 i 15 minut.
    - Ponownie napełnić rurkę stojaka, gdy poziom wody osiągnie 3 ml. Zapisać tę ilość wody.
    - Po zakończeniu testu należy ostrożnie zdjąć rurkę testową z podłoża za pomocą szpatułki.

     

    VA1_W_4

     

    VA1_W_3

  • Przykłady zastosowań
   • ilość dolanej wodsy [ml]

    czas [min]

    skumulowana ilość wody wmigrowanej [ml]


    0,5


    1


    2


    3


    4


    5


    7


    10


    15

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

  Możliwe produkty systemowe