• Acryl SK

  Nr art. 780112

  Acryl pro

  Plastoelastyczna masa uszczelniająca i klejowa

  Kolor: przezroczysty | 7801
  Jedn. opak.

  Uwaga:
  Produkt w tej wielkości opakowania jest wycofanym z produkcji i dlatego dostępny będzie tylko do wyczerpania zapasów magazynowych.

  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Tworzenie filmu Około 15 min. (+23°C/50 % w.w.p.)
  Lepkość konsystencja pasty / stabilna
  Gęstość
  (DIN EN ISO 1183-1A)
  1,07 g/cm³

  W stanie przereagowanym

  W stanie przereagowanym

  Naprężenie rozciągające
  100 % (DIN EN ISO 8339)
  0.02 N/mm²
  Wydłużenie przy zerwaniu
  (DIN EN ISO 8339)
  > 200%
  Strata objętości
  (DIN EN ISO 10563)
  Approx. < 30%
  Dopuszczalne odkształcenie całkowite
  (DIN EN 15651-1)
  ± 7.5%

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań zewnętrznych
  • Branża dekarska
  • Branża hydrauliczna i instalatorska
  • Ogólne prace związane z klejeniem w budownictwie i rzemiośle drzewnym

  Właściwości

  • produkt rozpuszczalnikowy
  • Duża siła klejenia, także na wilgotnych podłożach
  • Toleruje bitumy
  • Uniwersalna przyczepność
  • Materiał daje się malować
  • Produkt zawiera rozpuszczalnik
  • Przygotowanie do pracy
   • Przygotowania

    Podłoże musi być nośne, czyste i wolne od tłuszczu, a metale muszą być metalicznie czyste.

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. -5 °C maks. 35 °C
   • pistolet do uszczelnień
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. -5 °C do maks. +35 °C

   • Materiał nakładać jednostronnie, równomiernie rozprowadzać i ścisnąć razem sklejane elementy.

    Nadmiar materiału zdjąć za pomocą zwilżonej szpachelki.

  • Wskazówki wykonawcze
   • Podczas stosowania na powłokach malarskich materiał może powodować ich (przemijające) nieznaczne rozpuszczanie - należy wykonać powierzchnię testową.

    Nie dopuszczać do kontaktu z polistyrenem.

    Nie nadaje się do długotrwałego obciążania wodą.

    Przereagowanego materiału nie nagrzewać powyżej +60° C.

    VA2_S_22

  • Narzędzia/czyszczenie
   • pistolet do uszczelnień
   • Pistolet ręczny, pistolet do materiałów uszczelnieniowych, szpachla, szpachelka do gładzenia spoin (ściągacz)

   • Czyścić w stanie świeżym i przereagowanym środkiem V 101

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w miejscu suchym i chłodnym lecz zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej  36 mies.

  • Zużycie
   • Łączne zużycie około 100 ml / cm² x m
   • Około 100 ml/m przy przekroju spoiny 1 cm²

  • Wskazówki ogólne
   • Należy brać pod uwagę aktualne regulacje i wymogi prawne, a odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów wymagają oddzielnych ustaleń.

    Zarówno na etapie projektowania jak i wbudowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

  Możliwe produkty systemowe

  Narzędzia, akcesoria i sprzęt ochrony osobistej