• Default Package Display_PL

  Nr art. 676702

  Artico Color

  Pasta pigmentowa

  Kolor: Artico Color | 6767
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • produkt przeznaczony wyłącznie dla użytkowników profesjonalnych
  • Pasta pigmentowa do PUR Top M Plus i PUR Top TX

  Właściwości

  • Silny koncentrat
  • Produkt dopasowany ilościowo
  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem
   • Okres przechowywania 3 mies.
   • W nienaruszonych oryginalnych opakowaniach, w miejscu suchym i chłodnym, lecz zabepieczonym przed mrozem, produkt można przechowywać przez co najmniej  3  miesiące.

  • Zużycie
   • około 0,13 kg/m² przygotowanej mieszanki (1,5 kg Artico Color na 2,5 kg spoiwa)

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Produkt przeznaczony wyłącznie dla profesjonalnych użytkowników!

    Bliższe informacje na temat transportu, przechowywania i sposobu obchodzenia się z produktem, a także na temat utylizacji i ochrony środowiska zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki produktu.

  Możliwe produkty systemowe