• Betofix QR2

  Nr art. 106325

  Betofix QR2

  szybkowiążąca zaprawa zalewowa

  Wariant
  1063 | Betofix QR2
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Wytrzymałość na ściskanie 1 godz. ≥ 10 N/mm², 3 godz. ≥ 14 N/mm², 24 godz. ≥ 30 N/mm², 7 godz. ≥ 40 N/mm²
  Początek wiązania (20°C) Około 15 minut
  Gęstość objętościowa świeżej zaprawy Około 2,2 kg/dm³
  Największe ziarno 2 mm
  Konsystencja po wymieszaniu Ok. 25 cm (rozpływ)
  Zapotrzebowanie wody Około 14 -15 %, co odpowiada 3,5 - 3,8 l/25 kg

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • posadzki na zewnątrz i we wnętrzach
  • Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
  • Podłoża mineralne w strefach suchych, wilgotnych, mokrych i podwodnych
  • Do montażu i naprawy pierścieni i pokryw studzienkowych
  • Do szybkiego zamykania przepustów rur, dziur i ubytków
  • Do uszczelniania i zamykania miejsc zawilgoconych i przecieków

  Właściwości

  • Bardzo wysoka wytrzymałość wczesna (można obciążać już po 45 min.)
  • Wodoszczelność
  • Hamowanie procesu korozji
  • Odporność na mróz i sole rozmrażające
  • Przygotowanie do pracy
   • Przygotowania

    Podłoże betonowe:
    nośne, czyste, wolne od kurzu
    Uwzględnić aktualne przepisy techniczne w zakresie następujących parametrów:
    - Wytrzymałość podłoża na odrywanie
    - Minimalna chropowatość/głębokość nierówności

    Podłoże należy zwilżyć do stanu matowo wilgotnego

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 5 °C maks. 25 °C
   • polewanie
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +30 °C. Niskie temperatury wydłużają, wysokie temperatury skracają czas przydatności wymieszanego materiału do użycia oraz czas twardnienia.

   • Czas przydatności do obróbki:
    (+20 °C): około 10 minut

     

    Grubość warstwy 10 - 50 mm

     

    W razie potrzeby wykonać szalunek.

    Zamontować deskowanie, następnie przez wlew wlać zaprawę w wypełnianą przestrzeń i pozwolić aby się rozprzestrzeniła.

    W trudniejszych przypadkach można dodatkowo wibrować.

     

    Wykańczanie

    Świeże powierzchnie zaprawy chronić przez co najmniej 3 dni przed zbyt szybkim wysychaniem na skutek działania wiatru, bezpośredniego nasłonecznienia, deszczu i/lub mrozu!

     

  • Wskazówki wykonawcze
   • Z uwagi na szybkie wiązanie należy mieszać tylko potrzebną ilość zaprawy.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • polewanie
   • Mieszalnik: mieszalnik z pojedynczym lub podwójnym mieszadłem

   • Narzędzie do mieszania: mieszalnik jedno- lub dwumieszadłowy

    Narzędzia - świeżo po użyciu - należy myć wodą.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed wilgocią
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • Nienaruszone opakowania, składowane w suchym miejscu, można przechowywać przez ok. 12 miesięcy.

  • Zużycie
   • 2 kg / l wypełn. przestrzeni
   • Ok. 2,0 kg/l wypełnianej przestrzeni

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

  Możliwe produkty systemowe

  Narzędzia, akcesoria i sprzęt ochrony osobistej