• Color SP

  Nr art. 308113

  Color SP

  Farba wewnętrzna o wysokiej przepuszczalności pary wodnej, do stosowania w systemach tynków renowacyjnych

  Kolor: kolor niestandardowy | 3081

  Kolor: kolor niestandardowy | 3081

  Wybierz kolor
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Spoiwo Lösemittelfreie Acrylatdispersion
  Gęstość (20 °C) około 1,4 kg/l
  Lepkość produkt gotowy do użycia
  Przepuszczalność pary wodnej sd < 0,01 m

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do ścian wewnętrznych i sufitów
  • Farba kryjąca do stosowania na tynkach renowacyjnych we wnętrzach
  • Podłoża mineralne
  • Powłoka renowacyjna na matowych, nośnych, starych powłokach
  • Tapety / raufaza

  Właściwości

  • produkt wodny
  • Nie zawiera rozpuszczalników i plastyfikatorów
  • Produkt niskoemisyjny
  • Klasa odporności na ścieranie na mokro: 3 wg DIN EN 13300
  • Zdolność krycia: klasa 1 przy 7,5 m2/l
  • Stopień połysku: głęboki mat
  • Silna przepuszczalność pary wodnej
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Nośne, suche, czyste i wolne od rys.

    Nie może zawierać szkodliwych soli

   • Przygotowania

    Stare powłoki , które utraciły nośność, należy całkowicie usunąć.

    Piaszczące, trwale przylegające podłoża należy zagruntować środkiem Primer Hydro F.

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 5 °C maks. 25 °C
   • malowanie pędzlem/wałkiem, natrysk airless/airmix
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +25 °C.

   • Materiał starannie rozmieszać.

    Powierzchnię pokryć materiałem, używając odpowiedniego narzędzia.

    W zależności od charakterystyki podłoża nakładać 1-2 razy.

    Między poszczególnymi aplikacjami zachować przerwę co najmniej 8 godz.

  • Wskazówki wykonawcze
   • Sąsiadujące elementy budowlane i materiały, które nie mają wejść w kontakt z produktem, należy zabezpieczyć poprzez zastosowanie odpowiednich środków.

    Na powierzchniach sąsiadujących ze sobą należy stosować wyłącznie materiał pochodzący z jednej partii produkcyjnej.

    Intensywne barwy, np. żółta, czerwona, mogą z uwagi na pigmentację wykazywać niewielką zdolność krycia. W razie potrzeby nałożyć kolejną warstwę.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • malowanie pędzlem/wałkiem, natrysk airless/airmix
   • Pędzel ławkowiec, wałek typu "jagnięca skórka", urządzenie natryskowe typu airless

   • Narzędzia i ewentualne zabrudzenia czyścić natychmiast w stanie świeżym wodą.

  • Zużycie
   • 130 - 150 ml na jedną warstwę 7 m²
   • około 0,13 - 0,15 l/m² na jedną warstwę

   • Zużycie może się wahać zależnie od właściwości podłoża.

    Dokładne zapotrzebowanie należy określić wykonując odpowiednio dużą powierzchnię próbną.

  • Wskazówki ogólne
   • Należy brać pod uwagę aktualne regulacje i wymogi prawne, a odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów wymagają oddzielnych ustaleń.

    Zarówno na etapie projektowania jak i wbudowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej.

    Zawsze wykonywać powierzchnie próbne!

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

  Możliwe produkty systemowe

  Narzędzia, akcesoria i sprzęt ochrony osobistej