• Estrich Schnellzement

  Nr art. 281425

  Estrich Schnellzement

  Szybkowiążący cement specjalny do sporządzania jastrychów nadających się do wczesnego okładzinowania

  Kolor: Estrich Schnellzement | 2814
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Powłoka odporna na chodzenie Nach ca. 3 Stunden
  Wytrzymałość na zginanie (DIN 1164, 1:4 części wagowych cement : uziarnienie kruszywa) Po 24 godzinach: > 2 N/mm²
  Po 28 dniach: ok. 6 N/mm²
  Wytrzymałość na ściskanie * *(DIN 1164, 1:4 części wagowych cement : uziarnienie kruszywa) Po 24 godzinach: > 10 N/mm²
  Po 28 dniach: ok. 25 N/mm²
  Gęstość nasypowa ok. 1,4 kg/dm³
  Zapotrzebowanie wody 7,0 - 11,0 l / 25 kg

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • posadzki na zewnątrz i we wnętrzach
  • Jastrychy o szybko osiąganej zdatności do okładzinowania, stosowane we wnętrzach i na zewnątrz
  • Jastrychy na warstwie rozdzielającej
  • Jastrychy z ogrzewaniem podłogowym

  Właściwości

  • Zdatność do chodzenia jastrych osiąga: po 3 godzinach
  • Bardzo szybko wiąże i po kilku godzinach może być okładany płytkami ceramicznymi
  • Szybkie wiązanie wody
  • Odporność na wodę i czynniki klimatyczne, w tym mróz
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Nośne, czyste i wolne od pyłu.

   • Przygotowania

    Aby wykonać jastrych zespolony podłoże należy oczyścić i usunąć z niego warstwy nienośne (np. poprzez śrutowanie strumieniem kulek, frezowanie, szczotkowanie)

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 5 °C maks. 30 °C
   • układanie zaprawy / szpachlowanie / nakładanie kielnią
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +30 °C.

   • Aplikacja maszynowa

    2 % opóźniacza Verzögerer (VZ) - art. 0130, czyli około 0,5 l na worek, dodać do wody zarobowej.

     

    Warstwa sczepna w jastrychach zespolonych

    Płyn zarobowy z Haftfest (art. 0220) + woda w proporcji 1:2.

    Wymieszać 1 część objętościową Estrich Schnellzement z 1 częścią obj. piasku kwarcowego Quarzsand 0,2 - 2,0 mm.

    Dodawać płyn zarobowy, aż powstanie jednorodny szlam.

    Aplikacja warstwy sczepnej

    Powłokę sczepną nanieść kryjąco warstwą o grubości 1 mm.

    Wbudować jastrych świeże na świeże.

     

    Obróbka jastrychu szybkowiążacego

    Gotową mieszankę natychmiast nałożyć na podłoże i sprawnymi ruchami rozprowadzić warstwą o przewidzianej grubości, zagęścić i zetrzeć.

    Duże powierzchnie podzielić na pola spoinami roboczymi.

    Spoiny pozorne i dylatacje należy rozplanować i odwzorować tak samo, jak w przypadku zwyczajnych jastrychów cementowych.

     

  • Wskazówki wykonawcze
   • Zaprawy, która zaczęła wiązać, nie wolno ponownie urabiać ani poprzez dodanie wody, ani poprzez dodanie świeżej zaprawy.

    Gotowy jastrych należy chronić przed zbyt szybką utratą wody (wiatr i słońce).

    Przed nałożeniem okładzin wrażliwych na wilgoć należy sprawdzić wilgoć szczątkową podłoża

  • Narzędzia/czyszczenie
   • układanie zaprawy / szpachlowanie / nakładanie kielnią
   • Mieszarka, paca gładka do jastrychów, paca do zacierania

   • Narzędzia - świeżo po użyciu - należy myć wodą.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed wilgocią
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • Nienaruszone opakowania, składowane w suchym miejscu, można przechowywać przez ok. 12 miesięcy.

  • Zużycie
   • Zależnie od zastosowania / m²
   • Proporcja mieszania 1:4 ok. 3,5 - 4,0 kg/m²/cm grubości warstwy
    Proporcja mieszania 1:5 ok. 3,0 - 3,5 kg/m²/cm grubości warstwy

  • Wskazówki ogólne
   • Zawartość chromu w postaci rozpuszczalnych związków chromu (VI) w odniesieniu do całkowitej suchej masy cementu wynosi mniej niż 0,0002%.

    Parametry produktów oznaczono w warunkach laboratoryjnych, w temp. 20°C i przy wilgotności względnej powietrza (w.w.p.) = 65%.

    Woda zarobowa musi mieć jakość wody pitnej.

    Należy brać pod uwagę aktualne regulacje i wymogi prawne, a odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów wymagają oddzielnych ustaleń.

    Zarówno na etapie projektowania jak i wbudowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

  Narzędzia, akcesoria i sprzęt ochrony osobistej