• Funcosil OFS

  Nr art. 061730

  Funcosil OFS

  Olejo- i hydrofobizujący wodny impregnat ochronny oraz środek ułatwiający czyszczenie

  Wariant
  0617 | Funcosil OFS
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Wygląd mleczny, płynny
  Gęstość (20 °C) 1
  Odczyn pH ok. 7,0 neutralny
  Baza substancji czynnej kopolimer akrylu zawierający fluor
  Zawartość substancji czynnej w % wag. ca. 10
  Nośnik woda

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań wewnętrznych
  • Nadawanie cech "Easy to Clean"
  • Blaty kuchenne wykonane z kamienia naturalnego (mniej zabrudzeń)
  • Środek do pielęgnacji powierzchni zaimpregnowanych preparatem Funcosil OFS
  • Do mineralnych materiałów budowlanych
  • Do posadzek i ścian

  Właściwości

  • produkt wodny
  • Ogranicza przyjmowanie oleju, tłuszczu i osiadanie zanieczyszczeń
  • Działa hydrofobizująco
  • Wysoka przepuszczalność pary wodnej
  • Materiał odporny na alkalia
  • Produkt nie zawiera rozpuszczalników
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Podłoże musi być czyste, wolne od pyłu i suche.

   • Przygotowania

    Wady budowlane, takie jak rysy, spękane spoiny, błędne połączenia, spiętrzającą się i higroskopijną wilgoć   należy najpierw usunąć.

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 10 °C maks. 25 °C
   • malowanie pędzlem/wałkiem/ natrysk niskociśnieniowy/spryskiwanie
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min.
    +10 °C do maks. +25 °C.

   • Impregnat nakładać obficie. W razie potrzeby czynność powtórzyć w układzie "mokre na mokre". Powierzchnie wykończyć za pomocą ławkowca lub odpowiedniej czystej ścierki,

    Czyszczenie pielęgnacyjne zabezpieczonych powierzchni wykonuje się ciepłą wodą z dodatkiem ok. 1,5 – 2,0 % preparatu Funcosil OFS (filiżanka Funcosil OFS na 10 l wody).

    Do odświeżania powierzchni zastosować nierozcieńczony Funcosil OFS.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • malowanie pędzlem/wałkiem/ natrysk niskociśnieniowy/spryskiwanie
   • Niekorodujące niskociśnieniowe urządzenia pompujące i natryskowe, pompy do płynów jak również wałek futrzany, pędzel angielski, gąbka i mop.

   • Narzędzia muszą być suche i czyste.

    Po zakończeniu zabiegu i przed dłuższymi przerwami narzędzia należy umyć wodą.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej  12 mies.

    Zawartość naruszonego opakowania należy możliwie szybko zużyć.

  • Zużycie
   • Łączne zużycie 200 ml - 1000 ml Total / m²
   • cegła: ok. 0,2 - 0,5 l/m²
    cegła wapienno-piaskowa: ok. 0,2-0,6 l/m²
    kamień naturalny: ok. 0,5 - 1,0 l/m²
    terrakota; ok. 0,3 - 0,8 l/m²
    płyta betonowa: ok. 0,2 - 0,5 l/m²

   • Zapotrzebowanie na impregnat należy określić na odpowiednio dużej powierzchni próbnej (1-2 m²).

    Skuteczność impregnacji można sprawdzić na powierzchni próbnej, po odpowiednio długim odczekaniu.

  • Wskazówki ogólne
   • Należy brać pod uwagę aktualne regulacje i wymogi prawne, a odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów wymagają oddzielnych ustaleń.

    Zarówno na etapie projektowania jak i wbudowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej.

    Należy zapewnić warunki uniemożliwiające przedostanie się wody za strefę hydrofobową.

    Uwaga: w przypadku marmuru i innych wrażliwych na kwasy, mało nasiąkliwych gatunków kamienia o wypolerowanej powierzchni, jak również w przypadku kamionki szlachetnej należy uprzednio sprawdzić zdatność produktu do użycia (równomierne pokrycie, nasiąkliwość, zmiana stopnia połysku itp.). Warto zrobić to także w przypadku powierzchni, które już wcześniej zostały poddane zabiegom z użyciem innych produktów.

    Warunkiem optymalnej skuteczności impregnacji jest wchłonięcie impregnatu, które zależy od objętości porów i zawartości wilgoci w danym materiale budowlanym.

    W przypadku występowania szkodliwych soli należy przeprowadzić ich ilościową analizę

    Duże stężenia soli mogą prowadzić do poważnych uszkodzeń budowli , którym impregnacja nie jest w stanie zapobiec.

    Pozostałości (np. związków powierzchniowo czynnych, wosków) po wykonanym uprzednio czyszczeniu mogą obniżać skuteczność działania produktu, dlatego należy je całkowicie usunąć.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

  Możliwe produkty systemowe