• V KSE

  Nr art. 065705

  V KSE

  Rozcieńczalnik do preparatów do wzmacniania kamienia

  Wariant
  0657 | V KSE
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Gęstość (20 °C) około 0.78 g/cm³
  Temperatura zapłonu około 64 °C

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań zewnętrznych
  • Do rozcieńczania preparatów do wzmacniania kamienia
  • Do ustawiania optymalnego poziomu wytrzymałości poprzez kontrolowaną regulację stopnia wytrącania żelu
  • Do czyszczenia narzędzi i urządzeń roboczych oraz zabrudzonych powierzchni

  Właściwości

  • produkt rozpuszczalnikowy
  • Optymalna rozpuszczalność estrów kwasu krzemowego
  • Trudnolotny rozpuszczalnik zapobiegający niepożądanemu zjawisku cofania się estrów kwasu krzemowego podczas reakcji
  • Bezbarwny
  • Produkt nie zawiera związków aromatycznych
  • Produkt o nikłym zapachu
  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 8 °C maks. 25 °C
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +8 °C do maks. +25 °C.

   • Aby usunąć nadmiar materiału użyć niekłączącej ścierki nasączonej Remmers V KSE i delikatnie otrzeć czyszczoną powierzchnię.

    Do regulacji stopnia wytrącania żelu połączyć preparat KSE do wzmacniania kamienia z V KSE i dobrze wymieszać.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w miejscu suchym i chłodnym lecz zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej  36 mies.

  • Zużycie
   • Zależnie od zastosowania / m²
   • Zależnie od postawionych celów zabiegu

  • Wskazówki ogólne
   • Należy brać pod uwagę aktualne regulacje i wymogi prawne, a odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów wymagają oddzielnych ustaleń.

    Zarówno na etapie projektowania jak i wbudowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.