• MultiSil NUW

  Nr art. 2752901

  MultiSil NUW

  Alkoksysieciujący uszczelniacz silikonowy, nie zawierający plastyfikatorów,

  kolor manhattan - minimalne zamówienie: karton (12 x 600 ML) / kolory niestandardowe - minimalne zamówienie: karton (12 x 310 ML) lub 66 kartonów (792 x 600 ML)
  Kolor: kolory niestandardowe** | 027529

  Kolor: kolory niestandardowe** | 027529

  Wybierz kolor
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Gęstość (20 °C) 1,0 g/ml
  Tworzenie filmu około 15 min. (+23 °C/50 % w.w.p.)
  Stwardnienie 2 mm/dzień (+23°C/50% w.w.p.)

  W stanie przereagowanym

  W stanie przereagowanym

  Naprężenie rozciągające
  100 % (DIN EN ISO 8339)
  0,5 N/mm²
  Wydłużenie przy zerwaniu
  (DIN EN ISO 8339)
  > 200 %
  Zdolność powracania do stanu pierwotnego
  (DIN EN ISO 7389)
  > 90 %
  Strata objętości
  (DIN EN ISO 10563)
  około < 3 %
  Dopuszczalne odkształcenie całkowite
  (DIN EN 15651-1)
  ± 20 %
  Shore A po 28 dniach 30

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
  • Do miejsc pod wodą
  • Kamień naturalny
  • Spoiny poddawane szczególnie wysokim obciążeniom mechanicznym i chemicznym
  • Miejsca znajdujące się stale pod wodą
  • Przemysł spożywczy
  • Pomieszczenia, w których wykonywane są zabiegi medyczne

  Właściwości

  • Nie powoduje przebarwień kamieni naturalnych
  • Wyjątkowo wytrzymały mechanicznie i odporny chemicznie
  • Wysokoelastyczny
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Ścianki spoiny muszą być nośne, suche do matowo wilgotnych, czyste i odtłuszczone, powierzchnie metalowe muszą być metalicznie czyste.

     

    Podkład przyczepnościowy

    Kamień naturalny - Silicon Primer P

    Silnie obciążone spoiny - Silicon Primer P

     

    Strefy podwodne:

    Suche ścianki spoiny - Unterwasserprimer

    Matowo wilgotne ścianki spoiny - Epoxy MT 100

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. -5 °C maks. 35 °C
   • pistolet do uszczelnień
   • Odpowiednio do szerokości spoiny ściąć ukośnie końcówkę kartridża.

    Materiał nakładać wywierając odpowiednie parcie na ścianki spoiny.

    Wyrównać, ściągając za pomocą środka Glättmittel i odpowiedniego narzędzia.

  • Wskazówki wykonawcze
   • Sąsiadujące elementy budowlane i materiały, które nie mają wejść w kontakt z produktem, należy zabezpieczyć poprzez zastosowanie odpowiednich środków.

    Wymiary spoin wynikają z naprężeń, właściwości materiałów budowlanych oraz dopuszczalnych odkształceń całkowitych uszczelniacza.

    Należy przestrzegać aktualnie obowiązujących przepisów i wymogów prawnych.

    W stanie świeżym daje się usuwać za pomocą rozcieńczalnika V 101.

    W stanie zwulkanizowanym zabrudzenia należy usunąć mechanicznie, a pozostałe ślady doczyścić środkiem Silicon-Entferner.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • pistolet do uszczelnień
   • Pistolety ręczne lub pneumatyczne, narzędzia do gładzenia, taśma klejąca

    Czyścić na świeżo V 101.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej  12 mies.

  • Zużycie
   • Łączne zużycie około 100 ml / cm² x m
   • 100 ml/mb przy spoinie o przekroju 1 cm²

   • Dokładne zapotrzebowanie należy określić wykonując odpowiednio dużą powierzchnię próbną.

  • Wskazówki ogólne
   • Należy brać pod uwagę aktualne regulacje i wymogi prawne, a odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów wymagają oddzielnych ustaleń.

    Zarówno na etapie projektowania jak i wbudowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej.

    Zawsze wykonywać powierzchnie próbne!

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

  Narzędzia, akcesoria i sprzęt ochrony osobistej