• WHG TX

  Nr art. 122101

  WHG TX

  Nieorganiczny środek tiksotropujący

  Wariant
  1221 | WHG TX
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • Środek tiksotropujący do żywic epoksydowych
  • Substancja tiksotropująca w systemie SL Floor WHG (AbZ Z-59.12-302)
  • Substancja tikstropująca w systemie SL Floor WHG AS (AbZ Z-59.12-303)

  Właściwości

  • Wysoka stabilność
  • Sposób stosowania
   • Przeznaczenie, stopień wypełnienia oraz sposób obróbki wyznaczane są przez system żywica-utwardzacz.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed wilgocią
   • Pod warunkiem przechowywania w suchym miejscu okres przechowywania jest nieograniczony.

  • Wskazówki ogólne
   • Zużycie środka tiksotropującego jest uzależnione od temperatury materiału i otoczenia oraz sposobu mieszania z materiałem bazowym.

    Nadawanie cech tiksotropowych wpływa na właściwości materiału.

    Dalsze wskazówki na temat obróbki i pielęgnacji wymienionych produktów zawarto w odnoszących się do nich aktualnych instrukcjach technicznych, jak również w wytycznych firmy Remmers dotyczących układania systemów.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Produkt przeznaczony wyłącznie dla profesjonalnych użytkowników!

    Bliższe informacje na temat transportu, przechowywania i sposobu obchodzenia się z produktem, a także na temat utylizacji i ochrony środowiska zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki produktu.