• Primer Hydro F

  Nr art. 284230

  Primer Hydro F

  Wodorozcieńczalny preparat gruntujący o działaniu wzmacniającym

  Wariant
  2842 | Primer Hydro F
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Wygląd niebieskawa, mętna ciecz
  Gęstość (20 °C) około 1,0 g/cm³
  Zawartość ciał stałych około 16 %
  Odczyn pH około 8
  Nośnik Woda

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • posadzki/ściany wewnętrzne i zewnętrzne
  • Piaszczące, chłonne podłoża mineralne
  • Pod okładzinami ceramicznymi

  Właściwości

  • produkt wodny
  • Wzmacnia powierzchnię
  • Wyrównuje nasiąkliwość
  • Szybko schnie
  • Produkt na bazie wody
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Suche, czyste, wolne od pyłu i rys (za wyjątkiem rys włoskowatych)

    Nie może zawierać szkodliwych soli

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 5 °C maks. 30 °C
   • malowanie pędzlem/wałkiem/ natrysk niskociśnieniowy/spryskiwanie
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +8 °C do maks. +30 °C

   • Przed użyciem wstrząsnąć.

    Zależnie od nasiąkliwości podłoża materiał rozcieńczać wodą, w proporcji nie przekraczającej 1:1.

    Materiał równomiernie rozprowadzić pędzlem, wałkiem lub natryskowo.

    W razie potrzeby proces powtórzyć.

  • Wskazówki wykonawcze
   • Kolejne prace można wykonywać dopiero po całkowitym wyschnięciu.

    Unikać nadmiaru materiału na powierzchni.

    Należy unikać wybłyszczenia powierzchni

    Wady konstrukcyjne, takie jak rysy, spękane spoiny, wadliwe połączenia, wilgoć podciągana od podłoża muszą być wcześniej usunięte.

    Za pomocą odpowiednich środków należy zabezpieczyć przylegające elementy budowlane i materiały, które nie są przeznaczone do kontaktu z produktem.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • malowanie pędzlem/wałkiem/ natrysk niskociśnieniowy/spryskiwanie
   • pędzel, ławkowiec, wałek z runa owczego, odpowiednie urządzenie natryskowe

   • Narzędzia natychmiast po użyciu umyć wodą.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej  12 mies.

  • Zużycie
   • Łączne zużycie 100 ml - 400 ml Total / m²
   • Ok. 100 - 400 ml/m² zależnie od podłoża

   • Dokładne zapotrzebowanie należy określić wykonując odpowiednio dużą powierzchnię próbną.

  • Wskazówki ogólne
   • Zarówno na etapie projektowania jak i wbudowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej.

    Należy uwzględnić aktualne przepisy.

    Należy brać pod uwagę aktualne regulacje i wymogi prawne, a odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów wymagają oddzielnych ustaleń.

    Zawsze wykonywać powierzchnie próbne!

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

  Narzędzia, akcesoria i sprzęt ochrony osobistej