10 października br. w Toruniu w hotelu Hotel 1231 eksperci z Polski i z Niemiec będą dzielili się wiedzą i doświadczeniem z zakresu konserwacji zabytków.  Tegoroczne seminarium organizowane pod patronatem Akademii Bernharda Remmersa, odbędzie się w wyjątkowym miejscu. Obiekt składa się z 2 połączonych ze sobą podziemnym korytarzem części. Pierwszy mieści się w odrestaurowanym XIII-wiecznym Młynie Zamkowym. Historia zaś drugiego sięga XIV wieku, kiedy pełnił funkcję Infirmerii – szpitala zamkowego przeznaczonego dla powracających z wypraw krzyżowych rycerzy. Oba położone są na terenie ruin dawnego Zamku Krzyżackiego.

Dzięki wspólnemu wysiłkowi prelegentów oraz uczestników, którzy przynoszą ze sobą różnorodne doświadczenia, Akademia Bernharda Remmersa w zakresie konserwacji i restauracji zabytków, już od kilku lat stała się areną dla inspirujących dyskusji, wymiany pomysłów i budowania relacji w środowisku konserwatorów zabytków, architektów i historyków sztuki, które dba o nasze dziedzictwo.

 #4 edycja Akademii Bernharda Remmersa

Seminarium "Kamień kronikarz wieków"

Toruń, 10.10.2023 r.

100 zł netto + 23% VAT

Dla wszystkich uczestników przewidziane są materiały szkoleniowe i tłumaczenie symultaniczne zagranicznych wystąpień oraz przerwy kawowa i obiadowe, które umożliwią nie tylko naukę, ale także inspirujące rozmowy i wymianę pomysłów.

Warunki uczestnictwa w Seminarium „Kamień. Kronikarz czasów” Toruń, 10 października 2023

Edycja #4  Akademii Bernharda Remmersa 

Przeczytaj 

PROGRAM

KAMIEŃ KRONIKARZ WIEKÓW

      9:15-10:00                        
Rejestracja uczestników
10:00-10:10Powitanie uczestników

Bogumiła Podwójci,
Krzysztof Borzymiński,
 

10:10-10:30Kilka słów o Akademii Bernharda RemmersaJacek Olesiak,
Remmers Polska
10:30-11:30Wyzwania związane z oczyszczaniem wnętrz katedry Notre Dame w Paryżu na tle innych trudnych projektów. Rozwój specjalistycznych środków czyszczących w konserwacji obiektów zabytkowych.Jens Engel,
 Bernhard Remmers Akademie
11:30-12:00Przerwa kawowa
12:00-13:00System zapraw renowacyjnych wiązanych akrylem. Właściwości i metody aplikacji.Hendrik Romstedt,
Romstedt GmbH
13:00-13:30Laser „Game changer” technik oczyszczania zabytków i dzieł sztuki?Małgorzata Musiela,
Restauro
13:30-14:30Przerwa obiadowa
14:30-15:30Konserwacja elewacji Kapitolu w Hawanie. Zastosowanie zapraw renowacyjnych wiązanych akrylem.Stefan Haustein,
Bernhard Remmers Akademie  
15:30-16:00 Arte Mundit w pracach konserwatorskich wnętrza Archikatedry św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu.Sonia Stawowska,
konserwator zabytków

PRELEGENCI

©

Manager Produktu

Jens Engel

 
Po ukończeniu studiów w zakresie inżynierii lądowej i wodnej na RWTH Aachen University (specjalizacja materiały budowlane i budownictwo inżynieryjne) pracował dla kliku biur architektonicznych jako specjalista ds planowania odpowiedzialny za projekty renowacyjne i konserwatorskie. Od 2000 roku pracuje dla Remmers Baustofftechnik GmbH, początkowo jako pracownik naukowy w dziedzinie ochrony zabytków, a od 2003 roku jako Manager Działu Planowania Obiektowego, odpowiedzialny za renowację dużych, jak również unikalnych obiektów zabytkowych - od wstępnego planowania do realizacji. Od 2012 roku jest Managerem Produktu ds. Ochrony Budowli i Elewacji.   

Historyczka sztuki

Małgorzata Dobrzyńska-Musiela

Absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu na kierunku  Konserwacja i Restauracja Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej. Z Toruniem związana od początku studiów - tutaj jest siedziba firmy, dla której pracuje, tutaj mieszka. Wraz z mężem, konserwatorem rzeźby kamiennej, prowadzi kompleksowe prace konserwatorskie w Polsce i za granicą. Zajmuje się również badaniami i projektowaniem konserwatorskim. Koordynuje prace Laboratorium laserowych technik konserwacji zabytków. Prowadziła prace konserwatorskie i restauratorskie w kilkudziesięciu obiektach zabytkowych, m.in. w Toruniu - elewacji Ratusza Staromiejskiego w oraz elewacji i wnętrz katedry  św.św. Janów;  w Warszawie -  fasady kościoła wizytek warszawskich, wystroju sal w Pałacu na Wyspie oraz w Białym Domku w Łazienkach, w Gdańsku - elewacji i wnętrz Zespołu Przedbramia ulicy Długiej. Interesuje się sztuką, jej wszystkimi formami i przejawami. Twierdzi, że to jedno - tworzenie - czyni nas istotami ludzkimi i jest warte uwagi.   

©
©

Market Unit Manager Heritage

Stefan Haustein

Konserwator zabytków, specjalista ds. planowania renowacji budynków. Jest członekiem VDR – Niemieckiego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków. Swoje kwalifikacje podnosi w EIPOS - Europejskim Instytucie Kształcenia Podyplomowego, aby zostać certyfikowanym specjalistą ds. planowania renowacji budynków

Pracował na stanowisku dyrektora zarządzającego i głównego konserwatora zabytków w firmie Bennert Restaurierungen GmbH Klettbach oraz jako kierownik projektu w firmie Mühlhausen Huschenbeth GmbH & Co. KG. W latach 2013 do 2021 brał udział w pracach renowacyjnych Kapitolu w Hawanie (Kuba). Od marca 2022 r. jako Market Unit Manager Heritage w Grupie Remmers nadzoruje działania jednostek biznesowych odpowiedzialnych za sprzedaż produktów z ochroną i renowacją zabytków.

Konserwator zabytków

Sonia Stawowska

Absolwentka Zakładu Konserwacji i Restauracji Rzeźby Kamiennej i Elementów Architektonicznych Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Stopień magistra uzyskała za pracę teoretyczną Badania nad zabezpieczaniem powierzchniowym szylkretu oraz jego regeneracją pod kierunkiem dr Aliny Tomaszewskiej – Szewczyk oraz prace konserwatorskie m.in. złoconych alabastrowych figur Kariatyd z Muzeum Zamoyskich w Kozłówce pod kierunkiem mgr Marii Rudy. Konserwator praktyk, działająca przy różnorodnych obiektach, głównie na terenie Dolnego Śląska. Od 2017 roku nadzorująca prace konserwatorskie w katedrze pw. Św. Jana Chrzciciela oraz kolegiacie pw. Św. Krzyża we Wrocławiu. Zaangażowana w projekty związane z wykorzystaniem nowych technologii w konserwacji i rekonstrukcjach rzeźbiarskich.

©
©

konserwator zabytków

Hendrik Romstedt

Studiował w Hochschule für Architektur und Bauwesen w Weimarze (Niemcy) oraz Uniwersytecie Sztuk Pięknych w Dreźnie, gdzie zdobył tytuł naukowy: Rzeźbiarz. Ukończył także Wyższą Szkołę Zawodową  w Poczdamie i uzyskał tytuł Dipl. Restaurator (FH). Pracował jako dyrektor zarządzający i starszy konserwator dla DUR-GmbH oraz w biurze inżynieryjnym Romstedt, Gehring + Werner GmbH. W latach 2005-2010 w ramach umowy badawczej  dla Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Erfurcie, Wydział Inżynierii Lądowej.  Aktualnie pełni funkcję Dyrektora zarządzającego Instytutu Towarzystwa Budownictwa i Konserwacji FH-Erfurt GmbH. Jest wykładowcą w Europejskim Centrum Szkoleniowym (EFBZ) Wunsiedel w zakresie szkolenia i dalszego kształcenia kamieniarzy i konserwatorów.

FAQ

w pytaniach i odpowiedziach

 • W jakim terminie odbywa się Seminarium?
 • Gdzie odbywa się Seminarium/ lokalizacja?
 • Czy zostanę poinformowany/a jeśli Seminarium zostanie odwołane?
 • Przyjeżdżam samochodem, czy mam możliwość zaparkowania?
 • Nie znam niemieckiego. Czy wykład będzie tłumaczony?
 • Czy otrzymam certyfikat uczestnictwa?
 • Czy w cenie Seminarium zagwarantowany jest nocleg?
 • Jak dokonać rezerwacji?
 • Czy mogę odwołać swój udział?
 • Czy otrzymam fakturę?
 • Kiedy będzie otwarta rejestracja?
 • Jak zarejestrować na konferencję kilka osób z tej samej firmy?
 • Zarejestrowałem/-am się na konferencję, ale nie mogę przyjść?
 • Gdzie znajdę politykę prywatności i regulamin rejestracji?
 • Jak mogę złożyć reklamację?

Akademia Bernharda Remmersa

w liczbach

 • 25.0 Lat kształcenia
 • 1996.0 Rok powstania
 • 10000.0 Uczestników rocznie
 • 29990.0 Certyfikacja DIN ISO

Akademia Bernharda Remmersa w Polsce

Konferencje: Warszawa | Kraków | Wrocław