RIG na okna

Do 10 lat bez renowacji powłok

10 lat bez renowacji

Międzynarodowa Gwarancja Remmers (RIG)

Systemy powłokowe Induline Premium-Coatings tworzą eleganckie i nadzwyczaj trwałe powierzchnie, zapewniające drewnianym oknom i drzwiom wieloletnią „młodość”. Jesteśmy tego tak pewni, że powołaliśmy do życia Remmers International Garantie, czyli Międzynarodową Gwarancję Remmers.

Oznacza to, że produkując drewniane okna i drzwi pokrywane trwałymi powłokami Remmers Induline, uzyskają Państwo jako producent, certyfikat Remmers International Garantie (RIG).

W praktyce uzyskują Państwo 10 lat gwarancji bez konieczności nakładania powłok renowacyjnych.

Poznaj nasze systemy

Remmers_RIG-Logo_Silber_2016_15x15_300dpi_4C.jpg©

Atuty gwarancji RIG

 • Jednorazowy audyt produkcyjny technika Remmers
 • ƒƒBrak ponownych certyfikacji
 • ƒSilny czynnik wyróżniający na etapie pozyskiwania zleceń
 • Wzrost kompetencji poprzez szeroko zakrojone i regularnie prowadzone szkolenia
 • Profesjonalne doradztwo i wsparcie przez dedykowanych opiekunów
 • ƒƒPotwierdzenie kompetencji na zewnątrz poprzez zastosowanie znaku jakości RIG
 • ƒƒUdostępnienie profesjonalnych materiałów reklamowych i wspomagających sprzedaż

Gwarancja RIG na jakość naszych produktów udzielana jest:


 • zgodnie z wykazem systemów Induline dla kolorów standardowych
 • stosownie do właściwości materiałowych i danych kontrolnych oraz
 • zgodnie z aktualnie obowiązującymi Instrukcjami Technicznymi.

Gwarancja RIG obowiązuje na ustalony czas dla danego gatunku drewna i systemu powłokowego. Rozpoczyna się z dniem zastosowania materiału, jednak nie później niż 6 miesięcy od dostawy produktów Remmers. Gwarancja jest ważna po jednokrotnej rejestracji procesu produkcyjnego oraz ważnej certyfikacji firmy wykonawczej w chwili stosowania produktu. Aby ją uzyskać należy przedłożyć odpowiedni, uzgodniony z technikiem firmy Remmers, podpisany protokół rejestracji. Ponadto, każdorazowo i bezzwłocznie należy zgłaszać wszelkie zmiany w procesie produkcyjnym.

Living room with large windows ©

 • Gatunki drewna: zgodnie z wykazem systemów Induline. Inne gatunki drewna i systemy wymagają wspólnego zatwierdzenia przez Laboratorium i dział RTS Remmers.
W razie zapytania o inne gatunki drewna, należy w pierwszej kolejności przeprowadzić oraz pisemnie zatwierdzić w Laboratorium i dziale RTS Remmers badania zdatności do użycia i trwałości w przewidywanym obszarze zastosowań.
 • Jakość drewna: wilgotność drewna musi się mieścić w przedziale od 10-15%. Zastosowane gatunki drewna muszą być pozbawione sęków i nie mogą mieć leżących po stronie zewnętrznej pierścieni przyrostowych.
Gatunki drewna bogate w garbniki wymagają ew. zastosowania specjalnych systemów powłok, które należy uzgodnić z działem RTS Remmers.
 • Systemy powłok: Podczas produkcji spełnione muszą być zalecenia zawarte w instrukcjach technicznych poszczególnych produktów.

©

Najwyższa jakość dla zapewnienia długiej żywotności okien i drzwi

Induline Premium-Coatings

Dzięki powłokom Induline Premium Coatings firma Remmers wyznaczyła standardy technologii powłokowych, zapewniających trwałość drewnianych okien i drzwi. Impregnaty, powłoki gruntujące, międzywarstwy i powłoki końcowe - lazuruijące i kryjące: seria Induline obejmuje wszystkie rozwiązania produktów do trwałej ochrony drzwi i okien. Dzięki nim drewno jest nie tylko trwale chronione przed wpływem warunków atmosferycznych, ale również ma zapewnione dłuższe okresy między kolejnymi naprawami: co najmniej 10 lat bez lakierów renowacyjnych. Z gwarancją na piśmie!

Poznaj nasze produkty