Polityka Prywatności

Aktualizacja: 30 kwietnia 2024 r. 

Chcemy, abyś wiedział(a), że dbamy o Twoją prywatność i bezpieczeństwo Twoich danych. Nasza polityka prywatności wyjaśnia, jakie informacje zbieramy od Ciebie, dlaczego je zbieramy i w jaki sposób je wykorzystujemy.

Dane osobowe będą przetwarzane przez nas wyłącznie w niezbędnym zakresie i w celu zapewnienia funkcjonalnej i przyjaznej dla użytkownika strony internetowej, w tym jej zawartości i oferowanych za jej pośrednictwem usług.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/679, tj. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (zwanego dalej "RODO"), "przetwarzanie" oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

W poniższej polityce prywatności informujemy w szczególności o rodzaju, zakresie, celu, czasie trwania i podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych, o ile jako administrator danych sami lub wspólnie z innymi decydujemy o celach i środkach przetwarzania. Ponadto informujemy również o komponentach stron trzecich, z których korzystamy w celu optymalizacji i poprawy jakości użytkowania, o ile strony trzecie przetwarzają dane na własną odpowiedzialność.

Nasza deklaracja w sprawie ochrony danych osobowych składa się z następujących części:

I. Informacje o nas jako administratorze danych

II. Prawa użytkowników i osób, których dane dotyczą

III. Informacje o przetwarzaniu danych

I. Informacje o nas jako administratorze danych

Dostawcą tej strony internetowej i Twoich administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem przez Ciebie ze strony internetowej jest:

Remmers GmbH
Bernhard-Remmers-Str. 13
49624 Löningen
Löningen, Niemcy
Telefon: 05432 83-0
Fax: 05432 3985
E-mail: info@remmers.de

Inspektorem ochrony danych dostawcy jest
Pan Oliver Stutz
datenschutz nord GmbH
Konsul-Smidt-Str. 88
28217 Brema

II.  Prawa użytkowników i osób, których dane dotyczą

W odniesieniu do przetwarzania danych opisanego bardziej szczegółowo poniżej, masz prawo do:

•             potwierdzenia, czy dane ich dotyczące są przetwarzane, do informacji o przetwarzanych danych, do dalszych informacji o przetwarzaniu danych oraz do kopii danych (por. także art. 15 RODO)

•             sprostowania lub uzupełnienia nieprawidłowych lub niekompletnych danych (zob. również art. 16 RODO)

•             natychmiastowego usunięcia dotyczących ich danych (por. również art. 17 RODO) lub, alternatywnie, jeśli dalsze przetwarzanie jest wymagane zgodnie z art. 17 ust. 3 RODO, do ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO

•             otrzymywania dotyczących ich i dostarczonych przez nich danych oraz do przekazywania tych danych innym dostawcom / administratorom (por. również art. 20 RODO)

•             wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli są zdania, że dotyczące ich dane są przetwarzane przez dostawcę z naruszeniem przepisów o ochronie danych (zob. również art. 77 RODO).

Ponadto poinformujemy wszystkich odbiorców, którym Twoje dane zostały przez nas ujawnione, o wszelkich korektach lub usunięciu danych lub ograniczeniu przetwarzania, które ma miejsce na podstawie art. 16, 17 ust. 1, 18 RODO. Obowiązek ten nie ma jednak zastosowania, jeśli powiadomienie jest niemożliwe lub wymaga nieproporcjonalnego wysiłku. Niezależnie od tego masz prawo do informacji o tych odbiorcach.

Zgodnie z art. 21 RODO masz również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przyszłego przetwarzania dotyczących ich danych, o ile dane te są przetwarzane przez nas na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO tj. w realizacji jego prawnie uzasadnionego interesu.

III.          Informacje dotyczące przetwarzania danych

Twoje dane przetwarzane podczas korzystania z naszej strony internetowej zostaną usunięte lub zablokowane, gdy tylko cel przechowywania przestanie mieć zastosowanie, usunięcie danych nie będzie sprzeczne z żadnymi ustawowymi obowiązkami przechowywania, a poniżej nie podano żadnych innych informacji na temat poszczególnych procedur przetwarzania.

Dane serwerowe

Ze względów technicznych, w szczególności w celu zapewnienia bezpiecznej i stabilnej obecności w Internecie, dane są przesyłane do nas lub do naszego dostawcy przestrzeni internetowej przez Twoją przeglądarkę internetową. Za pomocą tak zwanych plików dziennika serwera gromadzone są między innymi typ i wersja Twojej przeglądarki internetowej, system operacyjny, strona internetowa, z której przeszedłeś do naszej strony internetowej (adres URL odsyłacza), odwiedzane podstrony internetowe naszej strony internetowej, data i godzina odpowiedniego dostępu oraz adres IP połączenia internetowego, z którego odbywa się korzystanie z naszej strony internetowej. Dane zebrane w ten sposób są przechowywane tymczasowo, ale nie razem z Twoimi innymi danymi. Przechowywanie to odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na poprawianiu, stabilności, funkcjonalności i bezpieczeństwa naszej strony internetowej.Dane zostaną usunięte najpóźniej po siedmiu dniach, chyba że dalsze przechowywanie jest wymagane do celów dowodowych. W przeciwnym razie całość lub część danych jest zwolniona z usunięcia do czasu ostatecznego wyjaśnienia incydentu.

Cookies

a) Cookies sesyjne

Na naszej stronie internetowej używamy tzw. plików cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe lub inne technologie zapisu pamięciowego, które są umieszczane i przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika, przez używaną przez niego przeglądarkę internetową. Te pliki cookie przetwarzają w indywidualnym zakresie pewne informacje od użytkownika, takie jak dane przeglądarki lub lokalizacji lub adres IP.

Przetwarzanie to sprawia, że nasza strona internetowa jest bardziej przyjazna dla użytkownika, skuteczna i bezpieczna, ponieważ umożliwia na przykład odtwarzanie naszej strony internetowej w różnych językach lub oferowanie funkcji koszyka zakupów. Podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt. b) RODO, o ile te pliki cookie przetwarzają dane w celu zainicjowania lub wykonania umowy

Jeśli przetwarzanie nie służy zainicjowaniu lub wykonaniu umowy, naszym uzasadnionym interesem jest poprawa funkcjonalności naszej strony internetowej. Podstawą prawną przetwarzania w tym przypadku jest art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO.

Te sesyjne pliki cookie są usuwane po zamknięciu przeglądarki internetowej.

b) Pliki cookie stron trzecich

Nasza strona internetowa może również wykorzystywać pliki cookie firm partnerskich, z którymi współpracujemy w celach reklamowych, analitycznych lub związanych z funkcjonalnościami naszej strony internetowej.

Szczegółowe informacje na ten temat, w szczególności na temat celów i podstaw prawnych przetwarzania takich plików cookie stron trzecich, można znaleźć w następujących informacjach

Możliwość usunięcia

Użytkownik może uniemożliwić lub ograniczyć instalację plików cookie, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Użytkownik może również w dowolnym momencie usunąć pliki cookie, które zostały już zapisane. Wymagane w tym celu kroki i środki zależą jednak od używanej przeglądarki internetowej. W razie jakichkolwiek pytań należy skorzystać z funkcji pomocy lub dokumentacji przeglądarki internetowej albo skontaktować się z jej producentem lub działem pomocy technicznej. W przypadku tak zwanych plików cookie flash nie można jednak zapobiec ich przetwarzaniu za pomocą ustawień przeglądarki. Zamiast tego należy zmienić ustawienia odtwarzacza flash. Kroki i środki wymagane w tym celu również zależą od konkretnego używanego odtwarzacza flash. W przypadku jakichkolwiek pytań należy również skorzystać z funkcji pomocy lub dokumentacji odtwarzacza flash lub skontaktować się z producentem lub wsparciem użytkownika.  Jeśli jednak użytkownik uniemożliwi lub ograniczy instalację plików cookie, może to oznaczać, że nie wszystkie funkcje naszej witryny internetowej będą mogły być wykorzystywane w pełnym zakresie.

Zawarcie i realizacja umowy

Dane przekazane przez Ciebie w celu skorzystania z naszej oferty towarów i/lub usług będą przez nas przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy i są w tym zakresie niezbędne. Zawarcie i realizacja umowy nie są możliwe bez podania Twoich danych osobowych.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Usuwamy dane po całkowitym wykonaniu umowy, ale następnie musimy przestrzegać okresów przechowywania zgodnie z prawem podatkowym i handlowym.

W ramach realizacji umowy przekazujemy dane użytkownika firmie transportowej, której zlecono dostawę towarów, lub dostawcy usług finansowych, o ile przekazanie jest niezbędne do dostawy towarów lub do celów płatności. Podstawą prawną przekazywania danych jest wówczas art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Konto klienta / funkcja rejestracji

Jeśli utworzysz konto klienta/dostawcy za pośrednictwem naszej strony internetowej, będziemy gromadzić i przechowywać dane wprowadzone podczas rejestracji (np. imię i nazwisko, adres lub adres e-mail) wyłącznie w celu świadczenia usług przed zawarciem umowy, w celu realizacji umowy lub w celu obsługi klienta (np. aby zapewnić przegląd poprzednich zamówień u nas lub móc zaoferować funkcję "Ulubione - katalog projektów"). Jednocześnie przechowujemy adres IP oraz datę i godzinę rejestracji użytkownika. Oczywiście dane te nie będą przekazywane stronom trzecim, z zastrzeżeniem możliwości przekazania tych danych podmiotom świadczącym na rzecz Remmers usług IT, w szczególności hostingu (team neusta GmbHn Konsul-Smidt-Straße 24 28217 Bremen). 

Gromadzone przez nas dane będą wykorzystywane wyłącznie do obsługi konta klienta/dostawcy.

Otwarcie konta klienta/dostawcy stanowi oferowaną Tobie usługę, a podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych w tym zakresie jest zawarcie umowy (zawierasz ją poprzez założenie konta) lub wykonaniu umowy, podstawą prawną tego przetwarzania jest również art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Otwarcie i prowadzenie konta klienta/dostawcy jest dobrowolne, więc możesz w dowolnym momencie zrezygnować z tej usługi ze skutkiem na przyszłość. Wystarczy poinformować nas o rezygnacji. Dane zgromadzone w tym zakresie zostaną usunięte, gdy tylko ich przetwarzanie nie będzie już konieczne. Musimy jednak przestrzegać okresów przechowywania danych zgodnie z prawem podatkowym i handlowym.

Sprawdzanie zdolności kredytowej i scoring

W zakresie, w jakim oferujemy podstawową opcję płatności fakturą w ramach naszej oferty towarów lub usług, a użytkownik korzysta z tej opcji, zastrzegamy sobie prawo do uzyskania informacji kredytowych od agencji kredytowej (takiej jak Coface Rating GmbH, Creditreform Leer Bolte KG, Bisnode Deutschland GmbH, CRIF BÜRGEL GmbH Ndl. Hamburg) na podstawie procedur matematyczno-statystycznych. W tym celu dane użytkownika zostaną przekazane agencji kredytowej, jeśli są one istotne dla umowy, takie jak imię i nazwisko oraz adres użytkownika. Używamy późniejszych informacji o statystycznym prawdopodobieństwie braku płatności, aby zdecydować, czy zaoferować użytkownikowi płatność fakturą. Podstawą prawną tego przetwarzania jest nasz uzasadniony interes w zakresie bezpieczeństwa roszczeń i zapobiegania oszustwom zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Newsletter

Jeśli zarejestrujesz się w celu otrzymywania naszego bezpłatnego biuletynu, dane wymagane w tym celu, tj. adres e-mail oraz - opcjonalnie - imię i nazwisko oraz adres, zostaną nam przesłane. Jednocześnie przechowujemy adres IP połączenia internetowego, z którego uzyskujesz dostęp do naszej strony internetowej, a także datę i godzinę rejestracji. W ramach dalszego procesu rejestracji uzyskamy zgodę użytkownika na przesyłanie mu newslettera, szczegółowo opiszemy jego treść i skierujemy go do niniejszej polityki prywatności. Dane zebrane w tym procesie wykorzystujemy wyłącznie do wysyłania newslettera - nie są one zatem przekazywane stronom trzecim. Podstawą prawną przetwarzania twoich danych osobowych w związku z przesyłaniem newslettera jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Możesz w każdej chwili odwołać swoją zgodę na otrzymywanie newslettera ze skutkiem na przyszłość zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO. Wystarczy poinformować nas o rezygnacji lub kliknąć łącze rezygnacji z subskrypcji zawarte w każdym newsletterze.

Zapytania kontaktowe / Kontakt

Jeśli skontaktujesz się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego lub poczty e-mail, podane przez Ciebie dane zostaną wykorzystane do przetworzenia Twojego zapytania. Podanie danych jest niezbędne do przetworzenia i udzielenia odpowiedzi na zapytanie - bez nich nie możemy odpowiedzieć na zapytanie lub możemy odpowiedzieć na nie tylko w ograniczonym zakresie. Podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, jeżeli zapytanie dotyczy zawarcia lub wykonania umowy zawartej pomiędzy nami a Tobą. W przypadku gdy zapytanie dotyczy innych niż umowa kwestii, przetwarzamy Twoje dane osobowe w naszym prawnie uzasadnionym interesie jakim nawiązanie i realizacji komunikacji z Tobą (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) Twoje dane osobowe zostaną usunięte, jeśli odpowiedź na zapytanie została udzielona w sposób ostateczny, a usunięcie nie jest sprzeczne z ustawowymi obowiązkami w zakresie przechowywania danych, np. w przypadku późniejszej realizacji umowy.

Aplikacje o pracę online / publikacja ogłoszeń o pracę

Oferujemy możliwość ubiegania się o pracę za pośrednictwem naszej strony internetowej. W przypadku tych aplikacji cyfrowych dane kandydata i aplikacji będą gromadzone i przetwarzane przez nas elektronicznie w celu realizacji procesu aplikacji.

Podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 22 (1) , art. 22(1a) oraz art. 22(1b) Kodeksu pracy w związku z art. 88 ust. 1 RODO. Jeśli po zakończeniu procesu aplikacyjnego zostanie zawarta umowa o pracę, to dane podane w aplikacji będziemy przechowywać do celów zwykłego procesu organizacyjnego i administracyjnego w dokumentacji pracowniczej - oczywiście zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa regulującymi przetwarzanie danych osobowych pracowników. Podstawą prawną tego przetwarzania jest również art. 26 ust. 1 zdanie 1 BDSG w związku z art. 88 ust. 1 RODO.  W przypadku odrzucenia wniosku automatycznie usuwamy przekazane nam dane rekrutacyjne, chyba, że wyraźnie wyrazisz zgodę na przechowywanie przez nas Twoich danych przez dłuższy okres, np. w celu umieszczenia ich w bazie danych osób zainteresowanych pracą. Twoje dane osobowe będą dalej przetwarzane na podstawie takiej zgody. Podstawą prawną jest wówczas art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Możesz jednak w każdej chwili odwołać swoją zgodę zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO, składając nam takie oświadczenie ze skutkiem na przyszłość.

Konkursy

Za pośrednictwem naszej strony internetowej oferujemy możliwość wzięcia udziału w konkursach. Jeśli weźmiesz udział w jednym z organizowanych przez nas konkursów, wprowadzone przez Ciebie podczas zgłoszenia udziału dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu organizacji, przeprowadzenia i rozliczenia danego konkursu. W ramach przetwarzania danych konkursowych możemy przekazać Twoje dane osobowe firmie transportowej, której zlecono dostawę towarów, lub dostawcy usług finansowych, o ile przekazanie danych jest niezbędne do dostarczenia lub wypłaty nagrody. Jeśli Twoje dane zostaną opublikowane w przypadku Twojej wygranej, zostaniesz o tym poinformowany. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z udziałem w konkursie jest jest wówczas art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

YouTube

Utrzymujemy obecność online w serwisie YouTube, aby prezentować naszą firmę i nasze usługi oraz komunikować się z klientami / potencjalnymi klientami. YouTube jest usługą Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, spółki zależnej Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA. W związku z tym chcielibyśmy zwrócić uwagę, że istnieje możliwość przetwarzania Twoich danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w szczególności w USA. Może to skutkować zwiększonym ryzykiem dla użytkowników, ponieważ na przykład późniejszy dostęp do danych użytkownika może być utrudniony. Nie mamy również dostępu do tych danych użytkownika. Opcja dostępu leży wyłącznie w gestii YouTube. Przekazywanie danych osobowych do Google LLC. jest możliwe bez konieczności uzyskiwania dodatkowych zezwoleń, czy zastosowania takich instrumentów prawnych jak standardowe klauzule umowne, bądź wiążące reguły korporacyjne, gdyż Google LLV przystąpiła do programu „Ram ochrony danych UE – USA” i znajdują się na tej liście: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search. Używamy usługi "YouTube API Services" do wyświetlania filmów z YouTube. Więcej informacji na temat warunków korzystania z YouTube można znaleźć tutaj: https://www.youtube.com/t/terms

LinkedIn

Utrzymujemy obecność online na LinkedIn, aby zaprezentować naszą firmę i nasze usługi oraz komunikować się z klientami / potencjalnymi klientami. LinkedIn jest usługą LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia, spółki zależnej LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA. W związku z tym chcielibyśmy zwrócić uwagę, że istnieje możliwość przetwarzania Twoich danych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w szczególności w USA. Może to skutkować zwiększonym ryzykiem dla użytkowników, ponieważ na przykład późniejszy dostęp do danych użytkownika może być utrudniony. Nie mamy również dostępu do tych danych użytkownika. Opcja dostępu leży wyłącznie w gestii LinkedIn. Przekazywanie danych osobowych do LinkedIn Corporation jest możliwe bez konieczności uzyskiwania dodatkowych zezwoleń, czy zastosowania takich instrumentów prawnych jak standardowe klauzule umowne, bądź wiążące reguły korporacyjne, gdyż LinkedIn Corporation przystąpiła do programu „Ram ochrony danych UE – USA” i znajdują się na tej liście: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search

Politykę prywatności LinkedIn można znaleźć pod adresem https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Facebook

Jesteśmy obecni na platformie Facebook, aby reklamować nasze produkty i usługi oraz komunikować się z zainteresowanymi stronami lub klientami.Za tę platformę mediów społecznościowych Jesteśmy odpowiedzialni wspólnie z Meta Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland. Z inspektorem ochrony danych Facebooka można skontaktować się za pośrednictwem formularza kontaktowego: https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970. Wspólną odpowiedzialność uregulowaliśmy w umowie dotyczącej odpowiednich obowiązków w rozumieniu RODO. Umowa ta, określająca wzajemne zobowiązania, jest dostępna pod następującym linkiem: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, które odbywa się w rezultacie i jest opisane poniżej, jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Nasz uzasadniony interes polega na analizie, komunikacji, sprzedaży i reklamie naszych produktów i usług. Podstawą prawną może być również Twoja zgoda udzielona operatorowi platformy zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a RODO. Możesz odwołać tę zgodę na przyszłość w dowolnym momencie, powiadamiając operatora platformy zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO.

W momencie wywołania naszego profilu na platformie Facebook, Twoje dane (np. dane osobowe, adres IP itp.) są przetwarzane przez Meta Ireland Ltd. jako operatora platformy w UE. Te dane użytkownika są wykorzystywane do celów statystycznych dotyczących percepcji obecności naszej firmy na Facebooku. Meta Ireland Ltd. wykorzystuje te dane do badań rynkowych i celów reklamowych oraz do tworzenia profili użytkowników. Na podstawie tych profili Meta Ireland Ltd. może na przykład reklamować użytkowników na Facebooku i poza nim, w oparciu o ich zainteresowania. Jeśli jesteś zalogowany do swojego konta na Facebooku w momencie uzyskiwania dostępu, Meta Ireland Ltd. może również powiązać dane z odpowiednim kontem użytkownika. Jeśli skontaktujesz się z nami za pośrednictwem Facebooka, Twoje dane osobowe zostaną wykorzystane do opracowania zapytania. Twoje dane zostaną przez nas usunięte, jeśli na Twoje zapytanie udzielono ostatecznej odpowiedzi i nie istnieją żadne inne podstawy przechowywania danych, np. w do celów realizacji umów.

Meta Ireland Ltd. Może również ustawiać pliki cookie w celu przetwarzania danych.

Jeśli nie wyrażasz zgody na takie przetwarzanie, możesz zapobiec instalacji plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie przeglądarki. Pliki cookie, które zostały już zapisane, można również usunąć w dowolnym momencie. Ustawienia w tym zakresie zależą od danej przeglądarki. W przypadku plików cookie flash nie można zapobiec przetwarzaniu za pomocą ustawień przeglądarki, ale za pomocą odpowiedniego ustawienia odtwarzacza flash. Jeśli uniemożliwisz lub ograniczysz instalację plików cookie, może to oznaczać, że nie będzie mógł korzystać ze wszystkich funkcji witryny. Więcej informacji na temat działań związanych z przetwarzaniem danych, zapobiegania im oraz usuwania danych przetwarzanych przez Facebook można znaleźć w polityce prywatności Facebooka. Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Przekazywanie danych osobowych do Meta Incl. jest możliwe bez konieczności uzyskiwania dodatkowych zezwoleń, czy zastosowania takich instrumentów prawnych jak standardowe klauzule umowne, bądź wiążące reguły korporacyjne, gdyż Meta przystąpiła do programu „Ram ochrony danych UE – USA” i znajdują się na tej liście: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search

Instagram

W celu reklamowania naszych produktów i usług oraz komunikowania się z zainteresowanymi stronami lub klientami prowadzimy profil firmy na platformie Instagram. Za prowadzenie tego profilu jesteśmy odpowiedzialni z Meta Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland. Z inspektorem ochrony danych na Instagramie można skontaktować się za pośrednictwem formularza kontaktowego: https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

Wspólną odpowiedzialność uregulowaliśmy w umowie dotyczącej odpowiednich obowiązków w rozumieniu RODO. Umowa ta, określająca wzajemne zobowiązania, jest dostępna pod poniższym linkiem: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, które odbywa się w jej ramach i jest opisane poniżej, jest art. 6 ust. 1 pkt f RODO. Nasz uzasadniony interes polega na analizie, komunikacji, sprzedaży i reklamie naszych produktów i usług. Podstawą prawną może być również zgoda użytkownika udzielona operatorowi platformy zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a RODO. Możesz odwołać tę zgodę na przyszłość w dowolnym momencie zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO, powiadamiając o tym operatora platformy. Gdy odwiedzasz nasz profil online na platformie Instagram, Meta Ireland Ltd. jako operator tej platformy w UE przetwarza Twoje dane  (np. dane osobowe, adres IP itp.). Te dane są używane do celów statystycznych dotyczących wykorzystania obecności naszej firmy na Instagramie. Meta Ireland Ltd. wykorzystuje te dane do badań rynkowych i celów reklamowych oraz do tworzenia profili użytkowników. Na podstawie tych profili Meta Ireland Ltd. może na przykład reklamować użytkowników na Instagramie i poza nim w oparciu o ich zainteresowania. Jeśli jesteś zalogowany na swoim koncie na Instagramie w momencie uzyskiwania dostępu, Meta Ireland Ltd. może również powiązać dane z odpowiednim kontem użytkownika. Jeśli skontaktujesz się z nami za pośrednictwem Instagrama, Twoje dane osobowe wprowadzone przy tej okazji zostaną wykorzystane do przetworzenia zapytania. Twoje dane zostaną przez nas usunięte, jeśli na Twoje zapytanie udzielono ostatecznej odpowiedzi i nie istnieją żadne inne podstawy prawne przechowywania danych, np. w przypadku późniejszego przetwarzania umowy.

Meta Ireland Ltd. może również ustawiać pliki cookie w celu przetwarzania danych. Jeśli nie wyrażasz zgody na takie przetwarzanie, możesz zapobiec instalacji plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie przeglądarki. Pliki cookie, które zostały już zapisane, można również usunąć w dowolnym momencie. Ustawienia w tym zakresie zależą od danej przeglądarki. W przypadku plików cookie flash nie można zapobiec przetwarzaniu za pomocą ustawień przeglądarki, ale za pomocą odpowiedniego ustawienia odtwarzacza Flash. Jeśli uniemożliwisz lub ograniczysz instalację plików cookie, może to oznaczać, że nie wszystkie funkcje Instagrama będą mogły być wykorzystywane w pełnym zakresie. Więcej informacji na temat czynności przetwarzania, zapobiegania im i usuwania danych przetwarzanych przez Instagram można znaleźć w polityce danych Instagrama https://help.instagram.com/519522125107875

Nie można wykluczyć, że przetwarzanie danych przez Meta Ireland Ltd. odbywa się również za pośrednictwem Meta Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025 w USA.  Przekazywanie danych osobowych do Meta Inc. jest możliwe bez konieczności uzyskiwania dodatkowych zezwoleń, czy zastosowania takich instrumentów prawnych jak standardowe klauzule umowne, bądź wiążące reguły korporacyjne, gdyż Meta przystąpiła do programu „Ram ochrony danych UE – USA” i znajdują się na tej liście: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search

Wtyczki mediów społecznościowych

Używamy wtyczek społecznościowych z sieci społecznościowych Facebook, YouTube i LinkedIn na naszej stronie internetowej na podstawie art. 6 ust. 1 zdanie 1 pkt f RODO w celu promowania naszej firmy. Podstawowy cel reklamowy należy uznać za uzasadniony interes w rozumieniu RODO. Odpowiedzialność za działanie zgodne z ochroną danych musi być zagwarantowana przez odpowiedniego dostawcę. Integrujemy te wtyczki za pomocą tak zwanej metody dwóch kliknięć, aby jak najlepiej chronić odwiedzających naszą stronę internetową.

Facebook

Meta Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland, spółka zależna Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA. Polityka prywatności: https://www.facebook.com/policy.php

YouTube

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, spółka zależna Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA Polityka prywatności: https://policies.google.com/privacy

LinkedIn

LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia, spółka zależna LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085 USA. Polityka prywatności: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Wtyczka społecznościowa „Facebook"

Na naszej stronie internetowej używamy wtyczki portalu społecznościowego Facebook. Facebook jest serwisem internetowym firmy Meta Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. W UE usługa ta jest z kolei obsługiwana przez Meta Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia, zwaną dalej "Facebook". Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest poprawa jakości naszej strony internetowej.

Facebook udostępnia użytkownikowi dalsze informacje na temat możliwych wtyczek i ich funkcji pod adresem https://developers.facebook.com/docs/plugins/

Jeśli wtyczka jest przechowywana na jednej ze stron odwiedzanych w naszej witrynie, przeglądarka internetowa pobierze reprezentację wtyczki z serwerów Facebooka w USA. Ze względów technicznych Facebook musi przetwarzać adres IP użytkownika. Ponadto rejestrowana jest również data i godzina wizyty użytkownika na naszej stronie internetowej. Jeśli użytkownik jest zalogowany na Facebooku podczas odwiedzania jednej z naszych stron internetowych z wtyczką, informacje zebrane przez wtyczkę na temat konkretnej wizyty zostaną rozpoznane przez Facebooka. Facebook może przypisać zebrane w ten sposób informacje do osobistego konta użytkownika. Jeśli na przykład użyjesz przycisku "Lubię to" na Facebooku, informacje te zostaną zapisane na Twoim koncie użytkownika na Facebooku i ewentualnie opublikowane za pośrednictwem platformy Facebook. Jeśli chcesz temu zapobiec, musisz wylogować się z Facebooka przed odwiedzeniem naszej strony internetowej lub użyć dodatku do przeglądarki internetowej, aby uniemożliwić załadowanie wtyczki Facebooka. Facebook zapewnia dalsze informacje na temat gromadzenia i wykorzystywania danych, a także praw i możliwości ochrony w tym zakresie w informacjach o ochronie danych dostępnych pod adresem: https://www.facebook.com/policy.php.

Google Analytics

Na naszej stronie internetowej korzystamy z Google Analytics. Jest to usługa analityki internetowej świadczona przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, zwana dalej "Google". Przekazywanie danych osobowych do Google LLC. jest możliwe bez konieczności uzyskiwania dodatkowych zezwoleń, czy zastosowania takich instrumentów prawnych jak standardowe klauzule umowne, bądź wiążące reguły korporacyjne, gdyż Google LLV przystąpiła do programu „Ram ochrony danych UE – USA” i znajdują się na tej liście: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search

Google gwarantuje, że będzie przestrzegać przepisów UE dotyczących ochrony danych podczas przetwarzania danych w USA. Usługa Google Analytics służy do analizy zachowań użytkowników naszej witryny. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest analiza, optymalizacja i ekonomiczne działanie naszej strony internetowej. Informacje dotyczące użytkowania i użytkownika, takie jak adres IP, lokalizacja, czas lub częstotliwość odwiedzin na naszej stronie internetowej, są przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Korzystamy jednak z Google Analytics z tak zwaną funkcją anonimizacji. Funkcja ta umożliwia Google skrócenie adresu IP w UE lub EOG. Zebrane w ten sposób dane są z kolei wykorzystywane przez Google do oceny odwiedzin na naszej stronie internetowej i działań związanych z jej użytkowaniem. Dane te mogą być również wykorzystywane do świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z naszej strony internetowej i Internetu. Google oświadcza, że nie będzie łączyć adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi. Google udostępnia również dalsze informacje na temat ochrony danych pod adresem: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners, np. na temat opcji zapobiegania wykorzystywaniu danych. Google oferuje również na stronie https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Zebrane w ten sposób dane są z kolei wykorzystywane przez Google do oceny odwiedzin na naszej stronie internetowej i działań związanych z jej użytkowaniem. Dane te mogą być również wykorzystywane do świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z naszej strony internetowej i Internetu. Google oświadcza, że nie będzie łączyć adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi. Google udostępnia również dalsze informacje na temat ochrony danych pod adresem: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners, np. na temat opcji zapobiegania wykorzystywaniu danych.

Google oferuje również na stronie https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de oferuje tak zwany dodatek dezaktywacyjny wraz z dalszymi informacjami na ten temat. Dodatek ten można zainstalować w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych, a oferuje on dalszą kontrolę nad danymi gromadzonymi przez Google podczas odwiedzania naszej witryny. Dodatek informuje JavaScript (ga.js) Google Analytics, że informacje o wizycie użytkownika na naszej stronie internetowej nie powinny być przesyłane do Google Analytics. Nie zapobiega to jednak przesyłaniu informacji do nas lub do innych usług analizy internetowej. Oczywiście w niniejszej polityce prywatności można  również dowiedzieć się, czy i z jakich innych usług analizy sieci korzystamy.

Stosowanie Matomo

Na tej stronie internetowej dane są gromadzone i przechowywane przy użyciu oprogramowania do analizy sieci Matomo (www.matomo.org), usługi świadczonej przez InnoCraft Ltd, 150 Willis St, 6011 Wellington, Nowa Zelandia, ("Matomo") na podstawie naszego uzasadnionego interesu w analizie statystycznej zachowań użytkowników do celów optymalizacji i marketingu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W tym samym celu pseudonimizowane profile użytkowników mogą być tworzone i oceniane na podstawie tych danych. W tym celu mogą być wykorzystywane pliki cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane lokalnie w pamięci podręcznej przeglądarki internetowej odwiedzającego witrynę. Pliki cookie umożliwiają między innymi rozpoznanie przeglądarki internetowej. Dane gromadzone przy użyciu technologii Matomo (w tym pseudonimizowany adres IP użytkownika) są przetwarzane na naszych serwerach, a w niektórych przypadkach przechowywane przez naszego usługodawcę OMD Düsseldorf GmbH, Grünstraße 15, 40212 Düsseldorf, Amtsgericht Düsseldorf HRB 31208. Informacje generowane przez plik cookie w pseudonimizowanym profilu użytkownika nie są wykorzystywane do osobistej identyfikacji osoby odwiedzającej tę witrynę i nie są łączone z danymi osobowymi osoby noszącej pseudonim. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie i analizę tych danych z wizyty, możesz w dowolnym momencie sprzeciwić się ich przechowywaniu i wykorzystywaniu, klikając poniższy link. W takim przypadku w Twojej przeglądarce zostanie zapisany tak zwany plik cookie rezygnacji, co oznacza, że Matomo nie będzie gromadzić żadnych danych sesji. Należy pamiętać, że całkowite usunięcie plików cookie oznacza, że plik opt-out cookie również zostanie usunięty i może wymagać ponownej aktywacji przez użytkownika. Aby sprzeciwić się przechowywaniu i analizie danych osobowych, należy użyć tego linku: https://trck.spoteffects.net/analytics/index_siteid724.php?module=CoreAdminHome&action=optOut&language=de

Mapy Google

Używamy Google Maps na naszej stronie internetowej, aby wyświetlić naszą lokalizację i zapewnić wskazówki dojazdu. Jest to usługa świadczona przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, zwaną dalej "Google".

Przekazywanie danych osobowych do Google LLC. jest możliwe bez konieczności uzyskiwania dodatkowych zezwoleń, czy zastosowania takich instrumentów prawnych jak standardowe klauzule umowne, bądź wiążące reguły korporacyjne, gdyż Google LLV przystąpiła do programu „Ram ochrony danych UE – USA” i znajdują się na tej liście: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search . Google gwarantuje, że wymagania dotyczące ochrony danych w UE są również przestrzegane podczas przetwarzania danych w USA. W celu umożliwienia wyświetlania określonych czcionek na naszej stronie internetowej, po wejściu na naszą stronę internetową nawiązywane jest połączenie z serwerem Google w USA. W przypadku wywołania komponentu Google Maps zintegrowanego z naszą witryną, Google zapisuje na urządzeniu końcowym użytkownika, za pośrednictwem przeglądarki internetowej, plik cookie. Ustawienia i dane użytkownika są przetwarzane w celu wyświetlenia naszej lokalizacji i zapewnienia wskazówek dojazdu. Nie możemy wykluczyć, że Google korzysta z serwerów w USA. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 pkt f) RODO. Nasz uzasadniony interes polega na optymalizacji funkcjonalności naszej strony internetowej. To połączenie z Google umożliwia Google określenie, z której strony internetowej wysłano zapytanie i na jaki adres IP mają zostać wysłane wskazówki dotyczące dojazdu. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na takie przetwarzanie, ma możliwość uniemożliwienia instalacji plików cookie poprzez wprowadzenie odpowiednich ustawień w przeglądarce internetowej. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć powyżej w sekcji "Pliki cookie".

Ponadto korzystanie z Google Maps i informacji uzyskanych za pośrednictwem Google Maps podlega Warunkom korzystania z usługi Google. https://policies.google.com/terms?gl=DE&hl=de oraz warunki korzystania z Google Maps  https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html Ponadto Google oferuje więcej informacji na stronie: https://adssettings.google.com/authenticated i https://policies.google.com/privacy .

Google Fonts / Czcionki Google

Używamy Google Fonts na naszej stronie internetowej do wyświetlania zewnętrznych czcionek. Jest to usługa świadczona przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, zwaną dalej "Google". Przekazywanie danych osobowych do Google LLC. jest możliwe bez konieczności uzyskiwania dodatkowych zezwoleń, czy zastosowania takich instrumentów prawnych jak standardowe klauzule umowne, bądź wiążące reguły korporacyjne, gdyż Google LLV przystąpiła do programu „Ram ochrony danych UE – USA” i znajdują się na tej liście: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search. Google gwarantuje, że wymagania dotyczące ochrony danych w UE są również przestrzegane podczas przetwarzania danych w USA. W celu umożliwienia wyświetlania określonych czcionek na naszej stronie internetowej, po wejściu na naszą stronę internetową nawiązywane jest połączenie z serwerem Google w USA. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Nasz uzasadniony interes polega na optymalizacji i ekonomicznym działaniu naszej strony internetowej. Połączenie z Google ustanowione podczas uzyskiwania dostępu do naszej strony internetowej umożliwia Google ustalenie, z której strony internetowej zostało wysłane zapytanie i na jaki adres IP ma zostać przesłane wyświetlenie czcionki. Google oferuje pod adresem https://adssettings.google.com/authenticated i https://policies.google.com/privacy dalsze informacje, w szczególności na temat możliwości zapobiegania wykorzystywaniu danych.

Google AdWords ze śledzeniem konwersji

Na naszej stronie internetowej korzystamy z komponentu reklamowego Google AdWords i śledzenia konwersji. Jest to usługa świadczona przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, zwaną dalej "Google".

Przekazywanie danych osobowych do Google LLC. jest możliwe bez konieczności uzyskiwania dodatkowych zezwoleń, czy zastosowania takich instrumentów prawnych jak standardowe klauzule umowne, bądź wiążące reguły korporacyjne, gdyż Google LLV przystąpiła do programu „Ram ochrony danych UE – USA” i znajdują się na tej liście: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search . Google gwarantuje, że wymogi ochrony danych w UE są również przestrzegane podczas przetwarzania danych w USA. Korzystamy ze śledzenia konwersji, aby reklamować naszą witrynę w ukierunkowany sposób. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 punkt f) RODO. Nasz uzasadniony interes polega na analizie, optymalizacji i ekonomicznym działaniu naszej strony internetowej. Jeśli klikniesz reklamę umieszczoną przez Google, używane przez nas śledzenie konwersji przechowuje plik cookie na urządzeniu końcowym użytkownika. Te tak zwane pliki cookie konwersji tracą ważność po 30 dniach i nie są wykorzystywane do Twojej osobistej identyfikacji. Jeśli plik cookie jest nadal ważny, a odwiedzasz określoną stronę naszej witryny internetowej, zarówno my, jak i Google możemy przeanalizować, że kliknąłeś jedną z naszych reklam umieszczonych w Google, a następnie został przekierowany na naszą stronę internetową. Otrzymujemy statystyki dotyczące wizyt na naszej stronie internetowej. Dostarcza nam to również informacji o liczbie użytkowników, którzy kliknęli na naszą reklamę (reklamy) oraz o stronach naszej witryny, do których uzyskano później dostęp. Jednak ani my, ani osoby trzecie, które również korzystają z Google AdWords, nie będziemy w stanie zidentyfikować użytkownika w ten sposób.

Możesz również uniemożliwić lub ograniczyć instalację plików cookie, dokonując odpowiednich ustawień w przeglądarce internetowej. Jednocześnie możesz w dowolnym momencie usunąć pliki cookie, które zostały już zapisane. Wymagane w tym celu kroki i środki zależą jednak od używanej przeglądarki internetowej. W przypadku jakichkolwiek pytań należy skorzystać z funkcji pomocy lub dokumentacji przeglądarki internetowej albo skontaktować się z jej producentem lub działem pomocy technicznej. Google oferuje również następujące linki:

https://services.google.com/sitestats/de.html

https://www.google.com/policies/technologies/ads/

http://www.google.de/policies/privacy/

w celu uzyskania dalszych informacji na ten temat, a w szczególności - możliwości zapobiegania wykorzystywaniu danych.

Remarketing Google lub komponent "podobne grupy docelowe" od Google

Na naszej stronie internetowej korzystamy z funkcji remarketingu lub "podobnych grup docelowych". Jest to usługa świadczona przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, zwaną dalej "Google". Przekazywanie danych osobowych do Google LLC. jest możliwe bez konieczności uzyskiwania dodatkowych zezwoleń, czy zastosowania takich instrumentów prawnych jak standardowe klauzule umowne, bądź wiążące reguły korporacyjne, gdyż Google LLV przystąpiła do programu „Ram ochrony danych UE – USA” i znajdują się na tej liście: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search . Google gwarantuje, że wymagania dotyczące ochrony danych w UE są również przestrzegane podczas przetwarzania danych w USA. Używamy tej funkcji do umieszczania spersonalizowanych reklam, opartych na zainteresowaniach, na stronach internetowych osób trzecich, które również uczestniczą w sieci reklamowej Google. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 pkt f) RODO. Nasz uzasadniony interes polega na analizie, optymalizacji i ekonomicznym funkcjonowaniu naszej strony internetowej. Aby włączyć tę usługę reklamową, Google przechowuje plik cookie z sekwencją liczb na urządzeniu końcowym użytkownika za pośrednictwem przeglądarki internetowej podczas wizyty na naszej stronie internetowej. Ten plik cookie rejestruje zarówno Twoją wizytę, jak i korzystanie z naszej witryny w formie zanonimizowanej. W procesie tym nie są jednak przekazywane żadne dane osobowe. Jeśli następnie odwiedzisz witrynę internetową strony trzeciej, która również korzystasz z sieci reklamowej Google, mogą pojawić się reklamy związane z naszą witryną internetową lub naszymi ofertami. Aby trwale wyłączyć tę funkcję, Google oferuje następującą opcję dla najpopularniejszych przeglądarek internetowych poprzez https://www.google.com/settings/ads/plugin

Korzystanie z plików cookie od niektórych dostawców, np. za pośrednictwem http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices lub http://www.networkadvertising.org/choices/ można dezaktywować poprzez Opt-out. Marketing na różnych urządzeniach pozwala Google śledzić zachowanie użytkownika na wielu urządzeniach, dzięki czemu możesz otrzymywać spersonalizowane reklamy oparte na zainteresowaniach, nawet jeśli zmieni urządzenie. Zakłada to jednak, że wyraziłeś zgodę na powiązanie historii przeglądania z istniejącym kontem Google. Google oferuje dalsze informacje na temat remarketingu Google pod adresem https://www.google.com/privacy/ads/.