Polityka Prywatności

Stan 06/2018

Remmers Polska sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym dokłada wszelkich starań by chronić dane osobowe Użytkowników przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem i szanować prywatność każdego Użytkownika.

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Remmers Polska sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym (62-080), ul. Sowia 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000156175 przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 782-14-20-221, REGON: 630705460, Wysokość kapitału zakładowego: 400.000,00 złotych. Państwa dane osobowe (np. nazwisko, adres, e-mail, nr telefon itp.) są przez nas przetwarzane wyłącznie zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO, OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88) Poniższe przepisy określają rodzaj, zakres i cel pobierania, wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych przez oferenta:Remmers Polska sp. z o.o. ul. Sowia 8 62-080 Tarnowo Podgórne e-mail: info@remmers.pl +48 61 816 81 00

Podkreślamy, że transmisja danych w Internecie obarczona jest lukami bezpieczeństwa, w związku z czym niemożliwa jest stuprocentowe zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich do tych danych.

Pobieranie danych osobowych

Dane osobowe pobierane są wyłącznie wówczas, gdy udostępnią nam je Państwo w celu zrealizowania zlecenia, nawiązania kontaktu lub zarejestrowania się do e-newslettera. Podawane przy tej okazji dane osobowe są bez Państwa oddzielnej zgody wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytania. Za Państwa wyraźną zgodą (np. w przypadku e-newslettera) podane dane używane będą do przyszłej obsługi klienta (cele reklamowe), przy czym zgodę tę mogą Państwo w każdej chwili wycofać.

Przekazywanie danych osobowych

W przypadku opracowywania zlecenia w formie świadczenia lub dostawy towaru Państwa dane osobowe będą przekazane przedsiębiorstwu transportowemu, któremu zlecona będzie dostawa lub odpowiedniemu usługodawcy finansowemu, o ile będzie to niezbędne w odniesieniu do realizacji dostawy lub płatności.

Cookies

Na naszej stronie internetowej stosujemy tzw. cookies, które służą do rozpoznawania wielokrotnego korzystania z naszej oferty przez tego samego użytkownika/posiadacza przyłącza internetowego. Cookies to małe dane tekstowe, zapisywane przez przeglądarkę w Państwa komputerze. Służą one do optymalizacji naszej oferty prezentowanej w Internecie. Są to cookies pozwalające naszej stronie internetowej zaznaczać odwiedzane przez Państwa miejsca (np. przebieg wieloetapowego procesu zamówienia, podczas którego dane wprowadzone w poprzednim etapie muszą być przejęte w następnym). Jest to potrzebne przede wszystkim do tego, aby możliwe było korzystanie z funkcji koszyka zakupowego na naszej stronie. Te cookies są kasowane w momencie, gdy zamykają Państwo swoją przeglądarkę. Żadne dane osobowe nie są przy tym rejestrowane.

Instalację cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki internetowej; pragniemy jednak zaznaczyć, że w takim przypadku nie będzie możliwe korzystanie z niektórych funkcji naszej witryny w pełnym zakresie.Informacje odnoszące się do innych stosowanych przez nas cookies podajemy poniżej, w wyjaśnieniach dotyczących stosowania komponentów Google.

Dane

Z przyczyn komunikacyjnych i z uwagi na bezpieczeństwo techniczne podczas Państwa wizyty na naszej stronie pobierane są między innymi następujące dane:
- typ i wersja przeglądarki
- używany system operacyjny
- strona internetowa, z której wchodzą Państwo na naszą stronę (referrer URL)
- strona internetowa, którą Państwo odwiedzają
- data i godzina wizyty
- Państwa adres IP.

Dane te Państwa przeglądarka przesyła do nas, względnie do naszego dostawcy usług internetowych (tzw. pliki logów serwerowych).

Stosowanie komponentów Google

Ta strona internetowa używa wymienionych niżej komponentów dostarczanych przez firmę Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, dalej zwaną „Google“:

Google-Analytics

Google-Analytics to narzędzie służące do analizy sieci internetowej, korzystające z tzw. „cookies“: plików tekstowych, które zapisywane są na Państwa komputerze i umożliwiają analizę sposobu korzystania przez Państwa ze strony internetowej. Informacje generowane przez cookies, np. czas, miejsce i częstotliwość odwiedzin na stronie, wraz z adresem IP, przekazywane są na jeden z serwerów Google w USA i tam zapisywane. Używamy na naszej stronie Google-Analytics z rozwinięciem "anonymizeIp". Państwa adres IP jest w tym przypadku skracany przez Google już na terenie krajów członkowskich UE lub innych krajów-sygnatariuszy porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Google będzie wykorzystywał te informacje w celu oceny sposobu korzystania z odwiedzanych stron internetowych, aby zestawiać dla nas raporty dotyczące aktywności na naszej stronie internetowej i aby móc świadczyć dalsze usługi, związane z korzystaniem ze strony internetowej. Google będzie również przekazywać ewentualnie te dane stronom trzecim, o ile wymaga tego prawo lub jeśli strona trzecia przetwarza te dane na zlecenie Google.

Według własnej deklaracji Google w żadnym wypadku nie będzie łączył Państwa adresu IP z innymi danymi. Instalacji cookies można zapobiec poprzez dokonanie odpowiednich ustawień przeglądarki internetowej; musimy jednak podkreślić, że w takim przypadku nie będzie możliwe korzystanie z funkcji naszej strony internetowej w pełnym zakresie.

Ponadto dla najpopularniejszych przeglądarek Google oferuje add-on dezaktywacyjny, który daje użytkownikowi większą kontrolę nad tym, które dane na temat odwiedzanych przez Państwa stron będą rejestrowane przez Google. Add-on przekazuje JavaScript (ga.js) Google Analytics, że do Google Analytics nie mają być przekazywane żadne informacje na temat wizyty na stronie internetowej. Add-on dezaktywujący Google Analytics nie zapobiega jednak przekazywaniu informacji do ans lub do ewentualnie używanych usług analizy sieciowej. Dalsze informacje na temat instalacji przeglądarkowego add-on można uzyskać, uruchamiając następujący link: Add-on przeglądarki dezaktywujący Google Analytics > Google-Adwords "Conversion Tracking". Ponadto w celu rozpropagowania naszej strony internetowej używamy narzędzia "Google-Adwords". W jej ramach używamy na naszej stronie usług analitycznych "Google Conversion-Tracking". Jeśli wejdą Państwo na naszą stronę internetową poprzez ogłoszenie reklamowe, w Państwa komputerze zostanie zapisany plik cookie. Cookies to małe pliki tekstowe, zbierane i zapisywane przez przeglądarkę internetową na twardym dysku Państwa komputera. Po upływie 30 dni cookies tracą ważność i nie służą identyfikacji personalnej. Jeżeli odwiedzą Państwo określone strony naszej witryny i cookies nie utracą jeszcze ważności, to my i Google będziemy mogli rozpoznać, że Państwo jako użytkownik kliknęli w jedno z naszych zamieszczonych w Google ogłoszeń i zostali w ten sposób przekserowani na naszą stronę internetową.

Informacje pozyskane z pomocą "Conversion-Cookies" służą Google do sporządzania statystyk odwiedzin na naszej stronie. dzięki tym statystykom dowiadujemy się o łącznej liczbie odwiedzających, którzy kliknęli w nasze ogłoszenie, a ponadto które z naszych stron zostały następnie odwiedzone przez poszczególnych gości. Ani my, ani inni korzystający z reklamy "Google-Adwords" nie otrzymują żadnych informacji, za pomocą których można by było zidentyfikować personalnie użytkownika.

Instalacji "Conversion-Cookies" można zapobiec poprzez dokonanie odpowiednich ustawień w przeglądarce, jak choćby poprzez generalne blokowanie automatycznego wstawianie cookies, lub wybiórcze: tylko cookies pochodzących z domeny "googleadservices.com“.
Odnosząca się do tej sprawy deklaracja ochrony prywatności Google znajduje się tutaj: https://services.google.com/sitestats/pl.html

Używanie Remarketingu Google

Ta strona korzysta z funkcji remarketingu Google Inc. "("Google"). Funkcja ta służy do wyświetlania interesujących reklam dla osób odwiedzających witrynę w ramach sieci reklamowej Google. Przeglądarka użytkownika przechowuje pliki "cookies", czyli pliki tekstowe, które są przechowywane na wszystkich urządzeniach i które umożliwiają rozpoznanie odwiedzającego, kiedy odwiedza on strony należące do sieci reklamowej Google. Strony te mogą następnie przedstawiać odwiedzającym reklamy dotyczące treści wcześniej dostępnych dla odwiedzających na stronach internetowych korzystających z funkcji ponownego marketingu Google. Od 15 maja 2017 r. wszystkie grupy docelowe remarketingu utworzone w Google Analytics zostały rozszerzone. Jeśli użytkownik zgodził się, aby jego historia przeglądania stron internetowych i aplikacji została przez Google powiązana z jego kontem Google, a informacje z jego konta Google były wykorzystywane do personalizacji reklam, Google będzie wykorzystywać te dane wraz z danymi Google Analytics do tworzenia list targetowych obejmujących wszystkie zarejestrowane przez tego użytkownika urządzenia. W tym celu Google Analytics najpierw gromadzi uwierzytelnione przez Google ID dla użytkowników tej strony internetowej, które są powiązane z kontami Google użytkowników (tj. dane osobowe). Następnie Google Analytics tymczasowo łączy te ID z danymi Google Analytics w celu optymalizacji grup docelowych. Jeśli nie chcą Państwo korzystać z tej funkcji, mogą ją Państwo wyłączyć, wprowadzając odpowiednie ustawienia na stronie http://www.google.com/settings/ads. Alternatywnie, można wyłączyć stosowanie plików cookie w reklamie opartej na zainteresowaniach poprzez Sieć Reklamową, postępując zgodnie z instrukcjami pod adresem http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp. Więcej informacji na temat Google Remarketing i polityki prywatności Google można znaleźć na stronie: http://www.google.com/privacy/ads/.

Używanie wtyczek /plug-in/ Facebooka

Za każdym razem, gdy odwiedzają Państwo stronę internetową, która jest wyposażona w takie wtyczki, przeglądarka, z której Państwo korzystają, pobiera odpowiednią informację plug-in Facebook. W ten sposób Facebook jest informowany o tym, która strona naszego serwisu jest aktualnie odwiedzana. Jeśli wchodzą Państwo na naszą stronę w chwili, gdy równocześnie są Państwo zalogowani na Facebook'u, , portal ten wykorzystuje informacje zebrane przez taką wtyczkę do identyfikacji konkretnej strony, którą została odwiedzona i przypisuje te informacje do konta osobistego na Facebooku. Na przykład kliknięcie przycisku "Lubię to" lub napisanie komentarza powoduje przeniesienie tych informacji na osobiste konto użytkownika na Facebooku i zapisanie ich tam. Ponadto, informacje o tym, że Państwo odwiedzili naszą stronę zostaną przekazane do Facebook'a. Dzieje się tak bez względu na to, czy klikną Państwo we wtyczkę Facebooka, czy nie. Jeśli chcą Państwo zapobiec przesyłaniu i przechowywaniu takich danych i o Państwa wyszukiwaniu na naszej stronie internetowej poprzez Facebook, zalecamy wylogowanie się z Facebook'a przed odwiedzeniem naszej strony. Zawarte na Facebook'u informacje dotyczące ochrony danych dostarczają bardziej szczegółowych informacji, w szczególności na temat gromadzenia i wykorzystywania danych przez Facebook'a, praw użytkownika w tym zakresie oraz możliwości ustawień w zakresie ochrony prywatności: Polityka prywatności Facebook‘a

Zgody

W związku z wykorzystaniem Państwa danych osobowych poza zakresem przetwarzania umowy, dla przykładu w przypadku zainteresowania subskrypcją e-newslettera, prosimy Państwa przy podawaniu danych do realizacji wysyłki e-newslettera o wyrażenie odpowiednich zgód. Są one zawarte na stronie subskrypcji. Podanie tych danych nie jest obligatoryjne, jednak konieczne, by aktywować subskrypcje e-newslettera. Za pomocą e-newslettera regularnie informujemy o naszych produktach i wydarzeniach z życia firmy Remmers. Aby otrzymywać nasz e-newsletter użytkownik musi posiadać aktualny adres poczty elektronicznej (e-mail). Po wpisaniu w formularz adresu e-mail zostanie na ten adres wysłana automatycznie generowana wiadomość z linkiem aktywacyjnym. Po kliknięciu w ten link, adres e-mail zostanie aktywowany w bazie. Bez kliknięcia w ten link a tym samym potwierdzenia zapisu do e-newslettera Państwa dane nie zostaną zapisane w bazie i nie będą Państwo otrzymywali e-newslettera. Kiedy wyraża Państwo chęć subskrypcji e-newslettera, zapiszemy adres IP oraz datę i godzinę rejestracji. W przypadku, gdy osoba trzecia bez wiedzy użytkownika nadużywa jego adresu e-mail i zapisuje się na nasze-newsletter, stanowi to dla nas zabezpieczenie. Nie gromadzimy żadnych innych danych. Nie ma również miejsca porównanie danych zgromadzonych w ten sposób z danymi, które mogą być gromadzone przez inne elementy naszej witryny. W każdej chwili mogą Państwo bezpłatnie zrezygnować z subskrypcji e-newslettera. Szczegóły i instrukcje, jak to zrobić można znaleźć we-mailu potwierdzającym subskrypcję oraz w poszczególnych wiadomościach e-newslettera.

Śledzenie drogi e-newslettera

Nasze e-newslettery zawierają tzw. piksele śledzenia (ang. tracking pixels, web bug), za pomocą których możemy rozpoznać, czy i kiedy wiadomość e-mail została otwarta oraz w które linki w wiadomości e-mail kliknął odbiorca. Dane te są przez nas przechowywane, dzięki czemu możemy optymalnie dostosować treść naszego e-newslettera do życzeń i zainteresowań subskrybentów. Zebrane dane są wykorzystywane do wysyłania do odpowiednich odbiorców spersonalizowanych e-newsletterów. O zgodę w tym zakresie prosimy za pośrednictwem następującej formuły: Wyrażam zgodę na elektroniczna rejestracje moich danych oraz moich reakcji jako użytkownika
e-newslettera przez system newsletter-trackingu, w celu przesyłania do mnie
zindywidualizowanych e-newsletterów. Z chwila wycofania zgody na otrzymywanie e-newslettera wygasa również zgoda na ww. tracking* .

Aplikowanie o pracę online

Dane dotyczące Państwa aplikacji będą przez nas gromadzone i przetwarzane elektronicznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. W przypadku przesłania ogólnej aplikacji bez wskazania konkretnej, prowadzonej rekrutacji, dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 miesięcy, a następnie usuwane. Jeżeli aplikacja dotyczy prowadzonej aktualnie rekrutacji, dane osobowe będą przechowywane przez okres procesu rekrutacji, nie dłużej jednak niż 6 miesięcy. Nie dotyczy to sytuacji, w których dłuższe przechowywanie jest konieczne ze względu na wymogi prawne (np. obowiązek dostarczenia dowodu zgodnie z Ustawą o równym traktowaniu) lub gdy wyraźnie zgodzili się Państwo na dłuższe przechowywanie w naszej bazie danych stron.

Kontakt

Na naszej stronie internetowej umożliwiamy kontaktowanie się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego. W razie nawiązania z nami takiego kontaktu informacje podane przez użytkownika są rejestrowane w celu wykonania zadań związanych z przyczyną nawiązania kontaktu. Nie ma miejsca przekazywanie uzyskanych tą drogą danych stronom trzecim, nie następuje również porównywanie uzyskanych tą drogą danych z danymi uzyskanymi potencjalnie przez inne komponenty naszej strony internetowej.

Informacja/odwołanie/usunięcie

Zgodnie z RODO mogą Państwo bezpłatnie kontaktować się z nami w przypadku pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystywania Państwa danych osobowych oraz mają Państwo prawo do kontroli przetwarzania przez nas danych, które Państwa dotyczą, w szczególności uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych. Przysługuje Państwu również prawo dostępu do swoich danych osobowych, a także dokonywania zmian, uzupełniania, sprostowania i aktualizacji, a także żądania ich anonimizacji, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa, lub usunięcia na zasadach określonych przepisami prawa. Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody, to mają Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych poprzez zgłoszenie nam tego w dowolnej formie np.: na adres e-mail: info@remmers.pl. W takich sytuacjach dostosujemy się do Państwa decyzji w stosunku do przyszłych aktywności. Cofnięcie Państwa zgody nie ma wpływu na przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych przed jej cofnięciem. Maja Państwo prawo – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – zażądać od nas ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, jak również złożyć sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, w przypadku gdy przetwarzamy dane osobowe w celu wykonania naszego prawnie uzasadnionego interesu jakim jest np. marketing usług własnych. Prośby o udzielenie informacji, cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych, jak również realizacja innych Państwa praw wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa powinny nastąpić poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres info@remmers.pl

Informacje prawne

Niniejsza informacja prawna odnosi się do ogólnie dostępnych stron internetowych firmy Remmers Polska sp. z o.o. a nie do stron innych oferentów, do których można uzyskać dostęp poprzez linki zamieszczone na tych stronach.

WYKLUCZENIA Z ODPOWIEDZIALNOŚCI

Treść zawartości witryny internetowej

Remmers Polska sp. z o.o. czyni starania, aby zawartość niniejszej strony internetowej była zawsze aktualna, kompletna i prawidłowa. Cała zawartość jest dokładnie sprawdzana podczas publikowania jej na tych stronach, a następnie w nieregularnych odstępach czasu. Ponieważ jednak informacje mogą ulegać szybkim zmianom, ich zawartość nie zawsze jest aktualna, poprawna i kompletna. Dlatego też firma Remmers Polska sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność i jakość udostępnionych informacji. Firma Remmers Polska sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne i niematerialne powstałe na skutek wykorzystania lub niewykorzystania podanych informacji lub na skutek wykorzystania błędnych lub niekompletnych informacji. Roszczenie odszkodowawcze powstaje tylko wtedy, gdy można udowodnić, że Remmers Polska sp. z o.o . działała umyślnie lub dopuściła się rażącego niedbalstwa. Wszystkie informacje zamieszczone na niniejszej stronie internetowej mogą ulec zmianie i nie są wiążące. Remmers Polska sp. z o.o. może bez uprzedzenia zmienić, uzupełnić lub usunąć całą informację lub jej części. Firma Remmers Polska sp. z o.o. zastrzega sobie również prawo do czasowego lub trwałego zaprzestania publikacji niniejszej informacji.

Odsyłacze i linki

Witryna może zawierać bezpośrednie lub pośrednie odnośniki ("linki") do witryn innych oferentów, których zawartość niekoniecznie jest autoryzowana lub kontrolowana w sposób ciągły przez Remmers Polska sp. z o.o. Remmes Polska sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność tylko wtedy, gdy spółka jest świadoma treści, a Remmes Polska sp. z o.o. ma techniczną możliwość zapobiegania wykorzystywaniu treści niezgodnych z prawem. Remmes Polska sp. z o.o. oświadcza niniejszym wyraźnie, że w momencie tworzenia linków na stronach, do których prowadzą linki, nie były widoczne żadne nielegalne treści. Firma Remmers Polska sp. z o.o. nie ma wpływu na aktualny i przyszły wygląd, zawartość i autorstwo stron, do których prowadzą linki. W związku z tym, niniejszym wyraźnie oddziela się od wszelkich treści wszystkich stron, do których prowadzą linki, które zostały zmienione po utworzeniu linku. Dotyczy to wszystkich linków i odsyłaczy umieszczonych na stronie internetowej spółki, jak również wpisów zewnętrznych w księgach gości, forach dyskusyjnych i listach mailingowych sporządzonych przez Remmers Polska sp. z o.o. . Za nielegalne, błędne lub niekompletne treści, a w szczególności za szkody wynikające z wykorzystania lub niewykorzystania tak prezentowanych informacji, odpowiada wyłącznie oferent strony, do której odsyła link, a nie osoba, która jedynie odsyła do danej publikacji za pomocą linków.

Skuteczność prawna tego wyłączenia

Niniejsze zrzeczenie się odpowiedzialności cywilnej należy traktować jako część publikacji internetowej, do której się Pan/Pani odwołuje. Jeśli części lub poszczególne sformułowania niniejszego oświadczenia nie są zgodne z prawem lub poprawne, fakt ten nie ma wpływu na treść lub ważność pozostałych części. Prawa autorskie i prawa do znaków Wszystkie wymienione w na stronie internetowej i ewentualnie chronione przez osoby trzecie marki i znaki towarowe podlegają bez ograniczeń postanowieniom obowiązującego prawa o znakach towarowych i prawom własności odpowiednich zarejestrowanych właścicieli. Sama wzmianka o znakach towarowych nie oznacza, że nie są one chronione prawami osób trzecich. Prawa autorskie do opublikowanych obiektów stworzonych przez samą Remmers Polska sp. z o.o. oraz spółkę Remmers GmbH należą wyłącznie do Grupy Remmers. Powielanie lub wykorzystywanie grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych wymaga pisemnej zgody Grupy Remmers.

Informacje dla konsumentów

Komisja Europejska zapewnia platformę internetowego systemu rozstrzygania sporów (OS), którą można znaleźć pod adresem: ec.europa.eu/consumers/odr. Nie jesteśmy zobowiązani ani gotowi do udziału w postępowaniu rozstrzygającym spory przed organem arbitrażu konsumenckiego.

Warunki korzystania z serwisu

Firma Remmers Polska sp. z o.o. udostępnia treści zamieszczone na niniejszej stronie internetowej swoim klientom i innym zainteresowanym stronom w celach informacyjnych. Każdy użytkownik na własną rękę zasięga informacji o ewentualnych ograniczeniach, występujących na poszczególnych stronach i zobowiązany jest do ich przestrzegania. Zawartość niniejszej strony internetowej nie stanowi reklamy, oferty umowy ani żadnej innej formy doradztwa. Firma Remmers nie wchodzi w żadne stosunki umowne z użytkownikiem poprzez zamieszczanie lub wywoływanie treści na niniejszej stronie internetowej. Pobieranie i tymczasowe przechowywanie poszczególnych stron internetowych na komputerze lub monitorze jest dozwolone. Powielanie, trwałe przechowywanie lub przesyłanie treści zamieszczonych na tych stronach wymaga jednak zgody firmy Remmers Polska sp. z o.o.

Zmiany i aktualizacje Polityki

Polityka może być okresowo modyfikowana. Modyfikacje mają na celu uwzględnienie zmian w praktykach Remmers dotyczących postępowania z danymi osobowymi i wzmocnienie systemu ochrony danych osobowych w Remmers Polska sp. z o.o.

Kontakt z Remmers Polska

Użytkownik może w dowolnym czasie skontaktować się z Remmers Polska sp. z o.o.(e-mail: info@remmers.pl) w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób Remmers Polska sp. z o.o. wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać jego dane osobowe, jak również w razie jakichkolwiek pytań lub uwag na temat niniejszej Polityki.