©

Projektowanie i wymiarowanie

Wewnętrzna izolacja termiczna jako alternatywa lub uzupełnienie zewnętrznej lub rdzeniowej izolacji termicznej

Izolacja wewnętrzna jest alternatywą lub uzupełnieniem dla późniejszej izolacji zewnętrznej lub rdzeniowej. Podczas gdy w tych systemach ściany nośne znajdują się po ciepłej stronie izolacji, w przypadku izolacji wewnętrznych należy zawsze brać pod uwagę możliwość czy też ryzyko kondensacji.

Wewnętrzna izolacja termiczna nie powinna być wbudowywana bez wcześniejszego specjalistycznego planowania, ponieważ w wyniku jej zastosowania zachowanie higrotermiczne istniejącej konstrukcji ulega głębokim zmianom. Poważni producenci systemów izolacji wewnętrznej podają wartości charakterystyczne i funkcje materiałowe niezbędne do wstępnego planowania i symulacji.

iQ-LATOR 2.0 to innowacyjny program do higrotermicznej kalkulacji, optymalizacji i weryfikacji wielowarstwowych konstrukcji ścian zewnętrznych, szczególnie dla materiałów aktywnych kapilarnie. W odróżnieniu od tradycyjnego schematu Glasera, algorytm obliczeniowy zintegrowany w iQ-Latorze uwzględnia również transport wody ciekłej.

Dzięki zastosowaniu wewnętrznej izolacji iQ-Therm ciepło grzewcze pozostaje prawie całkowicie wewnątrz zamkniętego pomieszczenia mieszkalnego i tylko w niewielkim stopniu ucieka przez ścianę. Oszczędza to znaczną część kosztów ogrzewania. Dzięki połączeniu różnych właściwości fizycznych budynku, wilgoć i problemy termiczne są w przypadku stosowania iQ-Therm od samego początku rozwiązane.