RIG w istniejącym budownictwie

Sucha piwnica i ściany? U nas z rozszerzoną gwarancją.

Wilgotne lub uszkodzone miejsca na ścianach fundamentwych lub w piwnicy nie tylko wyglądają brzydko, ale również stanowią zagrożenie dla zdrowia. Główną przyczyną takich uszkodzeń jest zwykle zwiększony dopływ wilgoci.

Remmers_RIG-Logo_Silber_2016_15x15_300dpi_4C.jpg©

Wszystkie zalety RIG

 • 10-letnia gwarancja jakościowa Remmers-International-Garantie* (RIG)
 • Niezawodne jakość wykonania robót przez autoryzowane firmy wykonawcze, posiadające certyfikat RIG
 • Pisemna gwarancja jakości, bez niespodziewanych kosztów dodatkowych
 • Profesjonalne doradztwo i wsparcie firmy wykonawczej na cały okres gwarancji
* Obowiązują wyłącznie warunki gwarancyjne Remmers International Garantie.

Nowe systemy RIG w renowacji starego budownictwa

RIG: system renowacyjny 1

Zalety nowego systemu:

 • Izolacja z "jednego rozlania"
Po przygotowaniu podłoża następuje właściwa izolacja strefy stykającej się z gruntem aż po cokół, z jednego materiału.

 • Zmniejszone zużycia materiału
Odporne na wodę pod ciśnieniem uszczelnienie materiałem, którego grubość suchej watrswy wynosi zaledwie 3,0 mm, bez zbrojącej wkładki tkaninowej.

©

1. Wyrównywanie podłoża (płasko)

 • Gruntowanie preparatem Kiesol (1:1 z wodą)
 • Warstwa sczepna z WP Sulfatex
 • Warstwa wyrównawcza z WP DS Levell
 • Faseta uszczelniająca z WP DS Levell na łączeniu podwaliny ze ścianą

2. Powierzchniowe uszczelnienie budowli

 • Izolacja przeciwwodna z MB 2K
 • Grubość suchej warstwy ≥ 3,0 mm, dwukrotna aplikacja

3. Obwodowa izolacja termiczna

 • Klejenie całopowierzchniowe za pomocą MB 2K

4. Ochrona izolacji przeciwwodnej

 • Montaż systemu DS Protect

5. Tynk cokołowy

 • Warstwa sczepna z obrzutki
 • Tynk cokołowy z SP Top SR

6. Uszczelnienie tynku

 • Uszczelnienie tynku z MB 2K

RIG: system renowacyjny 2

Siła klejenia

MB 2K jest tak dobra, że pewnie przylega on do wszystkich podłoży, nawet starych hydroizolacji bitumicznych. Czasochłonne przygotowanie podłoża i czyszczenie są już zbędne.

©

1. Wyrównanie na łączeniu ściany i podwaliny

 • Gruntowanie preparatem Kiesol (1:1 z wodą)
 • Warstwa sczepna z WP Sulfatex
 • Warstwa wyrównawcza z WP DS Levell
 • Faseta usczelniająca z WP DS Levell

2. Wyrównanie w strefie cokołu

 • Gruntowanie preparatem Kiesol (1:1 z wodą)
 • Warstwa sczepna z WP Sulfatex
 • Warstwa wyrównawcza z WP DS Levell

3. Płaszczyznowa izolacja przeciwwodna

 • Szpachlówka drapana/warstwa sczepna na starym bitumie z MB 2K
 • Uszczelnienie z MB 2K
 • Grubość suchej warstwy ≥ 3,0 mm, dwukrotna aplikacja

4. Obwodowa izolacja termiczna

 • Całopowierzchniowe klejenie za pomocą MB 2K

5. Ochrona izolacji przeciwwodnej

 • Montaż systemu DS Protect

6. Tynk cokołowy

 • Warstwa sczepna z obrzutki
 • Tynk cokołowy z SP Top SR

7. Uszczelnienie tynku

 • Uszczelnie tynku z MB2K

RIG: system renowacyjny 3

Zalety nowego systemu:

- Może być otynkowany i malowany MB 2K można łatwo pokryć tynkami mineralnymi oraz zaprawą klejową i wzmacniającą. Powłoki barwne w strefie cokołowej można wykonać za pomocą farb dyspersyjnych o dużej zawartości spoiwa.

©

1. Wyrównanie podloża (powierzchniowo)

 • Gruntowanie preparatem Kiesol (1:1 z wodą)
 • Warstwa sczepna z WP Sulfatex
 • Warstwa wyrównawcza z WP DS Levell

2. Płaszczyznowa izolacja przeciwwodna budowli

 • Uszczelnienie z MB 2K
 • Grubość suchej warstwy ≥ 3,0 mm, dwukrotna aplikacja

3. Izolacja termiczna cokołu

 • Klejenie całopowierzchniowe za pomocą MB 2K

4. Ochrona uszczelnienia

 • Montaż systemu DS Protect

5. Tynk cokołowy

 • Przekładka zbrojąca z VM Fill + Armierungsgewebe 5/100
 • Tynk wierzchni z VM Fill rapid

6. Uszczelnienie tynku

 • Putzabdichtung mit MB 2K

Hydroizolacja wewnętrzna w systemie Kiesol

RIG: system renowacyjny 4

Zalety systemu:

 • Prawdziwą alternatywą dla izolacji zewnętrznej jest system hydroizolacji po wewnętrznej stronie ścian piwnicy.
 • Poprzez całościowe współgranie poszczególnych składowych systemu ze starych pomieszczeń piwnicznych można zrobić pomieszczenie mieszkalne o wysokimstandardzie

0. Przepona pozioma

 • Przepona pozioma na łączeniu ściana-posadzka, np. z Kiesolu lub w razie potrzeby z Kiesolu C
1. Gruntowanie
 • Gruntowanie Kiesolem (1:1)
2. Warstwa sczepna

 • Warstwa sczepna z WP Sulfatex
3. Faseta uszczelniająca
 • Warstwa wyrównawcza z WP DS Levell
 • Faseta uszczelniająca z WP DS Levell
4. Warstwa uszczelniająca
 • Warstwa uszczelniająca z WP Sulfatex, grubość suchej warstwy ≥ 3 mm w 2 cyklach roboczych
5. Obrzutka
 • Obrzutka z SP Prep
6. Tynk renowacyjny
 • Warstwa końcowa z SP Top

Abdichtung_innen_nachtraeglich_SCHNELL_lay2_25x16_300dpi_4C_PL. ©

RIG: system renowacyjny 5

Zalety systemu:

 • Szybkie rozwiązanie (czas to pieniądz)
 • Dlatego w przypadku normalnie eksploatowanych piwnic warto stawiać na proste rozwiązania
 • W ten sposób szybko i łatwo można uszczelnić pomieszczenie użytkowe od wewnątrz

0. Przepona pozioma

 • Przepona pozioma na łączeniu ściana-posadzka, np. z Kiesolu lub w razie potrzeby z Kiesolu C
1 . Powłoka gruntująca

 • Gruntowanie Kiesolem (1:1)
3 . Wartswa sczepna
 • Warstwa sczepna z WP Sulfatex
4 . Faseta uszczelniająca
 • Faseta uszczelniająca z WP TOP
 • Warstwa wyrównawcza z WP TOP
5. Warstwa uszczelniająca
 • Warstwa uszczelniająca z WP TOP. Grubość suchej warstwy ≥ 20 mm
6. Wykończenie powierzchni
 • Warstwa końcowa z iQ-Top SLS. Grubość suchej warstwy ≥ 5 mm

©

Gwarantujemy sukces!

Typowe przyczyny uszkodzeń budowli to:

 • Deszcz i woda rozbryzgowa: na skutek braku lub uszkodzeń uszczelnienia cokołu wilgoć wnika od zewnątrz w strukturę muru i powodujc jego zawilgocenie

 • Wilgoć z zewnątrz: wilgoć wnika w mur i/lub płytę fundamentową na skutek uszkodzeń lub braku izolacji przeciwwodnej.

 • Wilgoć podciągana kapilanrnie: wilgoć przenika na skutek uszkodzenia lub braku przepony poziomej, jak również izolacji zewnętrznej do wnętrza muru i jest podciągana kapilarnie.

 • Wilgoć higroskopijna: występujące w murze sole mają zdolność pochłaniania wilgoci z otaczającego powietrza i magazynowania jej w materiale budowlanym.

 • Kondensacja: na zimniejszych powierzchniach, powstających z powodu mostków termicznych bądź zawilgocenia muru, występująca wewnątrz pomieszczeń para wodna może kondensować na powierzchni elementu budowlanego.

Bez obaw! Profesjonalna, dopasowana do obiektu renowacja pozwoli rozwiązać wszystkie te problemy.

Foto Krzysztof Borzymiński ©

Chcesz uzyskać gwarancję RIG?

Zapytaj o szczegóły!

Na Twoje pytanie odpowie

Bartłomiej Monczyński

Product Manager ds. Hydroizolacji

tel. kom.: +48 661 470 048

e-mail: bmonczynski@remmers.pl