• Induline STM-928 Release Spray

  Nr art. 274184

  Induline STM-928 Sprühtrennmittel

  Środek antyadhezyjny do profili okiennych i drzwiowych z drewna i tworzywa sztucznego

  Wariant
  2741 | Induline STM-928 Sprühtrennmittel
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Gęstość (20 °C) 0.71 g/cm³
  Zapach Characteristic
  Lepkość (czas wypływu) w s (20° C, DIN 4) Approx. 12

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
  • do elementów stabilnych wymiarowo
  • produkt przeznaczony wyłącznie dla użytkowników profesjonalnych
  • Do zapobiegania sklejaniu sie wręgów pomiędzy taśmą uszczelniającą a jeszcze nie w pełni utwardzonymi powłokami na oknach i drzwiach

  Właściwości

  • produkt rozpuszczalnikowy
  • Łatwa aplikacja
  • Do zwiększania odporności powłok na blokowanie
  • Wysoka wydajność
  • Nie zawiera silikonu
  • Przygotowanie do pracy
   • Przygotowania

    Aby uniknąć niepotrzebnego czyszczenia, szyby nalezy przykryć.

  • Sposób stosowania
   • Przed użyciem wstrząsnąć
   • Przed każdym użyciem mocno wstrząsnąć.

    Przed zamontowaniem skrzydeł wręgi lekko spryskać (odległość 30 - 40 cm) i w razie potrzeby przetrzeć szmatką.

    Jeśli powierzchnie mają być ponownie malowane, należy przedtem usunąć środek antyadhezyjny.

    Naruszone opakowanie należy starannie zamykać, a zawartość zużyć w możliwie krótkim czasie.

  • Wskazówki wykonawcze
   • Należy zwrócić uwagę na dobrą wentylację.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • Okres przechowywania 24 mies.
   • W zamkniętych oryginalnych opakowaniach, niezmieszane i nienarażone na działanie mrozu - co najmniej  24  miesiące.

    Aby utrzymać funkcjonalność produktu pojemnik nalezy składować w pozycji pionowej

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.