• Betofix SPCC

  Nr art. 110025

  Betofix SPCC

  Zbrojona włóknami zaprawa SPCC do napraw budowli

  Wariant
  1100 | szary
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Wytrzymałość na zginanie (po 28 dniach) ≥ 8,0 N/mm²
  Współczynnik migracji chlorków po 28 dobach 28 d = 1,27 • 10-12 m²/s
  90 d = 0,70 • 10-12 m²/s
  Wytrzymałość na ściskanie 1 d: ≥ 15 N/mm², 7 d: ≥ 40 N/mm², 28 d: ≥ 45 N/mm²
  Dynamiczny moduł Younga ≥ 25000 N/mm²
  Nadzór zewnętrzny QDB, KIWA
  Największe ziarno 2 mm
  Nasiąkliwość kapilarna ≤ 0,5 kg/(m²h0,5)
  Zapotrzebowanie wody ok. 10,7 %, co odpowiada 2,7 l/25 kg

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • ściany wewnętrzne i zewnętrzne / sufity i podbitki dachowe
  • Produkt do wzmacniania betonu w przypadku napraw istotnych ze statycznego punktu widzenia
  • Środek do wzmacniania betonu zgodnie z normą
   - DIN EN 1504-3
   - Rili-SIB DAfStb 2001
   - ZTV-ING
  • Aplikacja metodą natrysku mokrego

  Właściwości

  • Wysoka odporność na wnikanie chlorków
  • Wysoka odporność na karbonatyzację
  • Odporność na siarczany
  • Bardzo niski skurcz
  • Umożliwia wygodną pracę nad głową
  • Odporność na mróz i sole rozmrażające
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Podłoże betonowe:
    nośne, czyste, wolne od kurzu
    Uwzględnić aktualne przepisy techniczne w zakresie następujących parametrów:
    - Wytrzymałość podłoża na odrywanie
    - Minimalna chropowatość/głębokość nierówności

    Podłoże należy zwilżyć do stanu matowo wilgotnego

    Zbrojenie:
    Stopień czystości SA 2 ½ w razie stosowania ochrony antykorozyjnej, w przeciwnym razie SA 2

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 5 °C maks. 30 °C
   • aplikacja natryskowaa / szpachlowanie
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +30 °C. Niskie temperatury wydłużają, wysokie temperatury skracają czas przydatności wymieszanego materiału do użycia oraz czas twardnienia.

   • Czas obróbki: (+20 °C): ok. 60 minut

     

    Wstępnie zmoczone podłoże musi być jeszcze lekko chłonne.

     

    Grubość warstwy
    aplikacja jednowarstwowa w wyłomach < 80 mm
    Wielowarstwowa < 50 mm, obróbka świeże na świeże

     

    Wykańczanie

    Świeże powierzchnie zaprawy chronić przez co najmniej 3 dni przed zbyt szybkim wysychaniem na skutek działania wiatru, bezpośredniego nasłonecznienia, deszczu i/lub mrozu!

     

    Aplikacja maszynowa

    W przypadku aplikacji maszynowej prosimy o kontakt z naszymi doradcami.

     

  • Narzędzia/czyszczenie
   • aplikacja natryskowaa / szpachlowanie
   • Narzędzie do mieszania
    Odpowiednie maszyny aplikacyjne

   • Mieszalnik

    Narzędzia - świeżo po użyciu - należy myć wodą.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed wilgocią
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • Nienaruszone opakowania, składowane w suchym miejscu, można przechowywać przez ok. 12 miesięcy.

  • Zużycie
   • 2,0 kg / mm gr. warstwy / m²
   • Ok. 2,0 kg/m²/mm grubości warstwy, czyli ok. 2,0 kg/dm³

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

  Narzędzia, akcesoria i sprzęt ochrony osobistej