• BTM Bio Trennkonzentrat

  Nr art. 110830

  BTM Bio Trennkonzentrat

  Biologicznie degradowany środek ułatwiający rozdeskowywanie betonu

  Wariant
  1108 | BTM Bio Trennkonzentrat
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Gęstość (20 °C) 0,92 g/cm³
  Kolor żółtobrązowy
  Temperatura zapłonu > 200
  Konsystencja płynna

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
  • Nasiąkliwe i nienasiąkliwe szalunki
  • Szalunki ogrzewane do +70 °C
  • Środek antyadhezyjny do gorących bitumów

  Właściwości

  • Uniwersalny środek do wielu typów szalunków
  • Bardzo dobre działanie rozdzielające, pielęgnacyjne i zabezpieczające przed procesami zwietrzania
  • Materiał zdatny do aplikacji za pomocą pędzla i natryskowej
  • Ekonomiczne zużycie dzięki rozcieńczaniu dostosowanemu do konkretnego zastosowania
  • Ulega biodegradacji
  • Produkt o nikłym zapachu
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Zabrudzone lyb zawoskowane szalunki należy oczyścić.

   • Przygotowania

    Przed pierwszym użyciem szalunku drewnianego należy nanieść odpowiednią ilość kleju cementowego na nowe szalunki drewniane, a następnie następnego dnia zeszczotkować i nałożyć środek antyadhezyjny.

  • Sposób stosowania
   • malowanie pędzlem/wałkiem/ natrysk niskociśnieniowy/spryskiwanie
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +80 °C.

   • Materiał nakładać cienką warstwą.

    Unikać tworzenia kałuż.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • malowanie pędzlem/wałkiem/ natrysk niskociśnieniowy/spryskiwanie
   • Niskociśnieniowe urządzenia natryskowe, ławkowiec, wałek, sczotka z krótkim włosiem, ściągaczka gumowa, ścierka

   • Spryskiwacz niskociśnieniowy, ławkowiec, wałek malarski, miotełka z krótkim włosiem, ściągaczka gumowa, szmata

    Narzędzia po użyciu natychmiast umyć Verdünnung V 101.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej  12 mies.

  • Zużycie
   • Zależnie od zastosowania / m²
   • Zależnie od sposobu aplikacji i właściwości szalunku.
    Jako olej szalunkowy: ok. 1 l koncentratu / 200 – 300 m², zależnie od nasiąkliwości szalunku
    Jako środek antyadhezyjny do bitumów: ok. 1 l koncentratu / 30 – 50 m²

  • Wskazówki ogólne
   • W przypadku betonu licowego wykonanego zgodnie z instrukcją DBV należy - zależnie od klasy betonu - wykonać powierzchnie próbne.

    Przed nałożeniem farb lub powłok z powierzchni betonu należy całkowicie usunąć pozostałości materiału.

    Należy brać pod uwagę aktualne regulacje i wymogi prawne, a odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów wymagają oddzielnych ustaleń.

    Zarówno na etapie projektowania jak i wbudowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

  Możliwe produkty systemowe

  Narzędzia, akcesoria i sprzęt ochrony osobistej