• BTM [basic]

  Nr art. 111730

  BTM [basic]

  Natryskowy, uniwersalny środek antyadhezyjny na bazie olejów mineralnych

  Wariant
  1117 | BTM
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Gęstość (20 °C) 0,85 g/cm³
  Kolor żółtawy
  Temperatura zapłonu > 100
  Konsystencja płynna

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
  • Nasiąkliwe i nienasiąkliwe szalunki
  • Szalunki ogrzewane do +80 °C
  • Środek ochronny do ław betonowych, linii produkcyjnych i maszyn budowlanych

  Właściwości

  • Uniwersalny środek do wielu typów szalunków
  • Nadaje się do betonu licowego
  • Bardzo dobre działanie rozdzielające, pielęgnacyjne i zabezpieczające przed procesami zwietrzania
  • Materiał zdatny do aplikacji za pomocą pędzla i natryskowej
  • Produkt nie zawiera rozpuszczalników
  • Produkt o nikłym zapachu
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Zabrudzone lyb zawoskowane szalunki należy oczyścić.

   • Przygotowania

    Przed pierwszym użyciem szalunku drewnianego należy nanieść odpowiednią ilość kleju cementowego na nowe szalunki drewniane, a następnie następnego dnia zeszczotkować i nałożyć środek antyadhezyjny.

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 5 °C maks. 80 °C
   • malowanie pędzlem/wałkiem/ natrysk niskociśnieniowy/spryskiwanie
   • Produkt gotowy do zastosowania, może być pobierany wprost z opakowania.

    Materiał nakładać cienką warstwą.

    Unikać tworzenia kałuż.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • malowanie pędzlem/wałkiem/ natrysk niskociśnieniowy/spryskiwanie
   • Narzędzia po użyciu natychmiast umyć Verdünnung V 101.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • Okres przechowywania 24 mies.
   • W zamkniętych oryginalnych opakowaniach, niezmieszane i nienarażone na działanie mrozu - co najmniej  24  miesiące.

  • Zużycie
   • Zależnie od zastosowania / m²
   • W zależności od zastosowania i wierzchniej części szalunku
    Szalunki nienasiąkliwe: ok. 1 l / 80 m²
    Szalunki nasiąkliwe: ok. 1 l / 40 m²

  • Wskazówki ogólne
   • W przypadku betonu licowego wykonanego zgodnie z instrukcją DBV należy - zależnie od klasy betonu - wykonać powierzchnie próbne.

    Przed nałożeniem farb lub powłok z powierzchni betonu należy całkowicie usunąć pozostałości materiału.

    Należy brać pod uwagę aktualne regulacje i wymogi prawne, a odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów wymagają oddzielnych ustaleń.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

  Możliwe produkty systemowe

  Narzędzia, akcesoria i sprzęt ochrony osobistej