• Schalpaste

  Nr art. 112130

  Schalpaste

  Nakładany pędzlem środek antyadhezyjny do betonu

  Wariant
  1121 | Schalpaste
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Gęstość (20 °C) 0,83 g/cm³
  Kolor białawy
  Temperatura zapłonu > 60
  Konsystencja pasta

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
  • Nienasiąkliwe szalunki
  • Do stosowania w konstrukcjach z prefabrykatów

  Właściwości

  • Uniwersalny środek do wielu typów szalunków
  • Bardzo dobre działanie rozdzielające, pielęgnacyjne i zabezpieczające przed procesami zwietrzania
  • Nadaje się do nakładania pędzlem
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Zabrudzone lyb zawoskowane szalunki należy oczyścić.

   • Przygotowania

    Przed pierwszym użyciem szalunku drewnianego należy nanieść odpowiednią ilość kleju cementowego na nowe szalunki drewniane, a następnie następnego dnia zeszczotkować i nałożyć środek antyadhezyjny.

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 5 °C maks. 30 °C
   • malowanie pędzlem/ 1x
   • Obróbka w pozycji stojącej
   • Produkt gotowy do zastosowania, może być pobierany wprost z opakowania.

    Materiał nakładać cienką warstwą.

    Unikać nadmiaru materiału na powierzchni.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • malowanie pędzlem/ 1x
   • Obróbka w pozycji stojącej
   • Miotła z krótkim włosiem, pędzel-ławkowiec, ściągaczka gumowa, szmata

    Narzędzia po użyciu natychmiast umyć Verdünnung V 101.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • Okres przechowywania 24 mies.
   • W zamkniętych oryginalnych opakowaniach, niezmieszane i nienarażone na działanie mrozu - co najmniej  24  miesiące.

  • Zużycie
   • Zależnie od zastosowania / m²
   • Szalunki nienasiąkliwe: ok. 1 l / 30 - 50 m²

  • Wskazówki ogólne
   • Przed nałożeniem farb lub powłok z powierzchni betonu należy całkowicie usunąć pozostałości materiału.

    Należy brać pod uwagę aktualne regulacje i wymogi prawne, a odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów wymagają oddzielnych ustaleń.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

  Narzędzia, akcesoria i sprzęt ochrony osobistej