©

Środki do pielęgnacji betonu

Środki do pielęgnacji betonu i wykonywania spoin roboczych

Środki do pielęgnacji betonu

Świeżo ułożony i zagęszczony beton musi być zabezpieczony przed zbyt szybkim wysychaniem, aby strefa krawędzi betonu była odporna na wnikanie substancji korozyjnych. Szczególnie przy wysokich temperaturach, niskiej wilgotności i wietrze ten proces suszenia jest przyspieszany do tego stopnia, że przed stwardnieniem betonu mogą powstawać pęknięcia. Oprócz klasycznych metod pielęgnacji, jak np. pozostawienie w szalunku, można również stosować tzw. pielęgnaty. Pielęgnaty to stosowane w postaci ciekłej środki do o wysokim współczynniku barierowości wobec wody. Należy ściśle przestrzegać zużycia podawanego w instrukcjach technicznych.

Wykonywanie spoin roboczych

W przypadku uszczelniania szczelin roboczych, np. wgłębień lub przepustów do późniejszego zamknięcia, konieczne są rozwiązania specjalne. Firma Remmers oferuje taśmy pęczniejące na bazie bentonitu lub sprawdzony system z węży iniekcyjnych.

Produkty uzupełniające

Liczba znalezionych produktów 3
 

Widok:

Nr art. 418001

Wąż iniekcyjny do wykonywania przepon poziomych

Nr art. 123030

Środek do pielęgnacji betonu

Nr art. 081325

Rozpuszczalnikowa, bezfenolowa, bitumiczna powłoka ochronna