Trwałość gatunków drewna

piątek, 05.08.2022

Kiedy wystarczy wykończenie, a kiedy niezbędna jest dodatkowa ochrona drewna?

W zależności od trwałości użytego rodzaju drewna można podjąć decyzję co do konieczności chemicznej konserwacji drewna stosowanego na zewnątrz.

W przypadku drewna "bardzo trwałego" i "trwałego", uszlachetnienie produktami niezawierającymi biocydów jest zazwyczaj wystarczające,
a w przypadku drewna od "umiarkowanego" do "nie­trwałego" wymagana jest dodatkowo chemiczna ochrona drewna, np. przed sinizną i gniciem.

Klasyfikacja gatunków drewna odnosi się tylko do części twardzielowej. Zazwyczaj jednak zwykłe drewno komercyjne zawiera również część bielastą, która na ogół nie jest uwa­ żana za trwałą. Dlatego też takie drewno nie powinno być stosowane na zewnątrz bez użycia środków chemicznej ochrony drewna.


Trwałość gatunków drewna