Impregnacja drewna

wtorek, 02.02.2021

kilka wskazówek

Autor

Tomasz Szymański 

Więcej

Więcej informacji Więcej

Impregnacja drewna jest bardzo szerokim zagadnieniem, dla tego na początek musimy sobie zadać kilka pytań.

  • Po pierwsze jaki mamy gatunek drewna i czy wymaga on impregnacji (nie każde drewno wchłania preparaty impregnacyjne).
  • Po drugie jaki jest cel impregnacji.
Powszechnie stosuje się impregnaty w celu zabezpieczenia przed rozwojem grzybów, insektów oraz ograniczeniem palności drewna. Pod pojęciem impregnacji często wykonywane są także zabiegi zwalczające insekty lub grzyby, ale też wzmacniania strukturalnego drewna.

Skuteczną ochroną w wielu wypadkach są też produkty dekoracyjne takie jak lakiery, lazury czy olej do drewna. Jak państwo widzą odpowiedz na pytanie jak impregnować jest bardzo trudna, a jednocześnie bardzo prosta „należy impregnować z rozsądkiem” tak aby nie szkodzić sobie i środowisku.

Dostępne są różne rodzaje preparatów poczynając od prostego podziału na rozpuszczalnikowe i wodne, gotowe do użycia i w postaci koncentratów. Te drugie w większości wypadków do zastosowań dla profesjonalistów.

Impregnację można podzielić też na

  • przemysłową,
  • rzemieślniczą
  • oraz możliwą do wykonania w warunkach domowych.
Przemysłowa impregnacja określana jest jako najbardziej skuteczna, wykonuje się ją przy pomocy urządzeń wtłaczających pod ciśnieniem w głąb drewna preparaty zawierające substancje ochronne powszechnie nazywane biobójczymi.

Część zakładów przemysłowych oraz rzemieślniczych wykorzystuje także metodę kąpieli krótkiej lub długiej, jest to zależne od wymagań stawianych zabezpieczeniu.

Drewno można zaimpregnować zgodnie z norma EN 335-2 w klasach impregnacji od 1 do 5, gdzie im wyższa cyfra tym lepsza klasa impregnacji.

  • Klasa 1 określa zabezpieczenie drewna suchego pod dachem.
  • Klasa 2 to drewno suche pod dachem mogące ulegać czasowemu zawilgacaniu.
  • Klasa 3 to drewno na zewnątrz, bez kontaktu z gruntem lub wodą.
  • Klasa 4 to drewno na zewnątrz mogące mieć kontakt z gruntem lub wodą.
  • Klasa 5 to drewno mogące mieć kontakt z gruntem i woda w tym wodą morską.

W domowych warunkach możemy posłużyć się dwoma metodami impregnacji, a mianowicie kąpielą czyli zanurzaniem w cieczy impregnacyjnej lub poprzez smarowanie (malowanie) pędzlem. Używanie metod natryskowych jest mało skuteczne, należy też zauważyć że aplikacja środków biobójczych w aerozolu jest niezgodna z przepisami prawa.

Musimy zdać sobie sprawę z tego że żadna z tych form nie jest tak skuteczna jak impregnacja przemysłowa i nawet jeżeli uda nam się zakupić preparat biobójczy który w opisie ma przeznaczenie do 4 lub 5 klasy odporności, to metodami domowymi nie będziemy w stanie nasycić i zabezpieczyć drewna do takiej klasy.

Z reguły samodzielna impregnacja pozwoli nam na impregnacje w klasach 1-2.

Pamiętać należy że podczas impregnacji mamy do czynienia z preparatami niebezpiecznymi mogącymi wyrządzić krzywdę nam, naszym bliskim oraz środowisku naturalnemu.

W ofercie firmy Remmers znajdują się preparaty mogące wspomóc prace w każdej z wymienionych dziedzin.

Jak wiadomo impregnaty swoją skuteczność zawdzięczają substancjom biobójczym, są to preparaty nazywane kiedyś „trucizną” mające za zadanie nie dopuszczenie do powstania lub zwalczanie organizmów szkodliwych.

Używanie w/w preparatów zawsze wiązało się z ryzykiem dlatego w wielu laboratoriach trwa wyścig kto wymyśli, opatentuje i wdroży do sprzedaży preparat nie zawierający substancji biobójczych a będący jednocześnie skutecznym narzędziem ochronnym. Już niebawem możemy być świadkami rewolucji w tej dziedzinie.