©

Know-how dla rzemiosła

Obszerne informacje i aktualny stan wiedzy na temat drewna

Obszerne informacje i aktualny stan wiedzy na temat drewna i jego naturalnych wrogów. Ochrona drwana przed wodą i jej trwałość. Zachęcamy do skorzystania z naszej wiedzy.

Forest©

Nie bez powodu od setleci ulubiony materiał konstrukcyjny

Drewno - prezent od natury

Drzewa wyposażone są w naturalną ochronę drewna - korę. Kora chroni drewno przed wysychaniem, a przede wszystkim przed różnymi czynnikami atmosferycznymi, takimi jak słońce, wiatr, deszcz, mróz i ciepło. Korzenie drzewa dostarczają mu wszystkich ważnych składników odżywczych, których potrzebuje do wzrostu i życia. Ten "system zaopatrzenia" skutecznie działa od tysięcy lat, tworząc kluczową część środowiska naturalnego i zapewniając bezpieczeństwo ludziom i zwierzętom. Firma Remmers postawiła sobie za cel rozszerzenie tej ochrony także na drewno w stanie zbaudowanym, oferując wysoko rozwinięte systemy powłok. Drewno w najróżniejszych, tysięcznych strukturach i kolorach to doskonały powód, by sięgnąć po nową gamę powłok do drewna, przeznaczonych dla rzemiosła.

Naturalni wrogowie drewna

wykres_lazury_farby.png ©

Wilgoć
Stosowane na otwartej przestrzeni drewno narażone jest na stałe oddziaływanie wilgoci: deszcz, rosa, kondensat itd. podnoszą zawartość wilgoci, procesy parowania obniżają ją. Rezultat: rysy na powierzchni. Wnikająca tą drogą lub drogą dyfuzji wilgoć musi móc drewno opuścić, w innym bowiem wypadku nastąpi „zator” wilgoci pod powierzchnią drewna, co stanowi pożywkę zarówno dla sinizny, jak i dla grzybów niszczących drewno.
Dlatego ważny jest dobór właściwego środka ochronnego dla danego elementu budowlanego:
W przypadku okien i drzwi szczególne znaczenie ma tak zwane „trzymanie wymiaru” przez element budowlany (poprawniej: jego stabilność wymiarowa). Dlatego tutaj stosowane są lazury grubowarstwowe. Wykonana z nich powłoka zapobiega wnikaniu wilgoci, dzięki czemu element budowlany nie traci swoich pierwotnych kształtów wskutek ciągłego pęcznienia i kurczenia się, co mogłoby spowodować trudności lub wręcz uniemożliwić jego otwarcie lub zamknięcie.
W przypadku elementów budowlanych niestabilnych wymiarowo, jak np. deskowania i płoty, wnikaniu wilgoci przez poprzeczne przekroje drewna lub z powodu powstających w drewnie rys nie da się nigdy całkowicie zapobiec. Dlatego w tym przypadku istotne jest stosowanie tak zwanych lazur cienkowarstwowych, aby drewno mogło „oddychać”, a wilgoć - opuścić drewno.

Promieniowanie UV

Słońce wywiera wpływ na powierzchnię drewna nie tylko poprzez zawartą w jego promieniach energię cieplną, lecz także poprzez zajmujący drugi skraj widma ultrafiolet, który wnika w głąb struktury drewna. W połączeniu z opadami promieniowanie jest w stanie w ciągu kilku tygodni lub miesięcy zmienić kolor niezabezpieczonego drewna: stanie się ono srebrnoszare, a na powierzchni pojawią się stojące pionowo drobne włókna. Samo drewno stanie się zaś mniej wytrzymałe. Niepożądanej zazwyczaj zmianie zabarwienia i wyglądu powierzchni można przeciwdziałać poprzez zastosowanie pigmentowanych powłok ochronnych. Wetterschutz-Lasur UV i Langzeit-Lasur UV w wersji bezbarwna UV+ po raz pierwszy dają możliwość pokrywania stosowanego na otwartej przestrzeni drewna bezbarwną powłoką. Wysoka skuteczność blokerów UV pozwala znacząco opóźnić szarzenie drewna.

Glony
Szczególnie na obszarach zalesionych lub bogatych w drzewa, te niższe organizmy powodują zazielenienie i pogorszenie wyglądu drewna.

Sinizna
Sinizna należy do tzw. grzybów przebarwiających drewno i ujawnia się w postaci czarno-niebieskiego przebarwienia. Sinizna nie niszczy drewna, ale znacząco pogarsza jego wygląd. Ponadto jest uważana za "konia trojańskiego", tworzącgo warunki zprzyjające rozwojowi grzybów faktycznie niszczących drewno (zgnilizna), ponieważ przebija ściany komórkowe i zapewnia lepsze wchłanianie wody w drewnie (kapilarność).

Zgnilizna
Gnicie jest najbardziej niebezpieczną formą szkodliwych grzybów. Niszczy strukturę drewna. Drewno traci stabilność: staje się "zmurszałe".

Owady niszczące drewno
Oprócz przebarwiających drewno i niszczących je grzybów istnieją szkodniki zwierzęce, również atakujące ten materiał. Jednym z najbardziej niebezpiecznych drewnolubnych w strefach umiarkowanych jest na przykład spuszczel pospolity, atakujący głównie drewno iglaste. Znoszą jaja w szczelinach, a larwy preferują żerowanie w warstwach zewnętrznych. Również w przypadku innych owadów z gatunku drzew iglastych, szkody w zasadzie przebiegają według tego samego schematu: jaja są składane przez owada do wnętrza lub na powierzchni drewna. Z jaja wylęga się właściwy niszczyciel drewna - larwa.
Przetłumaczono przy pomocy www.DeepL.com/Translator

Trwałość gatunków drewna

Kiedy uszlachetniać drewno, a kiedy wykonywać dodatkowe zabiegi ochronne?

W zależności od trwałości użytego na otwartej przestrzeni gatunku drewna można podjąć decyzję o konieczności zastosowania jego chemicznej ochrony. W przypadku gatunków „bardzo trwałych” i „trwałych” z reguły wystarczy ich uszlachetnienie z użyciem produktów niezawierających substancji biobójczych. Gatunki o trwałości „przeciętnej” lub nietrwałe wymagają zastosowania chemicznej ochrony, np. przed sinizną i zgnilizną. Klasyfikacja gatunków drewna dotyczy tylko części twardzielowej. Z reguły jednak drewno dostępne w handlu zawiera także cześć miękką, która generalnie uznawana jest za nietrwałą. Tego typu drewno nie powinno więc być stosowane na zewnątrz bez zabezpieczenia chemicznego.

Konstrukcyjna ochrona drewna

Cel: nie dać wilgoci pola do działania

Elementy budowlane powinny być stosowane w taki sposób, aby w miarę możliwości unikać kontaktu z wodą. Jeśli to nie jest możliwe, wówczas należy zadbać o to, aby mokre drewno mogło szybko wysychać. Elementy budowlane należy konstruować w taki sposób, aby zapobiec ich ustawicznemu nawilżaniu przez skupiska wody (spadziste powierzchnie, zaokrąglone krawędzie, płaszczyzny poziome przykryć). Wyższy poziom ochrony może zapewnić wykonana na własne życzenie przed nałożeniem powłoki dekoracyjnej impregnacja drewna za pomocą dopuszczonego urzędowo środka ochrony drewna (np. Remmers Holzschutz-Grund).

Wskazówki wykonawcze na temat nowoczesnych produktów wodnych

Wodne powłoki do drewna są dziś stosowane powszechnie. Jeśli przestrzega się poniższych punktów, optymalny rezultat malowania jest w zasięgu ręki:

  • Ogólne zasady postępowania i aplikacji
  • Odpowiednie narzędzia i ich czyszczenie
  • Warunki otoczenia i schnięcia
  • Przyczepność na starych powłokach
  • Szlifowanie
  • Rozcieńczanie
  • Działanie izolujące