• Aqua KWP-841-Kalk- & Wischpaste

  Nr art. 321001

  Aqua KWP-841-Kalk- & Wischpaste

  Wodny preparat pigmentowy do dekorowania drewna

  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Broszury i katalogi

  product.brochures.loading

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Gęstość (20 °C) około 1,13 g/cm³

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań wewnętrznych
  • do schodów
  • do podłóg drewnianych
  • do drzwi wewnętrznych
  • do mebli
  • produkt przeznaczony wyłącznie dla użytkowników profesjonalnych
  • Do drewna stosowanego we wnętrzach
  • Do mebli i elementów zabudowy wnętrz
  • Do drewnianych podłóg i schodów
  • Strukturyzowane drewno iglaste
  • Do gruboporowatych gatunków drewna, jak dąb lub jesion

  Właściwości

  • produkt wodny
  • Materiał gotowy do użycia
  • Intensywnie barwi
  • Łagodny zapach
  • Długi czas otwarty umożliwiający aplikację bez tworzenia śladów łączenia przejść na dużych powierzchniach
  • Szybkie schnięcie
  • Łatwe przeszlifowywanie
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Podłoże musi być czyste, wolne od pyłu, tłuszczu oraz innych substancji zmniejszających przyczepność. Ponadto należy je prawidłowo przygotować.

    Dopuszczalna wilgotność drewna: 8 - 12%.

   • Przygotowania

    Wyszczotkować pory.

    Drewnu iglastemu nadać strukturę.

    Jeśli podłoże ma zostać pokryte lakierami PUR lub wodnymi, z barwną powłoką pod spodem, to należy nanieść bejcę Aqua KB-004, Aqua BB-007 lub Aqua PB-006. Następnie obficie zagruntować pożądanym systemem lakierniczym.

    Jeśli zamknięcie z HWS-112 ma zostać nałożone na zabarwione podłoże, to należy zastosować bejcę OB-008. Następnie nanieść powłokę gruntującą z HWS-112.

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 18 °C maks. 25 °C
   • Wymieszać przed użyciem
   • niekłacząca ścierka bawełniana
   • malowanie pędzlem/wałkiem/pistolet kubełkowy
   • Szpachla
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +185 °C do maks. +25 °C.

   • Materiał starannie rozmieszać.

    Nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskowo.

    Pistolet kubełkowy: dysza: 2,0 - 2,5 mm, ciśnienie powietrza: 2,0 - 3,0 bar

    Nakładać szpachlą lub przecierać ścierką.

    Po wyschnięciu nadmiar usunąć wykonując międzyszlif papierem ściernym o uziarnieniu P 240 - 320.

    Nanieść powłokę zamykającą z odpowiedniego produktu.

    Naruszone opakowanie należy starannie zamykać, a zawartość zużyć w możliwie krótkim czasie.

  • Wskazówki wykonawcze
   • czas schnięcia / dalsza obróbka po upływie 1 godz.
   • Poprzez wykonanie powierzchni próbnych należy sprawdzić kompatybilność, przyczepność do podłoża i kolor.

   • Suszenie

    Dalsza obróbka możliwa po upływie około 1 godziny

    Wartości sprawdzone w praktyce w temp. 20 °C i przy wilgotności względnej powietrza (wwp) = 65 %.

    Niskie temperatury, słaba wentylacja i wysoka wilgotność powietrza powodują wydłużenie procesu schnięcia.

   • Rozcieńczanie

    Produkt dostarczany jest w stanie gotowym do użycia

  • Narzędzia/czyszczenie
   • niekłacząca ścierka bawełniana
   • malowanie pędzlem/wałkiem/pistolet kubełkowy
   • Szpachla
   • Pistolet kubełkowy, niekłacząca ścierka bawełniana, szpachla sprężysta, wałek do powłok zamykających, z okładzoną z mikrofazy, pędzel do akryli.

   • Narzędzia natychmiast po użyciu umyć wodą lub środkiem Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat.

    Brudną ciecz usunąć zgodnie z przepisami.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej  12 mies.

  • Zużycie
   • ok. 60 ml - 120 ml / m² na jedną warstwę
   • Około 60 - 120 ml/m², zależnie od oczekiwanego efektu

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

  Możliwe produkty systemowe