• Aqua BB-007-Brillantbeize

  Nr art. 203301

  Aqua BB-007-Brillantbeize

  Wodna bejca uniwersalnego stosowania

  Kolor: kolory niestandardowe* | 2033
  Jedn. opak.
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań wewnętrznych
  • do schodów
  • do drzwi wewnętrznych
  • do mebli
  • produkt przeznaczony wyłącznie dla użytkowników profesjonalnych
  • Sporządzanie bardzo wyrazistych kolorów bejc
  • Drobnoporowate drewno, jak buk, klon, wiśnia i orzech
  • Kolorystyczna dekoracja powierzchni drewnianych we wnętrzech budynków

  Właściwości

  • produkt wodny
  • Silnie skoncentrowana kombinacja barwników
  • Najlepsza możliwa światłotrwałość
  • Intensywność kolorów regulowana wodą
  • Poszczególne kolory produktu można wzajemnie łączyć (mieszać)
  • Czysty koncentrat - do bardzo intensywnego barwienia drewna
  • Można pokrywać lakierami wodnymi (brak wykwitów)
  • Równomierny wygląd pobejcowanej powierzchni
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Podłoże musi być czyste, wolne od pyłu, tłuszczu oraz innych substancji zmniejszających przyczepność. Ponadto należy je prawidłowo przygotować.

    Dopuszczalna wilgotność drewna: 8 - 12%.

   • Przygotowania

    Tłuste i bogate w żywicę gatunki drewna należy zmyć rozcieńczalnikiem Remmers WV-891-Waschverdünnung lub V-890.

    Szlif surowego drewna wykonać papierem ściernym o uziarnieniu P 120 - 180.

    Bezpośrednio po wykonaniu szlifu rozpocząć bejcowanie.

  • Sposób stosowania
   • Wymieszać przed użyciem
   • malowanie pędzlem/pistolet kubełkowy
   • Temperatura stosowania min. 18 °C maks. 25 °C
   • Materiał starannie rozmieszać, mieszać także podczas stosowania i po przerwach w pracy.

    Materiał równomiernie nanosić pędzlem lub metodą natryskową.

    Pistolet kubełkowy: dysza: 1,0 - 1,6 mm, ciśmnienie powietrza na rozpylaczu: 1,0 - 2,0 bar.

    Naruszone opakowanie należy starannie zamykać, a zawartość zużyć w możliwie krótkim czasie.

  • Wskazówki wykonawcze
   • czas schnięcia / dalsza obróbka po upływie 1-2 godz.
   • Poprzez wykonanie powierzchni próbnych należy sprawdzić kompatybilność, przyczepność do podłoża i kolor.

   • Suszenie

    Wartości sprawdzone w praktyce w temp. 20 °C i przy wilgotności względnej powietrza (wwp) = 65 %.

    Niskie temperatury, słaba wentylacja i wysoka wilgotność powietrza powodują wydłużenie procesu schnięcia.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • malowanie pędzlem/pistolet kubełkowy
   • Pistolet kubełkowy, pędzel z naturalnego włosia (opaska nie może zawierać metalowych elementów)

   • Narzędzia natychmiast po użyciu umyć wodą lub środkiem Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat.

    Brudną ciecz usunąć zgodnie z przepisami.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej  12 mies.

  • Zużycie
   • ok. 60 ml - 100 ml / m² na jedną warstwę
   • około 60 - 100 ml/m² (plus strata na rozprysk)

  • Wskazówki ogólne
   • Rozcieńczoną bejcę należy przechowtywać w nierdzewnych pojemnikach i zużyć w możliwie krótkim czasie.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.