• PUR SL-214-Schichtlack

  Nr art. 185720

  PUR SL-214-Schichtlack

  Dwuskładnikowy, bardzo szybko schnący lakier warstwowy o długim czasie otwartym

  Kolor: bezbarwny głęboki mat | 1857
  Jedn. opak.
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Spoiwo żywica poliakrylowa
  Gęstość (20 °C) 0,94 kg/l
  Zapach typowy dla rodzaju produktu
  Lepkość (czas wypływu) w s w kubku DIN 4 około 25

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań wewnętrznych
  • do mebli
  • produkt przeznaczony wyłącznie dla użytkowników profesjonalnych
  • Jako powłoka gruntująca i nawierzchniowa
  • Do wysokiej jakości mebli
  • Do zabudowy sklepów i stoisk targowych
  • Do litego drewna i forniru
  • Jako powłoka nawierzchniowa na lakierach barwnych (nadaje odporność na zadrapania oraz wyznacza stopień połysku)

  Właściwości

  • produkt rozpuszczalnikowy
  • Bardzo szybkie schnięcie
  • Bardzo dobra podatność na szlifowanie
  • Dobra rozlewność
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Światłotrwałość
  • Wydłużony czas otwarty
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Podłoże musi być czyste, wolne od pyłu, tłuszczu oraz innych substancji zmniejszających przyczepność. Ponadto należy je prawidłowo przygotować.

    Dopuszczalna wilgotność drewna: 8 - 12%.

   • Przygotowania

    Tłuste i bogate w żywicę gatunki drewna należy zmyć rozcieńczalnikiem Remmers WV-891-Waschverdünnung lub V-890.

    Szlif wykonać papierem ściernym o uziarnieniu P 100-180.

    Jeśli wymagana jest aranżacja kolorystyczna, to podłoże należy pomalować bejcą Aqua KB-004, Aqua BB-007 albo Aqua PB-006.

  • Sposób stosowania
   • Wymieszać przed użyciem
   • natrysk airless/airmix pistolet kubełkowy
   • Temperatura stosowania min. 18 °C maks. 25 °C
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +25 °C.

   • Materiał starannie rozmieszać.

    Natrysk.

    Pistolet kubełkowy: dysza: 1,8 - 2,0 mm; ciśnienie na rozpylaczu: 2 - 3 bar.

    Natrysk metodą airless: dysza: 0,23-0,28 mm, ciśnienie materiału: 80-120 bar.

    Natrysk airmix: dysza: 0,23-0,28 mm, ciśnienie materiału: 80-100 bar, ciśnienie natrysku: 1,2-2 bar

    Po wyschnięciu i wykonaniu międzyszlifu (P 240-320) nałożyć drugą warstwę produktu.

    W razie potrzeby czynność należy powtórzyć.

    Naruszone opakowanie należy starannie zamykać, a zawartość zużyć w możliwie krótkim czasie.

  • Wskazówki wykonawcze
   • czas schnięcia / dalsza obróbka po upływie 1,5 godz.
   • Poprzez wykonanie powierzchni próbnych należy sprawdzić kompatybilność, przyczepność do podłoża i kolor.

    Do bezbarwnego lakierowania powierzchni kolorowych zalecamy dodanie do lakieru bezbarwnego 5-10% PUR Colorlack w żądanym odcieniu koloru.

    Okno czasowe, w ramach którego produkt może być pokrywany lakierem bez wykonywania międzyszlifu, podane jest w punkcie "Schnięcie". Po przekroczeniu tego czasu powierzchnię należy przed dalszą obróbką przeszlifować i oczyścić z pyłu.

    Podczas pakowania polakierowanych na gotowo elementów drewnianych należy stosować materiały przepuszczające powietrze.

   • Suszenie

    Pyłosuchość powłoka osiąga po około 20-30 minutach, zdatna do dalszej obróbki jest po upływie około 1,5 godz., a do sztaplowania po wyschnięciu przez noc.

    Wartości sprawdzone w praktyce w temp. 20 °C i przy wilgotności względnej powietrza (wwp) = 65 %.

    Niskie temperatury, słaba wentylacja i wysoka wilgotność powietrza powodują wydłużenie procesu schnięcia.

   • Rozcieńczanie

    W razie potrzeby rozcieńczać dodając: V-890-Verdünnung, V-897-Verdünnung, V-893-Verzögerer

  • Narzędzia/czyszczenie
   • natrysk airless/airmix pistolet kubełkowy
   • Urządzenia natryskowe typu airmix, pistolety kubełkowee

   • Narzędzia myć środkiem WV-891-Waschverdünnung albo V-890-Verdünnung.

    Brudną ciecz usunąć zgodnie z przepisami.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Okres przechowywania 24 mies.
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • W zamkniętych oryginalnych opakowaniach, niezmieszane i nienarażone na działanie mrozu - co najmniej  24  miesiące.

  • Zużycie
   • ok. 80 ml - 120 ml / m² na jedną warstwę
   • około. 80 - 120 ml/m² na jedną warstwę

  • Wskazówki ogólne
   • Dla zachowania wartości powierzchni zalecamy jej regularne czyszczenie i pielęgnację za pomocą niekłaczącej ścierki bawełnianej. Proszę stosować środki pielęgnacyjne nie zawierające silikonu i rozpuszczalników.

    Drobne uszkodzenia mechaniczne można naprawić za pomocą zestawu naprawczego Remmers (Remmers Reparatur-Set).

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.