• Aqua MM-825-Mattierungsmittel

  Nr art. 387501

  Aqua MM-825-Mattierungsmittel

  Pasta matująca do wodnych materiałów powłokowych

  Wariant
  3875 | Aqua MM-825-Mattierungsmittel
  Jedn. opak.
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Broszury i katalogi

  product.brochures.loading

  Dane techniczne produktu

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
  • produkt przeznaczony wyłącznie dla użytkowników profesjonalnych
  • AW_HB_85
  • Nie nadaje się do matowych systemów lakierniczych

  Właściwości

  • produkt wodny
  • EG_HB_82
  • EG_HB_105
  • Sposób stosowania
   • Naruszone opakowanie należy starannie zamykać, a zawartość zużyć w możliwie krótkim czasie.

  • Wskazówki wykonawcze
   • Poprzez wykonanie powierzchni próbnych należy sprawdzić kompatybilność, przyczepność do podłoża i kolor.

    Dodatek tego produktu może wpłynąć na chemiczne i techniczne właściwości powierzchni lakieru.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej  12 mies.

  • Przykłady zastosowań
   • Redukckja połysku przy dodatku 4% Aqua MM-825:


    Produkty
    Redukcja połysku
    Induline DW-601 Aqua Stopp

    o około 15 - 20 jednostekl

    Induline LW-700

    o około 10 - 15 jednostekl

    Induline LW-720
    o około 15 - 20 jednostekl
    Aqua CL-440
    o około 10 - 15 jednostekl
    Aqua SL-418
    o około 10 - 15 jednostekl
    Aqua DSL-55
    o około 10 - 15 jednostekl
    Aqua DL-65
    o około 15 - 20 jednostekl
    Induline GW-310bezbarwny i bqaza C: o około 30 - 35 jednostek; baza A: o około 10 - 15 jednostek
    Induline DW-610
    baza A: o około 10 - 15 jednostek; baza C:
    o około 30 - 35 jednostek
    Induline LW-710
    o około 30 jednostek
    Aqua MSL-45
    o około 10 - 15 jednostek

  • Wskazówki ogólne
   • Do produktów nie wymienionych na liście należy dodawać tylko po uzgodnieniu z działem technicznym firmy Remmers.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.