• Aqua V-490-Verzögerer

  Nr art. 193901

  Aqua V-490-Verzögerer

  Wariant
  1939 | Aqua V-490-Verzögerer
  Jedn. opak.
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Broszury i katalogi

  product.brochures.loading

  Dane techniczne produktu

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań wewnętrznych
  • produkt przeznaczony wyłącznie dla użytkowników profesjonalnych
  • Nakładanie lakierów 1K pędzlem, wałkiem i natryskowo.
  • Aplikacja lakierów 2K metodą natryskową
  • Przy niskiej wilgotności: do optymalizacji rozpływności lakierów wodnych
  • W przypadku nasiąkliwego drewna do regulacji bejc wodnych

  Właściwości

  • produkt wodny
  • Powoduje wydłużenie czasu otwartego (wodnych lakierów i bejc)
  • Sposób stosowania
   • Stosować mieszadło Patentdisperser
   • Temp. materiału, otoczenia i podłoża co najmniej +15 °C i maks. +25 °C
   • Produkt nalezy wstępnie wymieszać w proporcji 1:1 z wodą, dodawać do lakieru podczas mieszania.

    Naruszone opakowanie należy starannie zamykać, a zawartość zużyć w możliwie krótkim czasie.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • Stosować mieszadło Patentdisperser
   • Narzędzia natychmiast po użyciu umyć wodą lub środkiem Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat.

    Brudną ciecz usunąć zgodnie z przepisami.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Okres przechowywania 24 mies.
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • W zamkniętych oryginalnych opakowaniach, niezmieszane i nienarażone na działanie mrozu - co najmniej  24  miesiące.

  • Wskazówki ogólne
   • Produkt może wpływać na lepkość produktu.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.