• Aqua 2HL-411/90-2K-Hochglanzlack

  Nr art. 387205

  Aqua 2HL-411/90-2K-Hochglanzlack

  Światłotrwały, dwukomponentowy, wysokopołyskowy lakier nawierzchniowy

  Kolor: bezbarwny | 3872
  Jedn. opak.
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Gęstość (20 °C) około 1,03 g/cm³
  Lepkość (czas wypływu) w s w kubku DIN 4 około 20-22 s

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań wewnętrznych
  • do drzwi wewnętrznych
  • do mebli
  • produkt przeznaczony wyłącznie dla użytkowników profesjonalnych
  • Do drewna stosowanego we wnętrzach
  • Forniry z drewna liściastego
  • Jako powłoka nawierzchniowa
  • Do wysokiej jakości mebli
  • Do mebli i elementów zabudowy wnętrz

  Właściwości

  • produkt wodny
  • Dobra rozlewność
  • Materiał szybkoschnący
  • Po stwardnieniu nadaje się do polerowania
  • Efektywny układ warstw dzięki dużej sile wypełniania
  • Tylko nieznaczne osiadanie filmu
  • Ożywia barwę powierzchni
  • Światłotrwałość
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Dobra odporność na wiele popularnych kremów do rąk
  • Trudnopalność
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Podłoże musi być czyste, wolne od pyłu, tłuszczu oraz innych substancji zmniejszających przyczepność. Ponadto należy je prawidłowo przygotować.

    Dopuszczalna wilgotność drewna: 8 - 12%.

   • Przygotowania

    Tłuste i bogate w żywicę gatunki drewna należy zmyć rozcieńczalnikiem Remmers WV-891-Waschverdünnung lub V-890.

    Szlif wykonać papierem ściernym o uziarnieniu P150 - P180.

    Jeśli wymagana jest aranżacja kolorystyczna, to podłoże należy pomalować bejcą Aqua KB-004, Aqua BB-007 albo Aqua PB-006.

    Kolor, kryjące powłoki wysokopołyskowe:
    Aqua CL-440 z Aqua VGA-485 na odpowiednim podłożu

    Przezroczyste systemy wysokopołyskowe na gruboporowatych gatunkach drewna:
    zamkniętoporowe powłoki gruntujące z Aqua 2DS-450/50

    Przezroczyste powłoki wysokopołyskowe na drobnoporowatych gatunkach drewna:
    zamkniętoporowa powłoka gruntująca z Aqua 2HL-411/90

  • Sposób stosowania
   • pistolet kubełkowy
   • Temperatura stosowania min. 18 °C maks. 25 °C
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +18°C do maks. +25 °C.

   • Natrysk.

    Pistolet kubełkowy: dysza: 1,6 - 1,8 mm; ciśnienie natrysku: 2 - 3 bar

    W razie potrzeby po wyschnięciu i wykonaniu międzyszlifu (P 320 - 600) nałożyć drugą warstwę produktu.

    Naruszone opakowanie należy starannie zamykać, a zawartość zużyć w możliwie krótkim czasie.

    Nie należy dopuszczać do stwardnienia wymieszanych resztek materiału w zamkniętych opakowaniach.

  • Wskazówki wykonawcze
   • czas schnięcia / dalsza obróbka po upływie 12 godz.
   • Poprzez wykonanie powierzchni próbnych należy sprawdzić kompatybilność, przyczepność do podłoża i kolor.

    Podczas lakierowania powierzchni malowanych lakierami kolorowymi można w razie potrzeby dodać do produktu maksymalnie 5 % lakieru barwnego W tym przypadku należy koniecznie sprawdzić kolor.

   • Suszenie

    Pyłosuchość powłoka osiąga po upływie około 30-45 minut, sucha w dotyku jest po około 90 min., do dalszej obróbki nadaje się po około 12 godzinach, a do polerowania po 3 dniach

    Wartości sprawdzone w praktyce w temp. 20 °C i przy wilgotności względnej powietrza (wwp) = 65 %.

    Niskie temperatury, słaba wentylacja i wysoka wilgotność powietrza powodują wydłużenie procesu schnięcia.

   • Rozcieńczanie

    Materiał dostarczany jest w stanie gotowym do użycia, w razie potrzeby rozcieńczać wodą w ilości nieprzekraczającej 10 %, i/lub dodać nie więcej, niż 3 % opóźniacza V-490.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • pistolet kubełkowy
   • Pistolet kubełkowy

   • Narzędzia natychmiast po użyciu umyć wodą lub środkiem Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat.

    Brudną ciecz usunąć zgodnie z przepisami.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Okres przechowywania 6 mies.
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w miejscu suchym i chłodnym lecz zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej  6 miesięcy.

  • Zużycie
   • ok. 80 ml - 120 ml / m² na jedną warstwę
   • 80-120 ml/m² na jedną warstwę

  • Wskazówki ogólne
   • Typowo dla systemów wysokopołyskowych lakierów rozpuszczalnikowych lakierowanie w układzie mokre na mokre nie jest możliwe.

    Polakierowane, poziomo składowane powierzchnie można obracać do daleszej obróbmki dopiero po 12-godzinnym suszeniu (aby uniknąć powstawania piany reakcyjnej).

    W przypadku certyfikowanych wyrobów i systemów należy przestrzegać odpowiednich sprawozdań z badań/certyfikatów oraz karty danych technicznych.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.