• Aqua PF-430-Pigmentfüller

  Nr art. 326505

  Aqua PF-430-Pigmentfüller

  Wypełniacz 1K o bardzo dobrej podatności na szlifowanie

  Kolor: biały | 3265
  Kolor: biały | 3265
  Wybierz kolor
  Jedn. opak.
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Broszury i katalogi

  product.brochures.loading

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Spoiwo dyspersja akrylowa
  Gęstość (20 °C) około 1,45 g/cm³
  Zapach łagodny

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań wewnętrznych
  • do schodów
  • do drzwi wewnętrznych
  • do mebli
  • produkt przeznaczony wyłącznie dla użytkowników profesjonalnych
  • Do przygotowywania kryjąco pigmentowanych powłok lakierniczych
  • Do litego drewna i materiałów drewnopochodnych
  • Do mebli i elementów zabudowy wnętrz
  • Do zabudowy sklepów i stoisk targowych
  • Lakierowanie barwne w połączeniu z bezbarwną powłoką nawierzchniową (do nadrzędnych elementów budowlanych)
  • Warstwa sczepna na płytach GFK

  Właściwości

  • produkt wodny
  • Oczyszczanie powietrza w pomieszczeniach [iac]: trwale zmniejsza zawartość formaldehydu w powietrzu w pomieszczeniu
  • Materiał jednoskładnikowy - proste i ekonomiczne użycie
  • Bardzo dobre krycie i wypełnianie
  • Wysoka stabilność
  • Materiał szybkoschnący
  • Produkt o nikłym zapachu
  • Doskonała podatność na szlifowanie
  • Trudnopalność
  • Światłotrwałość
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Podłoże musi być czyste, wolne od pyłu, tłuszczu oraz innych substancji zmniejszających przyczepność. Ponadto należy je prawidłowo przygotować.

    Dopuszczalna wilgotność drewna: 8 - 12%.

   • Przygotowania

    Tłuste i bogate w żywicę gatunki drewna należy zmyć rozcieńczalnikiem Remmers WV-891-Waschverdünnung lub V-890.

    Drewno iglaste: szlif papierem ściernym o uziarnieniu P 80 - 120.

    Wszystkie pozostałe podłoża: szlif papierem ściernym o uziarnieniu P 180 - 320

    W przypadku drewna o dużej zawartości garbników (jak np. dąb, hevea, jesion) zastosować Aqua IF-431-1K-Isolierfüller

  • Sposób stosowania
   • Wymieszać przed użyciem
   • natrysk airless/airmix pistolet kubełkowy
   • Temperatura stosowania min. 18 °C maks. 25 °C
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +18 °C do maks. +25 °C.

   • Materiał starannie rozmieszać.

    Natrysk.

    Natrysk metodą airless: dysza: 0,23-0,28 mm, ciśnienie materiału: 80-120 bar.

    Natrysk airmix: dysza: 0,23-0,28 mm, ciśnienie materiału: 80-100 bar, ciśnienie natrysku: 1,2-2 bar

    Pistolet kubełkowy: dysza: 2,0 - 2,5 mm, ciśnienie powietrza: 2,0 - 3,0 bar

    Po wyschnięciu wykonać międzyszlif papierem ściernym P 240 - 320

    W razie potrzeby czynność należy powtórzyć.

    Po wyschnięciu nakłada się międzywarstwy i powłki końcowe z odpowiednich produktów.

    Naruszone opakowanie należy starannie zamykać, a zawartość zużyć w możliwie krótkim czasie.

  • Wskazówki wykonawcze
   • czas schnięcia / dalsza obróbka po upływie 2 godz.
   • Poprzez wykonanie powierzchni próbnych należy sprawdzić kompatybilność, przyczepność do podłoża i kolor.

    Przed nałożeniem powłoki na technicznie modyfikowane drewno i materiały drewnopochodne należy przeprowadzić powlekanie próbne i test przydatności do danego obszaru zastosowania.

   • Suszenie

    Pyłosuchość materiał osiąga po około 45 minutach, do dalszej obróbki nadaje się po około 2 godzinach, a do sztaplowania po wyschnięciu przez noc.

    Wartości sprawdzone w praktyce w temp. 20 °C i przy wilgotności względnej powietrza (wwp) = 65 %.

    Niskie temperatury, słaba wentylacja i wysoka wilgotność powietrza powodują wydłużenie procesu schnięcia.

   • Rozcieńczanie

    Materiał gotowy do stosowania, w razie potrzeby rozcieńczać wodą nie przekraczając 5 % dodatku.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • natrysk airless/airmix pistolet kubełkowy
   • Urządzenia typu airmix, airless, pistolety kubełkowe

   • Narzędzia natychmiast po użyciu umyć wodą lub środkiem Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej  12 mies.

  • Zużycie
   • ok. 120 ml - 150 ml / m² na jedną warstwę
   • Około 120-150 ml/m² na jedną warstwę

  • Wskazówki ogólne
   • Efekt oczyszczania powietrza w pomieszczeniu został niezależnie przetestowany i utrzymuje się przez kilka lat. Czas trwania skuteczności zależy od obciążenia pomieszczenia, częstości wymiany powietrza, ilości naniesionego materiału, stężenia formaldehydu w powietrzu w pomieszczeniu oraz od rodzaju malowanej płyty drewnopochodnej. Malowanie produktu następnymi powłokami nie zmniejsza jego skuteczności. Formaldehyd jest nieodwracalnie związany, nie ma żadnej reemisji. Wysuszone powłoki malarskie nie różnią się od konwencjonalnych materiałów powłokowych w następujących punktach: PSA podczas szlifowania, potencjalneo zagrożenia w razie kontaktu z farbą i utylizacji.

    Mniej istotne powierzchnie, takie jak wnętrza szaf, elementy konstrukcyjne schodów można po zagruntowaniu z użyciem Aqua PF-430-Pigmentfüller bezpośrednio lakierować bezbarwnym lakierem nawierzchniowym, takim jak np. Aqua TL-412-Treppenlack.

    Produkt można również wyprodukować w jasnych kolorach (w oparciu o wzornik RAL). Proszę pamiętać, że chodzi tutaj o informacje przybliżone: RAL1013, RAL1014, RAL1015, RAL3015, RAL6019, RAL7035, RAL7038, RAL7044, RAL7047, RAL9001, RAL9002, RAL9010, RAL9016, RAL9018. Po uzgodnieniu możliwe są również inne kolory. Dla uzyskania intensywnych kolorów zalecamy stosowanie Aqua VTF-435-Volltonfüller.

    W przypadku certyfikowanych wyrobów i systemów należy przestrzegać odpowiednich sprawozdań z badań/certyfikatów oraz karty danych technicznych.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.