• Aqua TL-412-Treppenlack
 • Aqua TL-412-Treppenlack
  • Aqua TL-412-Treppenlack
  • Aqua TL-412-Treppenlack

  Nr art. 237205

  Aqua TL-412-Treppenlack

  Odporny na ścieranie lakier 1K o wysokiej zawartości fazy stałej

  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Spoiwo Dyspersja akrylowo-poliuretanowa
  Gęstość (20 °C) około 1,03 g/cm³
  Zapach Charakterystyczny, po wyschnięciu powłoka traci zapach

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań wewnętrznych
  • do schodów
  • do drzwi wewnętrznych
  • produkt przeznaczony wyłącznie dla użytkowników profesjonalnych
  • Do drewna stosowanego we wnętrzach
  • Jako powłoka gruntująca i nawierzchniowa
  • Do litego drewna i forniru
  • Do schodów drewnianych
  • Do mebli salonowych i sypialnianych
  • Do zabudowy wnętrz: np. paneli, listew, obudów
  • Jako lakier do szkła (w połączeniu z Aqua VGA-485)

  Właściwości

  • produkt wodny
  • Szybkie schnięcie i dobra podatność na szlifowanie
  • Doskonałe wypełnianie (już po dwukrotnej aplikacji)
  • Do stosowania na powierzchniach pionowych
  • Bardzo dobre odpienianie, także na powierzchniach pionowych i na ciemnych podłożach
  • Odporny na ścieranie i zadrapania
  • Powłoka lakiernicza nie powoduje trzeszczenia schodów podczas chodzenia
  • Odporność chemiczna: DIN 68861, część 1, 1B (za wyjątkiem alkoholu)
  • Dobra odporność na wiele popularnych kremów do rąk
  • Z dodatkiem SM-820 uzyskuje antypoślizgowość "R10"
  • Trudnopalność
  • 2K-Ready: dalsze, wolne od izocyjanianów, zwiększenie odporności chemicznej, odporności na zadrapania i ścieranie oraz przyczepności do szkła poprzez dodanie 2% Aqua VGA-485
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Podłoże musi być czyste, wolne od pyłu, tłuszczu oraz innych substancji zmniejszających przyczepność. Ponadto należy je prawidłowo przygotować.

    Dopuszczalna wilgotność drewna: 8 - 12%.

   • Przygotowania

    Tłuste i bogate w żywicę gatunki drewna należy zmyć rozcieńczalnikiem Remmers WV-891-Waschverdünnung lub V-890.

    Szlif wykonać papierem ściernym o uziarnieniu P 100-180.

    Jeśli wymagana jest aranżacja kolorystyczna, to podłoże należy pomalować bejcą Aqua KB-004, Aqua BB-007 albo Aqua PB-006.

    W celu kolorystycznego ujednolicenia podłoża (np. w przypadku stosowania na drewnie z różnych partii) produkt można także zastosować lazurujące warianty produktu.

  • Sposób stosowania
   • Stosować mieszadło Patentdisperser
   • natrysk airless/airmix pistolet kubełkowy
   • Temperatura stosowania min. 18 °C maks. 25 °C
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +18 °C do maks. +25 °C.

   • Materiał starannie rozmieszać.

    Natrysk.

    Pistolet kubełkowy: dysza: 2,0 - 2,5 mm, ciśnienie powietrza: 2,0 - 3,0 bar

    Natrysk metodą airless: dysza: 0,23-0,28 mm, ciśnienie materiału: 80-120 bar.

    Natrysk airmix: dysza: 0,23-0,28 mm, ciśnienie materiału: 80-100 bar, ciśnienie natrysku: 1,2-2 bar

    Po wyschnięciu i wykonaniu międzyszlifu (P 240-320) nałożyć drugą warstwę produktu.

    W razie potrzeby czynność należy powtórzyć.

    Naruszone opakowanie należy starannie zamykać, a zawartość zużyć w możliwie krótkim czasie.

  • Wskazówki wykonawcze
   • czas schnięcia / dalsza obróbka po upływie 2-3 godz.
   • Poprzez wykonanie powierzchni próbnych należy sprawdzić kompatybilność, przyczepność do podłoża i kolor.

    Przed nałożeniem powłoki na technicznie modyfikowane drewno i materiały drewnopochodne należy przeprowadzić powlekanie próbne i test przydatności do danego obszaru zastosowania.

    Do lazurującego pokrywania powierzchni malowanych kolorowymi lakierami zalecamy dodanie do lakieru bezbarwnego 5-10% Aqua Colorlack w żądanym odcieniu koloru .

    Produkt jest polecany jako "nie powodujący trzeszczenia schodów". Warunkiem jest tu poprawne rzemieślniczo wykonanie schodów (konstrukcja, dopasowanie, wilgotność drewna).

    Na podłożach niedrewnianych, takich jak szkło, szlifowane folie gruntujące, żywice melaminowe i lakiery poliuretanowe przyczepność można znacznie poprawić poprzez dodanie Aqua VGA-485. Z uwagi na różnorodność materiałów nieodzowne jest uprzednie przebadanie podłoża.

   • Suszenie

    Pyłosuchość powłoka osiąga po upływie: ok. 45 min., sucha w dotyku jest po: ok. 60-90 min., zdatna do dalszej obróbki: po ok. 2-3 godz. a do sztaplowania po wyschnięciu przez noc

    Wartości sprawdzone w praktyce w temp. 20 °C i przy wilgotności względnej powietrza (wwp) = 65 %.

    Niskie temperatury, słaba wentylacja i wysoka wilgotność powietrza powodują wydłużenie procesu schnięcia.

   • Rozcieńczanie

    Produkt sprzedawany jest w stanie gotowym do użycia, w razie potrzeby rozcieńczać wodą, dodając nie więcej niż 5%.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • natrysk airless/airmix pistolet kubełkowy
   • Urządzenia natryskowe typu airless/airmix, pistolety kubełkowe

   • Narzędzia natychmiast po użyciu umyć wodą lub środkiem Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat.

    Brudną ciecz usunąć zgodnie z przepisami.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej  12 mies.

  • Zużycie
   • ok. 100 ml - 150 ml / m² na jedną warstwę
   • 100-150 ml/m² na jedną warstwę

  • Wskazówki ogólne
   • Przestrzegać "Instrukcji pielęgnacji lakierowanych podłóg i schodów".

    W przypadku certyfikowanych wyrobów i systemów należy przestrzegać odpowiednich sprawozdań z badań/certyfikatów oraz karty danych technicznych.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.