• Aqua TL-422-Treppenlack

  Nr art. 124520

  Aqua TL-422-Treppenlack

  Jednoskładnikowy lakier warstwowy odporny na ścieranie

  Kolor: bezbarwny | 1245
  Jedn. opak.
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Spoiwo akryl / PU
  Zapach charakterystyczny
  Lepkość (czas wypływu) w s w kubku DIN 4 około 60
  Gęstość (25 °C) około 1,03 g/cm³

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań wewnętrznych
  • do schodów
  • do drzwi wewnętrznych
  • produkt przeznaczony wyłącznie dla użytkowników profesjonalnych
  • Do drewna stosowanego we wnętrzach
  • Jako powłoka gruntująca i nawierzchniowa
  • Do litego drewna i forniru
  • Do schodów drewnianych
  • Do mebli salonowych i sypialnianych
  • Do zabudowy wnętrz: np. paneli, listew, obudów

  Właściwości

  • produkt wodny
  • Szybkie schnięcie i dobra podatność na szlifowanie
  • Do stosowania na powierzchniach pionowych
  • Odporny na ścieranie i zadrapania
  • Odporny chemicznie wg DIN 68861, część 1, 1C
  • Dobra odporność na wiele popularnych kremów do rąk
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Podłoże musi być czyste, wolne od pyłu, tłuszczu oraz innych substancji zmniejszających przyczepność. Ponadto należy je prawidłowo przygotować.

    Dopuszczalna wilgotność drewna: 8 - 12%.

   • Przygotowania

    Tłuste i bogate w żywicę gatunki drewna należy zmyć rozcieńczalnikiem Remmers WV-891-Waschverdünnung lub V-890.

    Szlif wykonać papierem ściernym o uziarnieniu P 100-180.

    Jeśli wymagana jest aranżacja kolorystyczna, to podłoże należy pomalować bejcą Aqua KB-004, Aqua BB-007 albo Aqua PB-006.

  • Sposób stosowania
   • Stosować mieszadło Patentdisperser
   • Temp. materiału, otoczenia i podłoża co najmniej +15 °C i maks. +25 °C
   • malowanie pędzlem/wałkiem, natrysk airless/airmix, pistolet kubełkowy
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +25 °C.

   • Materiał starannie rozmieszać.

    Nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskowo.

    Pistolet kubełkowy: dysza: 2,0 - 2,5 mm, ciśnienie powietrza: 2,0 - 3,0 bar

    Natrysk metodą airless: dysza: 0,23-0,28 mm, ciśnienie materiału: 80-120 bar.

    Natrysk airmix: dysza: 0,23-0,28 mm, ciśnienie materiału: 80-100 bar, ciśnienie natrysku: 1,2-2 bar

    Po wysuszeniu i wykonaniu międzyszlifu (P 240 - 320) nałożyć drugą i trzecią warstwę produktu.

    Naruszone opakowanie należy starannie zamykać, a zawartość zużyć w możliwie krótkim czasie.

  • Wskazówki wykonawcze
   • czas schnięcia / dalsza obróbka po upływie 4 godz.
   • Poprzez wykonanie powierzchni próbnych należy sprawdzić kompatybilność, przyczepność do podłoża i kolor.

   • Suszenie

    Pyłosuchość powłoka osiąga po około 60 minutach, sucha w dotyku jest po około 2 godzinach, do dalszej obróbki nadaje się po 4 godzinach, a do sztaplowania - po wyschnięciu przez noc

    Wartości sprawdzone w praktyce w temp. 20 °C i przy wilgotności względnej powietrza (wwp) = 65 %.

    Niskie temperatury, słaba wentylacja i wysoka wilgotność powietrza powodują wydłużenie procesu schnięcia.

   • Rozcieńczanie

    Produkt gotowy do użycia, w razie potrzeby rozcieńczać wodą, nie przekraczając 5 % dodatku.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • malowanie pędzlem/wałkiem, natrysk airless/airmix, pistolet kubełkowy
   • Urządzenia natryskowe typu airmix, airless, pistolety kubełkowe, wałki z milkrofazy 8 mm, do aplikacji powłok zamykających

   • Narzędzia natychmiast po użyciu umyć wodą lub środkiem Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat.

    Brudną ciecz usunąć zgodnie z przepisami.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej  12 mies.

  • Zużycie
   • ok. 100 - 120 ml / m² na jedną warstwę
   • 100-120 ml/m² na jedną warstwę

  • Wskazówki ogólne
   • Przestrzegać "Instrukcji pielęgnacji lakierowanych podłóg i schodów".

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.