• PUR H-286-Härter
 • PUR H-286-Härter
  • PUR H-286-Härter
  • PUR H-286-Härter

  Nr art. 513903

  PUR H-286-Härter

  Izocyjanian do rozpuszczalnikowych lakierów poliuretanowych

  Wariant
  5139 | PUR H-286-Härter
  Jedn. opak.
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Broszury i katalogi

  product.brochures.loading

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Gęstość (20 °C) ok. 1,08 g/cm³
  Temperatura zapłonu 27 °C
  Lepkość 15 - 20 s w 4 mm kubku Forda

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • produkt przeznaczony wyłącznie dla użytkowników profesjonalnych
  • Do utwardzania dwukomponentowych lakierów poliuretanowych w podanej proporcji mieszania

  Właściwości

  • produkt rozpuszczalnikowy
  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 8 °C maks. 30 °C
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +8 °C do maks. +30 °C

  • Wskazówki wykonawcze
   • Izocyjaniany reagują z wilgocią zawartą w powietrzu, dlatego opakowanie z utwardzaczem należy przechowywać szczelnie zamknięte.

   • Suszenie

    Patrz instrukcja techniczna produktów systemowych

   • Rozcieńczanie

    Produkt gotowy do użycia

  • Przechowywanie/trwałość
   • Okres przechowywania 6 mies.
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w miejscu suchym i chłodnym lecz zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej  6 miesięcy.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.