• PUR BML-215/10-Brillant-Mattlack
 • PUR BML-215/10-Brillant-Mattlack
  • PUR BML-215/10-Brillant-Mattlack
  • PUR BML-215/10-Brillant-Mattlack

  Nr art. 194105

  PUR BML-215/10-Brillant-Mattlack

  Poliuretanowy lakier 2K o głęboko matowej powierzchni - także na ciemnych gatunkach drewna

  Kolor: bezbarwny | 1941
  Jedn. opak.
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Gęstość (20 °C) 0,934 g/cm³
  Zapach charakterystyczny
  Lepkość (czas wypływu) w s w kubku DIN 4 ok. 30

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań wewnętrznych
  • do mebli
  • produkt przeznaczony wyłącznie dla użytkowników profesjonalnych
  • Jako powłoka gruntująca i nawierzchniowa
  • Do litego drewna i forniru
  • Do wysokiej jakości mebli
  • Do mebli kuchennych i łazienkowych
  • Do frontów bezuchwytowych
  • Ciemne gatunki drewna i drewno ciemno bejcowane
  • Jako powłoka nawierzchniowa na lakierach barwnych (nadaje odporność na zadrapania oraz wyznacza stopień połysku)

  Właściwości

  • produkt rozpuszczalnikowy
  • Materiał szybkoschnący
  • Dobra podatność na szlifowanie
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Dobra odporność na zadrapania
  • Niewielka tendencja do wybłyszczania
  • Światłotrwałość
  • Wysoka przezroczystość
  • Efekt anti-finger-print
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Podłoże musi być czyste, wolne od pyłu, tłuszczu oraz innych substancji zmniejszających przyczepność. Ponadto należy je prawidłowo przygotować.

    Dopuszczalna wilgotność drewna: 8 - 12%.

   • Przygotowania

    Tłuste i bogate w żywicę gatunki drewna należy zmyć rozcieńczalnikiem Remmers WV-891-Waschverdünnung lub V-890.

    Drewno iglaste: szlif papierem ściernym o uziarnieniu P 80 - 120.

    Wszystkie pozostałe podłoża: szlif papierem ściernym o uziarnieniu P 180 - 320

  • Sposób stosowania
   • natrysk airless/airmix pistolet kubełkowy
   • Temperatura stosowania min. 18 °C maks. 25 °C
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min.+18 °C do maks. +25 °C

   • Natrysk.

    Pistolet kubełkowy: dysza: 1,8 - 2,0 mm; ciśnienie na rozpylaczu: 2 - 3 bar.

    Natrysk metodą airless: dysza: 0,23-0,28 mm, ciśnienie materiału: 80-120 bar.

    Natrysk airmix: dysza: 0,23-0,28 mm, ciśnienie materiału: 80-100 bar, ciśnienie natrysku: 1,2-2 bar

    Po wyschnięciu i wykonaniu międzyszlifu (P 240-320) nałożyć drugą warstwę produktu.

    W razie potrzeby czynność należy powtórzyć.

    W przypadku stosowania w charakterze lakieru nawierzchniowego wystarczy jednokrotna aplikacja.

    Naruszone opakowanie należy starannie zamykać, a zawartość zużyć w możliwie krótkim czasie.

  • Wskazówki wykonawcze
   • czas schnięcia / dalsza obróbka po upływie 1,5 godz.
   • Poprzez wykonanie powierzchni próbnych należy sprawdzić kompatybilność, przyczepność do podłoża i kolor.

    W przypadku malowania powierzchni pokrytych lakierm kolorowym w razie potrzeby do produktu można dodać maksymalnie 10 % lakieru kolorowego, aby przeciwdziałać zmianie odcienia istniejącej powłoki lakierniczej.

    Okno czasowe, w ramach którego produkt może być pokrywany lakierem bez wykonywania międzyszlifu, podane jest w punkcie "Schnięcie". Po przekroczeniu tego czasu powierzchnię należy przed dalszą obróbką przeszlifować i oczyścić z pyłu.

    Podczas pakowania polakierowanych na gotowo elementów drewnianych należy stosować materiały przepuszczające powietrze.

   • Suszenie

    Pyłosuchość powłoka osiąga po około 10 minutach, sucha w dotyku jest po około 40 minutach, a zdatna do dalszego lakierowania po ok. 1,5 godz.

    Wartości sprawdzone w praktyce w temp. 20 °C i przy wilgotności względnej powietrza (wwp) = 65 %.

    Niskie temperatury, słaba wentylacja i wysoka wilgotność powietrza powodują wydłużenie procesu schnięcia.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Okres przechowywania 24 mies.
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • W zamkniętych oryginalnych opakowaniach, niezmieszane i nienarażone na działanie mrozu - co najmniej  24  miesiące.

  • Zużycie
   • ok. 80 ml - 120 ml / m² na jedną warstwę
   • Ok. 80 - 120 ml/m² na jedną warstwę

  • Wskazówki ogólne
   • Dla zachowania wartości powierzchni zalecamy jej regularne czyszczenie i pielęgnację za pomocą niekłaczącej ścierki bawełnianej. Proszę stosować środki pielęgnacyjne nie zawierające silikonu i rozpuszczalników.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.