• PUR HL-211/90-Hochglanzlack
 • PUR HL-211/90-Hochglanzlack
  • PUR HL-211/90-Hochglanzlack
  • PUR HL-211/90-Hochglanzlack

  Nr art. 196105

  PUR HL-211/90-Hochglanzlack

  Światłotrwały, dwukomponentowy lakier nawierzchniowy, tworzący trudnopalne, wysokopołyskowe powłoki lakiernicze

  Kolor: wysoki połysk | 1961
  Jedn. opak.
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Gęstość (20 °C) około 0,99 g/cm³
  Zapach charakterystyczny
  Lepkość (czas wypływu) w s w kubku DIN 4 około 22

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań wewnętrznych
  • do mebli
  • produkt przeznaczony wyłącznie dla użytkowników profesjonalnych
  • Jako powłoka nawierzchniowa
  • Do litego drewna i forniru
  • Do wysokiej jakości mebli
  • Do mebli kuchennych i łazienkowych
  • Do zabudowy sklepów i stoisk targowych
  • Jako powłoka nawierzchniowa na lakierach barwnych (nadaje odporność na zadrapania oraz wyznacza stopień połysku)

  Właściwości

  • produkt rozpuszczalnikowy
  • Materiał szybkoschnący
  • Po stwardnieniu nadaje się do polerowania
  • Światłotrwałość
  • Dobra rozlewność
  • Trudnopalność
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Podłoże musi być czyste, wolne od pyłu, tłuszczu oraz innych substancji zmniejszających przyczepność. Ponadto należy je prawidłowo przygotować.

    Dopuszczalna wilgotność drewna: 8 - 12%.

   • Przygotowania

    Podłoże należy przygotować za pomocą odpowiedniego produktu wchodzącego w skład systemu.

    Międzyszlif wykonać papierem ściernym o uziarnieniu P 400 - P 800.

    Bezpośrednio po oszlifowaniu i usunięciu pyłu należy rozpocząć nakładanie powłoki.

  • Sposób stosowania
   • natrysk airless/airmix pistolet kubełkowy
   • Temperatura stosowania min. 18 °C maks. 25 °C
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +18 °C do maks. +25 °C.

   • Natrysk.

    Pistolet kubełkowy: dysza: 1,6 - 1,8 mm; ciśnienie natrysku: 2 - 3 bar

    Natrysk metodą airless: dysza: 0,23-0,28 mm, ciśnienie materiału: 80-120 bar.

    Natrysk airmix: dysza: 0,23-0,28 mm, ciśnienie materiału: 80-100 bar, ciśnienie natrysku: 1,2-2 bar

    W razie potrzeby po wyschnięciu i wykonaniu międzyszlifu (P 320 - 600) nałożyć drugą warstwę produktu.

    Możliwa jest aplikacja mokre na mokre.

    Naruszone opakowanie należy starannie zamykać, a zawartość zużyć w możliwie krótkim czasie.

  • Wskazówki wykonawcze
   • czas schnięcia / dalsza obróbka po upływie 1 godz.
   • Poprzez wykonanie powierzchni próbnych należy sprawdzić kompatybilność, przyczepność do podłoża i kolor.

   • Suszenie

    Pyłosuchość powłoka osiąga po około 20 - 30 minutach, dalsza obróbka możliwa jet po upływie około. 1 godziny

    Wartości sprawdzone w praktyce w temp. 20 °C i przy wilgotności względnej powietrza (wwp) = 65 %.

    Niskie temperatury, słaba wentylacja i wysoka wilgotność powietrza powodują wydłużenie procesu schnięcia.

   • Rozcieńczanie

    W razie potrzeby

  • Narzędzia/czyszczenie
   • natrysk airless/airmix pistolet kubełkowy
   • Urządzenia natryskowe typu airless-, airmix, pistolety kubełkowe

   • Narzędzia myć środkiem WV-891-Waschverdünnung albo V-890-Verdünnung.

    Brudną ciecz usunąć zgodnie z przepisami.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Okres przechowywania 24 mies.
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • W zamkniętych oryginalnych opakowaniach, niezmieszane i nienarażone na działanie mrozu - co najmniej  24  miesiące.

  • Zużycie
   • ok. 120 ml - 150 ml / m² na jedną warstwę
   • Około 120 - 150 ml/m² na jedną warstwę

  • Wskazówki ogólne
   • W przypadku certyfikowanych wyrobów i systemów należy przestrzegać odpowiednich sprawozdań z badań/certyfikatów oraz karty danych technicznych.

    Dla zachowania wartości powierzchni zalecamy jej regularne czyszczenie i pielęgnację za pomocą niekłaczącej ścierki bawełnianej. Proszę stosować środki pielęgnacyjne nie zawierające silikonu i rozpuszczalników.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.