• Verdünnung V 101

  Nr art. 097801

  Verdünnung V 101

  Rozcieńczalnik i środek do mycia

  Wariant
  0978 | Verdünnung V 101
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Broszury i katalogi

  product.brochures.loading

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Gęstość (20 °C) ok. 0,87 g/cm³
  Temperatura zapłonu ok. 48 °C
  Ciśnienie wody `

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • Uniwersalny rozcieńczalnik do rozcieńczania żywic PUR i NC i mycia narzędzi oraz odpornych na rozpuszczalniki powierzchni, zanieczyszczonych niestwardniałymi żywicami PUR i NC

  Właściwości

  • produkt rozpuszczalnikowy
  • Dobra skuteczność mycia
  • Dobre rozcieńczanie
  • Przechowywanie/trwałość
   • Nieograniczony Okres przechowywania
   • Nieograniczony okres przechowywania

  • Zużycie
   • Zależnie od zastosowania

  • Wskazówki ogólne
   • Należy zapewnić dobrą wentylacją podczas stosowania i suszenia.

    Dalsze wskazówki na temat obróbki i pielęgnacji wymienionych produktów zawarto w odnoszących się do nich aktualnych instrukcjach technicznych, jak również w wytycznych firmy Remmers dotyczących układania systemów.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Produkt przeznaczony wyłącznie dla profesjonalnych użytkowników!

    Bliższe informacje na temat transportu, przechowywania i sposobu obchodzenia się z produktem, a także na temat utylizacji i ochrony środowiska zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki produktu.