• Adolit BSS 1

  Nr art. 216025

  Adolit BSS 1

  Wodny, niezawierający boru środek ochrony przeciwogniowej przeznaczony do impregnacji drewna

  Kolor: bezbarwny | 2160
  Jedn. opak.
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Broszury i katalogi

  product.brochures.loading

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Właściwość / konsystencja mieszanka białych, krystalicznych soli
  Zapach Po wyschnięciu produkt nie ma zapachu
  Gęstość nasypowa około 0,95 g/cm³

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do wnętrz i do osłoniętego drewna na zewnątrz
  • produkt przeznaczony wyłącznie dla użytkowników profesjonalnych
  • Do drewna stosowanego we wnętrzach
  • Do drewna stosowanego na zewnątrz, w miejscach nienarażonych na bezpośrednie zwietrzanie
  • Do konstrukcji dachowych
  • Do deskowań na ścianach i sufitach
  • Do konstrukcji ścian i sufitów
  • Do zabudowy sklepów i stoisk targowych
  • Do konstrukcji estradowych i scenicznych
  • Do prefabrykowanych domów drewnianych
  • Do zabudowań gospodarskich i szop

  Właściwości

  • produkt wodny
  • Poprawia reakcję drewna na ogień ograniczając jego palność
  • Nie zawiera boru i substancji biobójczych
  • Po wyschnięciu bezbarwny: nie przebarwia drewna
  • Zaimpregnowane drewno zachowuje swój naturalny wygląd
  • Dopuszczony w systemie z wybranymi powłokami dekoracyjnymi
  • Łatwe przygotowanie preparatu za pomocą wody
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Podłoże musi być czyste i wolne od pyłów

    Podłoże musi być wolne od jakichkolwiek oznak porażenia przez grzyby, bakterie, glony lub owady.

    Dopuszczalna wilgotność drewna: u < 25 %

    Grubość litego drewna ≥ 22 mm
    Grubość połączeń na pióro i wpust ≥ 12 mm

    Drewno powinno być docięte i obrobione na gotowo.

   • Przygotowania

    Metalowych elementów mocujących nie należy zakładać przed impregnacją.

    Warstwy drewna powinny być przełożone łatami (najlepiej prętami z tworzywa sztucznego)

  • Sposób stosowania
   • Metoda ciśnieniowa
   • Temperatura stosowania min. 5 °C maks. 30 °C
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +30 °C. Wilgotność względna powietrza: maks. 80 %.

   • Metoda impregnacji w kotłach ciśnieniowo-próżniowych

    Próżnia wstępna: -0,9 bar (co najmniej 30 min)
    Faza ciśnieniowa: ≥ 9 bar (co najmniej 4 godz.)
    Próżnia końcowa: -0,7 bar (co najmniej 15 min)

    Po ponownym wyschnięciu (wilgotność drewna maks. 15%) i usunięciu nadmiaru resztek soli za pomocą pędzla, impregnowane drewno może być malowane farbami dekoracyjnymi (patrz produkty systemowe).

  • Wskazówki wykonawcze
   • Elementy poddawane obróbce muszą być chronione przed deszczem lub wilgocią (zamknięte pomieszczenia, zadaszone budynki itp.) i nie mogą być wystawione na działanie czynników atmosferycznych.

   • Suszenie

    Wyschnięcie: po około 4 tygodniach (w temp. 23 °C i przy 50 % w.w.p.)

    Zaleca się suszenie techniczne w komorach suszarniczych.

    Niskie temperatury, słaba wentylacja i wysoka wilgotność powietrza powodują wydłużenie procesu schnięcia.

    Pomiary wilgotności drewna można przeprowadzić metodą Darr'a

  • Narzędzia/czyszczenie
   • Metoda ciśnieniowa
   • Impregnacja w kotłach próżniowych

  • Przechowywanie/trwałość
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej  12 mies.

  • Zużycie
   • Gesamt Einbringmenge Fichte/Tanne 25 kg / m³
   • Świerk/jodła: średnia aplikacja ≥ 200 - 250 g/m² (w zależności od przekroju drewna/deski) zabezpieczanej powierzchni oraz ≥ 25 kg soli/m³ drewna. W przypadku drewna niewymienionego tutaj prosimy o wcześniejszy kontakt z serwisem technicznym firmy Remmers.

  • Wskazówki ogólne
   • Urządzenie impregnacyjne musi być zaopatrzone w odpowiednią powłokę ochronną.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

  Możliwe produkty systemowe