• Induline LW-718 WF
 • Induline LW-718 WF
  • Induline LW-718 WF
  • Induline LW-718 WF

  Nr art. 266820

  Induline LW-718 WF

  Wodna, jednokomponentowa lazura do drewna stosowanego we wnętrzach i na zewnątrz; reakcja na ogień zgodna z normą DIN EN 13501-1

  Kolor: bezbarwny | 2668
  Kolor: bezbarwny | 2668
  Wybierz kolor
  Jedn. opak.
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Broszury i katalogi

  product.brochures.loading

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Spoiwo system akrylowy
  Gęstość (20 °C) około 1,08 g/cm³
  Zapach charakterystyczny

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do wnętrz i do osłoniętego drewna na zewnątrz
  • do elementów o ograniczonej stabilności wymiarowej
  • do elementów niestabilnych wymiarowo
  • produkt przeznaczony wyłącznie dla użytkowników profesjonalnych
  • Do drewna stosowanego we wnętrzach
  • Do drewna stosowanego na zewnątrz, w miejscach nienarażonych na bezpośrednie zwietrzanie
  • Do drewna zaimpregnowanego środkiem Adolit BSS1; Adolit BSS1 liquid
  • Do elementów budowlanych nie zachowujących wymiaru i zachowujących wymiar w ograniczonym zakresie
  • Do konstrukcji dachowych
  • Do deskowań na ścianach i sufitach
  • Do konstrukcji ścian i sufitów
  • Do zabudowy sklepów i stoisk targowych
  • Do konstrukcji estradowych i scenicznych
  • Do prefabrykowanych domów drewnianych
  • Do zabudowań gospodarskich i szop

  Właściwości

  • produkt wodny
  • Dopuszczony do stosowania w systemie z Adolit BSS1
  • Głęboki mat
  • Nie zakrywa struktury drewna
  • Szybkie schnięcie umożliwia nałożenie 2 warstw w ciągu jednego dnia
  • Produkt na bazie wody: nie wydziela uciążliwego zapachu, do mycia narzędzi wystarczy woda
  • Chroni drewno przed wilgoicią i promieniowaniem UV
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Podłoże musi być czyste, wolne od pyłu, tłuszczu oraz innych substancji zmniejszających przyczepność. Ponadto należy je prawidłowo przygotować.

    Drewniane elementy budowlane stabilne wymiarowo w ograniczonym zakresie i niestabilne wymiarowo: maksymalna dopuszczalna wilgotność drewna wynosi 18%.

   • Przygotowania

    Usunąć nadmiar resztek soli poprzez zeszczotkowanie.

  • Sposób stosowania
   • Maszyna do malowania desek / szczotkarka
   • Wymieszać przed użyciem
   • Temp. materiału, otoczenia i podłoża co najmniej +15 °C i maks. +25 °C
   • natrysk airless/airmix / pistolet kubełkowy / malowanie pędzlem
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +15 °C do maks. +30 °C.

   • Materiał starannie rozmieszać, mieszać także podczas stosowania i po przerwach w pracy.

    Malowanie pędzlem, natrysk

    Pistolet kubełkowy: dysza: 2,0 - 2,5 mm, ciśnienie powietrza: 2,0 - 3,0 bar

    Natrysk metodą airlesss: dysza: 0,28 - 0,33 mm, ciśnienie materiału: 80 - 100 bar (zastosować żółty filtr pistoletowy).

    Natrysk metodą airmix: dysza: 0,28 - 0,33 mm; ciśnienie materiału: 70 - 90 bar; ciśnienie powietrza osłonowego: 1 - 2 bar

    Po wyschnięciu i opcjonalnym międzyszlifie papierem ściernym o uziarnieniu P 280 - 320 nałożyć drugą warstwę.

    Naruszone opakowanie należy starannie zamykać, a zawartość zużyć w możliwie krótkim czasie.

  • Wskazówki wykonawcze
   • czas schnięcia / dalsza obróbka po upływie 4 godz.
   • Poprzez wykonanie powierzchni próbnych należy sprawdzić kompatybilność, przyczepność do podłoża i kolor.

    Elementy poddawane obróbce muszą być chronione przed deszczem lub wilgocią (zamknięte pomieszczenia, zadaszone budynki itp.) i nie mogą być wystawione na działanie czynników atmosferycznych.

   • Suszenie

    Następne warstwy lakieru można nakładać po upływie około 4 godzin.

    Wartości sprawdzone w praktyce w temp. 20 °C i przy wilgotności względnej powietrza (wwp) = 65 %.

    Niskie temperatury, słaba wentylacja i wysoka wilgotność powietrza powodują wydłużenie procesu schnięcia.

   • Rozcieńczanie

    Produkt dostarczany jest w stanie gotowym do użycia

  • Narzędzia/czyszczenie
   • Maszyna do malowania desek / szczotkarka
   • natrysk airless/airmix / pistolet kubełkowy / malowanie pędzlem
   • pędzel, urządzenia natreskowe, maszyna do malowania desek

   • Narzędzia natychmiast po użyciu umyć wodą lub środkiem Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat.

    Brudną ciecz usunąć zgodnie z przepisami.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • W starannie zamkniętym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu niedostępnym dla dzieci, zabezpieczonym przed bezpośrednim nasłonecznieniem oraz mrozem, w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. W pomieszczeniach tych nie wolno palić tytoniu.

    W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej  12 mies.

  • Zużycie
   • 100 - 130 ml/m² (100 - 140 g/m²) na jedną warstwę (nakładać 2 warstwy)

  • Wskazówki ogólne
   • Opakowanie:

    Pokryte zespolone elementy drewniane należy pakować oddzielnie, z przekładką ze spienionej folii PE. Taśm na paczkach nie należy ściągać zbyt ciasno razem.

    Pielęgnacja i renowacja:

    System powlekania należy stale utrzymywać w dobrym stanie. Uszkodzone miejsca muszą być natychmiast naprawiane przy użyciu tego produktu.

    W przypadku pośredniego wietrzenia na powierzchni drewna może dojść do powstania białawych wykwitów na skutek kondensacji pary wodnej. Nie ogranicza to skuteczności zabiegu.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

  Możliwe produkty systemowe