• Brandschutz

  Nr art. 215725

  Brandschutz

  Środek ochrony przeciwogniowej, generujący warstwę izolującą

  Kolor: bezbarwny | 2157
  Jedn. opak.
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Broszury i katalogi

  product.brochures.loading

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Gęstość (20 °C) około 1,32 g/cm³

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań wewnętrznych
  • produkt przeznaczony wyłącznie dla użytkowników profesjonalnych
  • Do drewna stosowanego we wnętrzach
  • Płyta z litego drewna: gęstość ≥ 420 kg/m³, grubość ≥ 10 mm
  • Materiały drewnopochodne: gęstość ≥ 600 kg/m³, grubość ≥ 13 mm
  • Fornirowana sklejka budowlana, zgodna z normą DIN EN 13986, o odporności ogniowej co najmniej klasy D-s2,d0, o gęstości brutto ≥ 450 kg/m³ i grubości ≥ 12 mm
  • Konstrukcje dachowe, okładziny ścienne i stropowe
  • Do szkół, restauracji, szpitali, budynków mieszkalnych i związanych z działalnością gospodarczą

  Właściwości

  • produkt wodny
  • Opóźnia rozprzestrzenianie się ognia i ogranicza powstawanie dymu, jak również palność podłoża
  • W przypadku pożaru tworzy warstwę izolującą ciepło
  • Produkt wodny
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Podłoże musi być czyste, wolne od pyłu, tłuszczu oraz innych substancji zmniejszających przyczepność. Ponadto należy je prawidłowo przygotować.

    Wilgotność drewna maks. 15%

   • Przygotowania

    Istniejące powłoki malarskie należy całkowicie usunąć.

    Tłuste i bogate w żywicę gatunki drewna należy bezpośrednio przed nakładaniem powłoki starannie umyć za pomocą rozcieńczalnika Verdünnung V 101.

    W razie problemów z sieciowaniem powierzchnię należy starannie przeszlifować.

  • Sposób stosowania
   • Wymieszać przed użyciem
   • malowanie pędzlem/wałkiem, natrysk airless/airmix
   • Temperatura stosowania min. 10 °C maks. 30 °C
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +10 °C do maks. +30 °C.

   • Materiał starannie rozmieszać.

    Nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskowo.

    Natrysk airless: dysza 0,33 mm, ciśnienie materiału: 80 - 100 bar.

    Natrysk airmiks: dysza: 0,33 mm, ciśnienie materiału: 80 - 100 bar, cośnienie powietrza na rozpylaczu: 1,5 - 2,0 bar

    W razie potrzeby czynność należy powtórzyć.

    Naruszone opakowanie należy starannie zamykać, a zawartość zużyć w możliwie krótkim czasie.

  • Wskazówki wykonawcze
   • czas schnięcia / dalsza obróbka po upływie 48 godz.
   • Poprzez wykonanie powierzchni próbnych należy sprawdzić kompatybilność, przyczepność do podłoża i kolor.

    Drewniane elementy - jeśli nie są na całej powierzchni przymocowane do litego mineralnego podłoża - muszą być pokryte ze wszystkich stron.

   • Suszenie

    Wartości sprawdzone w praktyce w temp. 20 °C i przy wilgotności względnej powietrza (wwp) = 65 %.

    Niskie temperatury, słaba wentylacja i wysoka wilgotność powietrza powodują wydłużenie procesu schnięcia.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • malowanie pędzlem/wałkiem, natrysk airless/airmix
   • Wałek typu "jagnięca skórka" o śrdeniej grubości okładziny, ławkowiec odporny na rozpuszczalniki Urządzenia natryskowe typu airless-/ airmix: wydajna pompa tłokowa, przełożenie ≥ 30:1 Usunąć sita i filtry Średnica węża ≥ śr. zn. 10 Stosować węże odporne na rozpuszczalniki

   • Narzędzia natychmiast po użyciu należy umyć gorącą wodą.

    Brudną ciecz usunąć zgodnie z przepisami.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Okres przechowywania 18 mies.
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • W nienaruszonym opakowaniu,w chłodnym i suchym miejscu zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej 18 miesięcy.

  • Zużycie
   • ≥ 300 g/m² na drewnie litym, płytach z litego drewna, sklejce z forniru budowlanego i płaskiej sprasowanej płycie wiórowej (każda d ≥ 12 mm) ≥ 350 g/m² na litym drewnie i płytach z litego drewna (każda d ≥ 10 mm do < 12 mm) (w jednej lub dwóch warstwach)

  • Wskazówki ogólne
   • Pomalowanych elementów nie należy sztaplować

    Elementy poddawane obróbce muszą być chronione przed deszczem lub wilgocią (zamknięte pomieszczenia, zadaszone budynki itp.) i nie mogą być wystawione na działanie czynników atmosferycznych.

    Powłoka lakiernicza z Brandschutz-Schutzlack: Dla zabezpieczenia powierzchni przed zanieczyszczeniem podczas transportu, sklejeniem i krótkotrwałym wzrostem wilgotności. Do wyrównania niejednorodnego stopnia połysku.

    Należy przestrzegać postanowień zawartych w ogólnym dopuszczeniu budowlanym

    Preparat Brandschutz należy stosować zawsze w kombinacji z lakierem ochronnym Brandschutz-Schutzlack.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

  Możliwe produkty systemowe