• Adolit BQ 20

  Nr art. 255230

  Adolit BQ 20

  Rozpuszczalny w wodzie płynny koncentrat do ochrony drewna, nie zawierający metali ciężkich.

  Kolor: bezbarwny | 2552
  Kolor: bezbarwny | 2552
  Wybierz kolor
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Broszury i katalogi

  product.brochures.loading

  Wskazówki bezpieczeństwa

  • Podczas stosowania środków biobójczych należy zachować ostrożność. Przed użyciem zawsze czytać etykietę i informacje o produkcie!

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Gęstość (20 °C) ok. 1,25 g/ cm³
  Zapach słaby, charakterystyczny

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do wnętrz i do osłoniętego drewna na zewnątrz
  • do elementów obciążanych statycznie
  • produkt przeznaczony wyłącznie dla użytkowników profesjonalnych
  • Drewno we wnętrzach i w osłoniętych miejscach na zewnątrz
  • Do drewna, niemającego kontaktu z gruntem, zgodnie z EN 335-1 klasy użytkowe 1 i 2
  • Do elementów podlegających obciążeniom statycznym
  • Do drewna nieobciążanego statycznie
  • Nadaje się również do litego drewna konstrukcyjnego

  Właściwości

  • produkt wodny
  • Profilaktycznie chroni przed niszczącymi drewno owadami i grzybami
  • Czasowo chroni przed sinizną i pleśnią podczas schnięcia
  • Jest wydajny: niskie stężenie roztworu, małe zużycie, krótki czas zanurzenia
  • Zawiera barwniki kontrolne, odporne na UV
  • Hamowanie procesu korozji
  • Bardzo dobrze się rozpuszcza
  • Prosty pomiar stężenia
  • Zawiera substancje czynne o długoterminowej stabilności
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Podłoże musi być czyste i wolne od pyłów

    Dopuszczalna wilgotność drewna: u > 20% (za wyjątkiem drewna budowlanego suszonego sztucznie)

    Drewno powinno być docięte na gotowo

   • Przygotowania

    Stare powłoki malarskie (np. lazury grubowarstwowe lub farby kryjące), korę, łyko i brud należy całkowicie usunąć

  • Sposób stosowania
   • pędzel/zanurzanie/tunel natryskoway
   • Temperatura stosowania min. 5 °C
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża: od +5 °C

   • Wykwalifikowane firmy profesjonalne: malowanie pędzlem, zanurzanie, aplikacja w tunelach natryskowych.

    Zaimpregnowane drewno należy do czasu wyschnięcia/utrwalenia się środka chronić pod dachem przed opadami. Minimalny czas utrwalania wynosi 2 dni (wyłączając dni mroźne).

    Po wyschnięciu (co najmniej 4 tygodnie) impregnowane drewno można poddać dalszej obróbce za pomocą wskazanych farb rozpuszczalnikowych lub wodnych.

  • Wskazówki wykonawcze
   • czas schnięcia / dalsza obróbka po upływie 48 godz.
   • Poprzez wykonanie powierzchni próbnych należy sprawdzić kompatybilność, przyczepność do podłoża i kolor.

   • Suszenie

    Utrwalenie: po upływie co najmniej 48 godzin. Malowanie: najwcześniej po 4 tygodniach.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • pędzel/zanurzanie/tunel natryskoway
   • Malowanie pędzlem, zanurzanie, aplikacja w tunelach natryskowych

   • Narzędzia natychmiast po użyciu umyć wodą.

    Brudną ciecz usunąć zgodnie z przepisami.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • W starannie zamkniętym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu niedostępnym dla dzieci, zabezpieczonym przed bezpośrednim nasłonecznieniem oraz mrozem, w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. W pomieszczeniach tych nie wolno palić tytoniu.

  • Zużycie
   • Łączne zużycie koncentratu solnego 10 g / m²
   • Łączne zużycie koncentratu solnego 10 g / m²
   • Niezbędna ilość preparatu podczas malowania pędzlem, natrysku (tunel natryskowy) lub zanurzania/nasączania w urządzeniach stacjonarnych wynosi dla: klas użytkowych 1 i 2 = 10 g koncentratu środka ochrony drewna/m² drewna.

  • Wskazówki ogólne
   • Powierzchnie cięć wykonanych po impregnacji względnie niewielkie pęknięcia po suszeniu należy zaimpregnować, używając 20%-owego roztworu Adolit BQ 20.

    Produkt został poddany analizie w oparciu o rozporządzenie o UE o produktach biobójczych nr 528/2012 i dopuszczony przez Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA - Niemcy). Dopuszczenie to zastępuje dotychczasowe Ogólne Dopuszczenie Budowlane wydane przez Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt - Niemcy).

    Zgodnie z normą DIN 68800-1 zabiegi związane z zabezpieczeniem drewna muszą być zaplanowane w odpowiednim czasie i starannie skoordynowane ze wszystkimi stronami uczestniczącymi w budowie (architekt, klient, wykonawca), z uwzględnieniem wymogów prawnych i warunków lokalnych.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

    Kod odpadu 03 02 99 środki do konserwacji drewna niewymienione gdzie indziej

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.