• Epoxi-Holzersatzmasse
 • Epoxi-Holzersatzmasse
  • Epoxi-Holzersatzmasse
  • Epoxi-Holzersatzmasse

  Nr art. 316203

  Epoxi-Holzersatzmasse

  Bezrozpuszczalnikowa masa wyrównawcza 2K

  Kolor: szary | 3162
  Jedn. opak.
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Broszury i katalogi

  product.brochures.loading

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Gęstość (20 °C) ok. 0,93 g/cm³

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań wewnętrznych
  • produkt przeznaczony wyłącznie dla użytkowników profesjonalnych
  • Do drewna stosowanego we wnętrzach
  • Drewno na zewnątrz tylko miejscowo
  • Rekonstrukcja drewnianych elementów konstrukcyjnych, przygotowanych za pomocą Remmers Epoxi-Holzverfestigung
  • Do prac związanych z ratowaniem elementów drewnianych o wartości historycznej (jak np. konstrukcje szachulcowe, antyki)

  Właściwości

  • Wysoka wytrzymałość na ściskanie
  • Izoluje parę wodną
  • Niewielki ciężar właściwy
  • Bardzo dobra podatność na modelowanie
  • Możliwe malowanie w celu konsolidacji kolorystycznej
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Podłoże musi być czyste, wolne od pyłu, tłuszczu oraz innych substancji zmniejszających przyczepność. Ponadto należy je prawidłowo przygotować.

   • Przygotowania

    Uszkodzone miejsca w naprawianym drewnie muszą zostać przed przystąpieniem do obróbki zagruntowane środkiem Remmers Epoxi-Holzverfestigung. Ważne jest, aby związek zastępujący drewno był nakładany na świeży, wciąż klejący podkład.

  • Sposób stosowania
   • kielnia
   • Temperatura stosowania min. 10 °C maks. 25 °C
   • Umieścić gotową masę zastępczą w podanym czasie zdatności do obróbki przy użyciu czystych narzędzi, dobrze zagęścić i wygładzić. Aby wygładzić powierzchnie, należy dokładnie wyczyścić narzędzia i zwilżyć je rozcieńczalnikiem V 101, ale unikać jego kapania.

  • Wskazówki wykonawcze
   • czas schnięcia / dalsza obróbka po upływie 24 godz.
   • Poprzez wykonanie powierzchni próbnych należy sprawdzić kompatybilność, przyczepność do podłoża i kolor.

    Wszelkie ewentualnie potrzebne pomoce szalunkowe muszą być wyposażone w folię PE jako środek antyadhezyjny.

   • Suszenie

    Dalsza obróbka możliwa jest po upływie około 24 godzin.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • kielnia
   • Narzędzia po użyciu natychmiast umyć Verdünnung V 101.

    W stanie wyschniętym lub utwardzonym czyszczenie nie jest już możliwe.

    Brudną ciecz usunąć zgodnie z przepisami.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Okres przechowywania 24 mies.
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • W zamkniętych oryginalnych opakowaniach, niezmieszane i nienarażone na działanie mrozu - co najmniej  24  miesiące.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.